Tag Archive for 'Bradley Manning'

Bradley Manning

Domen mot Bradley Manning har fastställts och media uppmärksammar honom på nytt, inte minst för den begränsat intressanta och relevanta könsidentitetsfrågan. Därför är det också lägligt att fräscha upp minnet av det avslöjande som det hela kretsade kring.

Nu ser det ut som om Bradley Manning har en lång period i fängelse framför sig. Dödsstraffet som åklagaren yrkade på kom han dock undan. De amerikanska militärer som mejade ner civila ansågs ha följt  “codes of engagement” och har därmed inte drabbats av någon påföljd.

Två av de nerskjutna var reportrar för nyhetsbyrån Reuters. Reuters försökte undersöka förloppet och utreda orsaken till dödsskjutningen. Därför anhöll man om att få ta del av den film som rutinmässigt spelas in. Militären nekade Reuters att ta del av filmen.

Det var först när Bradley Manning gjorde filmen (och annat material) tillgängligt via Wikileaks som Reuters kunde få en bild av hur deras medarbetare, samt de som försökte komma till undsättning, hade dödats.

“Let us shoot”:

 

Bradley Manning – får han träffa tortyrexpert?

I början av året uppmärksammades det under vilka tortyrliknande förhållande wikileaks-Bradley hålls fängslad, läs mer om det här. Nu när han suttit i isoleringscell i snart ett och ett halvt år börjar det närma sig rättegång. Det är ingen vågad gissning att militären vill se en dödsdom, vilket ligger inom räckhåll.

FN:s tortyrexpert har anhållit om möte i enrum med Manning, men  blivit nekad. Att en FN-rapportör blir nekad tillträde i ett fall som detta är fullt normalt – om det gäller fångar i ett land som tex Kina, Iran, Nordkorea, eller liknande..

Positivt att 64 EU-parlamentariker, bla Henrik Alexandersson, uppmärksammar fallet genom ett brev till Obama, mfl. I brevet passar man också på att ge en känga åt att någon som agerat som whistle blower hotas av dödsstraff. För alla som sett Collateral Murder (ett av dokumenten som läcktes) så är det uppenbart att det Manning gjorde var moraliskt rätt.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...