Tag Archive for 'religion'

Blasphemy Rights Day International

Eftersom det är internationella blasfemidagen idag så passar jag på att ta en sväng till på sidospåret religion med några bilder som på olika sätt uttrycker ett avståndstagande från dogmatiskt religionsutövande. Fler talande bilder kan hittas här.

Humanistbloggen är en bra sida för mer vettiga saker på religionstemat, APG29 är det inte!

 

 

Kopimistsamfundet, ett religiöst samfund bland många andra

Ett nytt trossamfund har sett dagens ljus. Strax innan jul blev Det Missionerande Kopimistsamfundet erkännt av kammarkollegiet som ett religiöst samfund.

 

Newsmill skriver Gustav Nipe om fildelning som religion (ganska långt – min text fortsätter nedanför) :

“Kopimisterna: Som så många andra troende önskar vi kunna utöva vår verksamhet och tro under religionsfrihetens vingar. Därför strävar vi efter att bli ett legitimt trossamfund i hopp om att den moderna inkvisitionen mot oss kopimister och troende ska upphöra.

Processen fram till ett godkännande av Kammarkollegiet var allt annat än små korta formaliteter. Den första ansökan skickades till Kammarkollegiet 2010. Tre ansökningar och ett år senare var det klart.

I vår korrenspondens med Kammarkollegiet under året framgick det att de verkade misstycka vad det gällde vårt språkbruk. Exempelvis, istället för att skriva om gudstjänst pratade vi om kopyacting. Vi skrev medlemmar istället för att prata om en bredare gemenskap. Det handlar om semantik. Till slut insåg vi att enda sättet att ta Kopimistsamfundet förbi Kammarkollegiets nålsöga var att kopiera deras egna lagtexter in i ansökan. Ctrl-c + ctrl-v, sen kom ett godkännande på posten.

Vår Nova doctrina för den Nya tiden 2.0 bygger på ett par grundläggande axiom, som i sin tur kan härledas tillbaka till vårt starka värnande av informationsvärdet, det värde som all information, i sig självt, besitter, oavsett vad informationen har för egenskaper. Eftersom information och informationsvärde är så heligt för oss erkänner kopimister följande grundaxiom:

1. Kopiering av information är etiskt rätt.

2. Spridande av information är etiskt rätt.

3. Remixande är en heligare typ av kopiering än den perfekta, digitala kopieringen, då remixande är korskopiering av en mångfald av information.

4. Att kopiera eller remixa information som förmedlats av en annan person ses som en akt av respekt och ett starkt uttryck för acceptans och kopimistisk tro.

Rätten att kopiera är närmast naturrättslig, då kopieringen är en central del av livet. Den dogmatiska upphovsrättsdoktrinen går i konflikt med människans beteende. Deras herravälde bygger på att låsa in kunskap och sedan påtvinga oss sin tro, á la Franco.

Att den auktoritära upphovsrättsläran är upphöjd till statsreligion går emot de 1700-tals upplysningsideal vi så varmt håller om hjärtat. Justitedepartementet har sedan en tid tillbaka skickat ut en liten broschyr till skolorna där tron på att kunskap skapas ur tomma intet lärs ut. Det minsta vi kan begära är att staten är sekulär i frågan och låter varje individ själv avgöra vad som är moraliskt rätt.

Vår Nova doctrina ifrågasätter “den av gud givna ordningen” om synen på kunskap och information. Kopimismen lär att det är moraliskt rätt att kopiera och sprida information. Att skapa är att kopiera. Att kopiera är att skapa.

Upphovsrättsextremisternas kunskapssyn ses tydligt i diskussionen om plagiering på universiteten. Man försöka tuta i studenterna att de ska komma på något nytt, när det i själva verket endast går att förädla befintlig information. Förädling är en enda lång remixprocess och kopiering.

När 1 miljon svenskar bänkar sig i tevesoffan för att titta på tv4:s Idol är det just kopior av tidigare uppsättningar vi får se. Kopior omger oss överallt och vi måste sluta inbilla oss att något nytt skapas. Vad är unikt?

Det höjs röster från kristet håll om att kopimismen inte är en äkta religion. Kritiken går ut på att Kopimistsamfundet endast kopierade in rätt texter för att få till ett godkännande av Kammarkollegiet, att vi endast är en rip-off.

Vi håller kristendomen som ett föredömligt exempel på just det vi vill värna om. Antagligen finns det inte något begrepp kristendomen självt har skapat. Allt är omtolkningar, förändringar och varianter på redan befintliga tankeströmningar – ett utmärkt exempel på remixkulturen!

Det är inte endast kristendomen som remixar, utan med all sannolikheten även islam och judendomen. Allt i livet är kopior och förädlingar. Vi söker därför leva i samexistens med andra kopior.

Den mest kända informationsbäraren, boken, skapades inom ramen för religiös verksamhet. Det var i kyrkans kloster böcker kopierades av munkar. Redan då förstod man vikten av att sprida information, att kopiera. Idag har de kristna munkarna fått andra sysslor och därmed tappat den viktiga samhällsuppgift de en gång utförde.

Det sociala arbetet inom Det Missionerande Kopimistsamfundet är mycket viktigt. Det bygger på att skapa kopior av kunskap och kultur till andra medmänniskor. Att ta vid där de kristna munkarna slutade. Vi vill leva i en värld där alla människor har tillgång till all information, ingen hålls utanför eller tillbaka. För att bli ett legitimt trossamfund i Sverige anser vi att vi behöver få statsbidrag och erhålla vigselrätt.

Det är hos Socialdepartementet trossamfund söker statsbidrag. Vi har börjat titta på de handligar som krävs för att bli berättigad statliga medel. Senare kommer vi att iordningställa en ansökan och hoppas givetvis på ett godkännande. Då vi av vissa redan utpekats som kontroversiella utgår vi ifrån att vi kommer att stöta på patrull. I slutändan är det dock regeringen som fattar beslut om vilka religiösa grupper som tilldelas offentliga medel.

Kammarkollegiet är de som förordar vigselrätten. Ett viktigt, och helt legitimt krav, är att man måste haft verksamhet under längre tid. Kopimistsamfundet bildades 2010 och har haft kontinuerlig verksamhet sedan dess bildande. Om detta inte skulle vara ”verksamhet under längre tid” blir vi oerhört förvånade.

Som så många andra troende önskar vi kunna utöva vår verksamhet och tro under religionsfrihetens vingar. Därför strävar vi efter att bli ett legitimt trossamfund i hopp om att den moderna inkvisitionen mot oss kopimister och troende ska upphöra. Inkvisitörerna vill statuera exempel av oss, i likhet med vad som skedde när katolska kyrkan satte kättare i stupstocken på torget. Må vara att vi inte delar deras tro och övertygelse, men vi är säkra på att det måste gå att leva i samexistens ändå.

Tron om kopians andlighet och alla människors rätt till all kunskap och information är här för att stanna. Religionen ska inte ses som något orubbligt och statiskt. Den är föränderlig och anpassas hela tiden till rådande samhällsvärderingar.

Kopiera och sprid.”

Jag är inte själv en troende koptimist och kan se att det finns en och annan poäng med immaterialrätt (även om det går över styr ibland). Däremot tycker jag att koptimisternas initiativ riktar en spetsig och välmotiverad udd mot religion som företeelse, även om det inte är deras huvudpoäng.

I USA så lade ett gäng studenter grunden till den pastafarianska religionen som en reaktion på den kreationistiska undervisning som bedrivs i allmänna skolor i Kansas. Österrikaren och pastafarianen Niko Alm (se bilden ovan) lyckades få ett godkännande att bära den religiösa huvudbonaden pastasil på sitt körkortsfoto.

Visst kan det låta tramsigt och lite väl studentikost. Men å andra sidan. Hur kul hade det varit om någon ville grunda ett samfund som bygger på en tro där där heliga skrifter uppmanar till folkmord och massmord eller där föräldrar får instruktioner om att stena ihjäl sitt barn om det lurar dig.  Nu råkar dessa exempel vara hämtade från den kristna bibeln (där det förvisso finns gott om liknande texter att bygga sin kristna värdegrund på), men de andra abrahamitiska (judendom och islam) religionerna är lika goda kålsupare. Jag föredrar kopimisternas värdegrund!

Jag har förståelse för att det finns många kulturella, historiska och traditionella skäl till att religioner inte går att reducera till otäcka bibelcitat. Men på sikt finns det inget som hindrar oss från att fortsätta reformera och utveckla de religiösa samfunden. Jag sympatiserar tex trots allt betydligt mer med den kristna kyrkan av idag än den under inkvisitionen.

Ett stort och viktigt steg hade varit att erkänna de heliga skrifterna (gäller både bibeln, koranen och toran) för vad de är – ett sammelsurium av genom generationer traderade och förvanskade historier som speglar ett grymt samhälle som vi förhoppningsvis har lämnat långt bakom oss.

 

Andra om kopimism:

Dagen, Deepedition, Magnihasa, apg29, 99, our 68, Dagen, Siewert Öholm, Seglora smedja, SvD Ledarbloggen, Faidros blog, Maths hörna, Hanna Fridén, Gothbarbie, Värmlandspiraten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...