Tag Archive for 'tunnel'

Förbifart Stockholm x 3

Mellan Danmark och Tyskland finns Fehrman-sundet som man har beslutat att överbrygga, eller snarare undertunnla. I dagarna så beslutades det nämligen att det ska bli en tunnel och ingen bro, eftersom det alternativet förväntas ge fler arbetstillfällen i Danmark och Tyskland. Sänktunneln ska härbärgera motorväg och spår för tåg. Totalt blir den 40 meter bred och 10 meter hög.

Budgeten landar på nätta 6 miljarder EUR för själva tunneln. För ytterligare 2 miljarder EUR får man nödvändiga landanslutningar. Bygget ska vara färdigt 2020. Anläggningarna finansieras med trafikavgifter och ska vara betald 2050. Jag har inte hittat några uppgifter om prognoser för antal fordon som kalkylen bygger på. Jag skulle dock tro att man utgår från att sammanknytningen av regionerna ska leda till ytterligare ökningar av både person och godstrafik. Gissningsvis har man inte tagit hänsyn till risken för framtida oljebrist..

Hur som helst så känns det ju bra att Sverige med förbifart Stockholm inte är värst när det gäller riskfyllda infrastrukturprojekt! 1-0 till Danmark!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...