Välkommen!

Välkommen till den här bloggen där vi ska försöka visa på vad som är osunt i politiken som förs i dagens Sverige. Fokus kommer att vara på energi och miljöområdet.

Förhoppningen är att förutom peka ut det osunda även kunna presentera konkreta idéer om hur politiken kan bli mer sund.

Bloggen startades pga av en känsla att energi och miljöpolitik inte togs på allvar i den senaste valrörelsen och inte heller tas på allvar av nuvarande regering.

/osunt

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

3 Responses to “Välkommen!”


Leave a Reply