Radetzki och Fagerström, så här blev det!

För snart ett år sedan skrev vi ett antal inlägg där vi försökte bemöta uppgifterna fantasierna från Marian Radetzki och Jonny Fagerström om att satsningen på vindkraft skulle kosta 300 miljarder fram till 2035. Eftersom det nu gått ett år kan det ju vara på sin plats att göra en lite uppföljning för att se hur Jonnys och Radetzkis ”beräkningar” följer verkligheten.

I denna artikeln redogör de (nästan) för hur de har gjort sina beräkningar. För 2010-2020 räknar man med en kostnad på 60 miljarder + 20 extra miljarder för havsbaserad vindkraft. Om vi antar en linjär ökning så innebär Jonnys och Radetzkis siffror för 2011 en kostnad på 2 miljarder + 0,7 miljarder extra för havsbaserad vindkraft för en produktion av 5,7 TWh.

Vindkraftproduktionen för 2011 ser ut att hamna på ca 5,9 TWh  (rullande 52 veckor), medelpriset för energicertifikat har varit 247,33 kr /MWh.  

Sammanfattningsvis ser det alltså ut så här:

 Antaganden av Radetzki och Fagerström:

 Produktion 2011 5,7 TWh till en kostnad av 2,7 miljarder    –> kostnad på 57,5 öre / kWh.

Verkligt utfall (rullande 52 v):

Produktion 2011 5,9 TWh till en kostnad av 1,457 miljarder    –> kostnad på 24,7 öre / kWh.

Antagandena av Radetzki och Fagerström var alltså 133% fel för 2011, ska bli intressant hur det ser ut när vi summerar 2012. Mitt tips är att felet kommer att växa… Det var alltså dess siffror som Timbro delvis baserade sin vindkraftsrapport “Svenska vindkraft – 215 miljarder senare” på.

Edit: En uppmärksam läsare såg att jag räknat fel. Kostnaden enligt Fagerström och Radetzki ska vara 47,4 öew/kWh. Det korrekta felet blir därmed 92% istället. 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

4 Responses to “Radetzki och Fagerström, så här blev det!”


 • Vindkraften orsakar buller och förfular landskapet, fördärvar landsbygdskänsla/vildmarkskänsla. Vad kostar detta i förlorade turistintäkter? Vad kostar det i sänkta fastighetsvärden? Går det att sätta ett pris på folks försämrade livskvalitet? Deras minskade produktivitet?

  Hur mycket kostar det att snyggt montera ner verket i framtiden när det tjänat ut och återställa naturen? Att bara “fälla” det och täcka med jord, som gjorts i något fall, är ju knappast acceptabelt.

  En medelstort verk har neodymmagneter på cirka 2 ton, eller 700 kg rent neodym. Utvinningen av detta orsakar ohygglig miljöförstöring i Kina där ofantliga mängder jord och berg behandlas med kemikalier och sedan dumpas i växande radioaktiva dammar som förgiftar livet runtomkring. Vad sätter man för pris på detta?

  • Det var ett inlägg av Erik E fullt av subjektivt pladder…man tackar o bockar för det. För övrigt är ju vindkraften en av de mindre kontroversiella energislagen så att högersmedjorna försöker fabricera problem är förväntat.

  • Hej Erik E,

   Du har rätt i att alla kostnader inte syns i dagen elpris. Men detta gäller i högsta grad alla elproduktionsmetoder. Den mest miljövänliga kWh:n är den som inte används, och förmodligen också den billigaste (om man räknar med externa kostnader).

   När det gäller dina specifika punkter så har jag följande kommentarer:

   Den överlägset största källan till buller och förfulat landskap lär vara trafiken. En stor del av trafiken sker i tätbebyggda områden (städer, byar etc.) där det bor många människor, vilket gör att många drabbas. I jämförelse har jag svårt att se att bra lokaliserad vindkraft utgör något problem i detta hänseende.

   Kostnaden för att skrota ett vindkraftverk är enligt en undersökning (http://www.finanstidningen.biz/index.php/finansnyheter/ravaror-och-valutor/1931-kostnaden-for-att-avveckla-vindkraftverk-har-kartlagts) ca 2% av investeringskostnaden. Vilket inte kan anses som hög. Vad tror du det kostar att avveckla ett kärnkraftverk?

   Alla vindkraftverk använder sig inte av permanentmagneter. Enercon (världens femte största producent) använder inte neodym överhuvudtaget (http://www.enercon.de/en-en/1337.htm). För övrigt är varken uranutvinning, kolbrytning eller oljeutvinning särskilt trevligt, eller bra för miljön.

   Vad föreslår du för elproduktionsmetod?

   MVh,
   Osunt

 • Vill bara påpeka för alla att tidigare kommentar helt saknar källhänvisningar. Utifall att någon tog för givet att det enbart var sanningar i det Erik E skrev.

  För övrigt ser jag framemot de kommande beräkningarna.

Leave a Reply