Tack IEA!

IEA har tillsammans med ett gäng gedigna forskningsinstitutioner tagit fram rapporten som vi alla väntat på! OBS ingen ironi!

Nordic Energy Technology Perspectives at a Glance.

Jag hoppas innerligt att den hamnar i händerna på alla politiker som har det minsta med energipolitik att göra!

Här är en kort sammanfattning av innehållet. För dig som inte orkar läsa rapporten så har jag ambitionen att återkomma med godbitar.

The report identifies five central challenges that the Nordic countries face in achieving a carbon-neutral energy system. Other countries seeking to radically transform their energy systems should take note.
■■ Energy efficiency improvement remains a priority policy area. Policies to ensure rapid and sustained energy efficiency improvements will be necessary in all scenarios, especially in buildings and industry.
■■ Infrastructure development will be a critical policy challenge. The significant need for new infrastructure in electricity grids and generation will not only pose technological and financing challenges, but will also require social acceptance.
■■ Carbon capture and storage (CCS) plays an important role, especially in industry. Progress in this technology has been slow and uncoordinated between countries. Governments must scale-up policy action for this technology to realise its full potential.
■■ Bioenergy will be the single largest energy carrier in 2050, raising questions over its supply. The Carbon Neutral Scenario projects a net import of bioenergy to the Nordic region, making sustainability criteria all the more important.
■■ Nordic co-operation is a prerequisite to reducing the cost in achieving the scenarios. Regional co-operation in infrastructure development, RD&D and in strategies for transport and CCS would offer significant benefits.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

2 Responses to “Tack IEA!”


  • Låg det lite av ironi i ditt TACK ? Tycker att en helt avgörande rekommendation saknas. Förbered och ställ om samhället och räkna med mindre än hälften av den energi ni använder idag senast 2030. Bristen på flytande bränsleenergi är den mest kritiska punkt då samhället byggts upp för flytande bränsle och fossilbränslet kommer att vara synnerlgien sällsynt efter år 2030.
    Energieffektivisering har hittills i historien lett till användandet av mer energi, Jevnons proncip och hur bryter man den? Som du förstår så anser jag att IEA;s rekommendationer saknar trovärdighet och stöttas definitivt inte av den energiforskning och rapporer grundat på natruvetenskap och som publicerats av Globala energisystem! (peer reviewed)

    • Nej, det fanns ingen ironi i det! Jag håller med om att det finns en betydande risk för att volymen av flytande bränsle inte kommer att nå de prognoser som tex IEA lutar sig mot. MEN, när det gäller de trots allt ambitiösa politiska visionerna för fossiloberoende fordonsflotta 2030 och mer eller mindre klimatneutralt samhälle 2050 så har det stannat vid visionsplanet. Den rapporten som jag hänvisar till visar att det krävs en hel del aktivitet för att nå dessa visioner och att det börjar bli hög tid att ta itu med det. Jag tror att det flöde av forskningsrapporter som börjat komma igång har möjlighet att göra avtryck – vi får se vad fossiloberoende fordonsflotteutredningen kommer fram till. Det blir elddopet..

      Jag tror att det finns betydligt större möjlighet att skapa politisk drivkraft och samhällsförändringar genom att basera rekommendationer, roadmaps, styrmedel, etc på det “allmänna forskningsläget” inom energivärlden. Det är bättre att vi börjar röra oss mot en omställning, än att vi inte rör oss framåt alls. Även om farten inte är tillräcklig.

Leave a Reply