Monthly Archive for May, 2012

Diagnos för energibranschen: Schizofreni

Precis som alla modebloggare så skriver även jag för att få någon form av uppmärksamhet. Eftersom bloggen inte är den mest trafikdrivande (speciellt inte efter senaste tidens dvala) och PR-mejlen inte spräcker min osunt-brevlåda, så är det kul när det ändå trillar in något relevant.

För inte så länge sedan blev jag av E.ON uppmärksammad på deras energisparkampanj. Den går ut på att 10 000 deltagare (som fått gratis utrustning) ska sänka sin elförbrukning genom beteendeförändring som ska triggas av att energiförbrukningen kan visas tydligt på en display, datorn eller i telefonen, samtidigt som jämförelse och spartips ska trigga ytterligare besparingar. Jämfört med föregående år ligger besparingen efter fem månader på ca 17% i snitt. Ganska mycket, även om jag utgår från att deltagarna inte är helt representativa.

På kampanjsidan motiveras det hela med att energiförbrukningen måste minska för att hejda klimatförändringarna. Det uttrycks också förhoppning om att fler kunder ska kompensera den minskade försäljningen till befintliga kunder som initiativet leder till.

Nu är ju inte E.ONs energibesparingsförkunnande överdrivet unikt i energibranschen, men det är också kul att se vilken brytningstid branschen befinner sig i och de olika uttryck det kan ta sig.

Fortum kör givetvis också ett miljö- och energibesparingsrace, passande nog kallat Grönfejs (det är väl det man blir när man har grönmålat för mycket..). Samtidig så skriver Fortums kommunikationschef Fredrik Karlsson ett inlägg på Newsmill som känns sådär fräscht.

“Den bästa kWh är den sparade kWh” citerar Fredrik och ifrågasätter uttrycket med paralleller som “Är det bättre att sjukhusens magnetröntgen står stilla än att de används för att upptäcka sjukdomar? Är det bättre att ställa in tåg och tunnelbanor än att de transporterar resenärer?”.  Om du frågar mig så är det argumentation på dagisnivå. Fortsättningen är något mer nyanserad när han konstaterar att energieffektivisering är självklart för att det ökar nyttan med varje använd energienhet. Nyanseringen är dock övergående. Avslutningsvis kommer slagdängan om att det inte råder någon brist på energi, varken nu eller i framtiden. Vi håller ju på med omställningen till det som Fortum kallar solekonomin – “I ett samhälle byggt på solekonomin kommer energitillgången i praktiken att vara oändlig”.

Jag kallar det tillväxtnaivism!

För att återgå till E.ON så kör de såklart också med dubbla budskap. Samtidigt som E.ON i Sverige talar mycket om förnyelsebart, energiomställning, etc, så är det andra bud som gäller utanför Europa. Tidigare i år köpte E.ON på sig en andel av det brasilianska MPX med syfte att utveckla den medföljande projektportföljen på 11 000 MW. Det motsvarar ca 15 000 2MW vindkraftverk. Men projektportföljen som E.ON har betalat 471 MUSD för innehåller.. Gissa vad! Just det, projekt för byggande av kol- och gaskraftverk.

Det är inte lätt för energibolagen att förhålla sig till de globalt mycket olika marknadsförutsättningarna i energibranschen och samtidigt föra en konsekvent marknadskommunikation – lite schizofreni underlättar..

Återvinna plastburkar eller snabbduscha?

På nära håll (i mitt hem..) har det dykt upp ett initiativ att återvinna all förpackningsplast samtidigt som jag inte har tyckt att det varit värt besväret. Jag återvinner gärna och försöker hålla mig något sånär miljövänlig, men vill samtidigt sila kameler och svälja mygg. Min fingertoppskänsla sa mig nämligen att miljöbelastningen av långa duschar med hett vatten måste vara avsevärt högre än att inte återvinna plastförpackningar.

Besserwisser och nyfiken som man är så tog jag reda på ungefärligt energiinnehåll i polyeten (vanligaste förpackningsplasten) samt ungefärlig energiåtgång vid produktion och jämförde med energiåtgången av en 15-minuters dusch. Duschen kräver ca 6,7 KWh för uppvärmningen av vattnet. En typisk plastförpackning på 10g innehåller ca 0,01 KWh energi och kräver ungefär detsamma vid tillverkning. Den plast som jag slänger i soporna förbränns och därmed kan delar av den energin återvinnas. Om vi förenklar och bortser från energiförluster, primär/sekundärenergi och andra besvärligheter för både duschen och förpackningen så landar beräkningen alltså i att det krävs återvinning av ett 70-tal plastburkar för att kompensera för långduschen..

Därmed inte sagt att det är något fel i att återvinna plast.

Jag tog inte upp detta exempel bara för att jag är besserwisser utan också för att det är en bra illustration till hur vi fungerar som människor, organisationer och samhälle. Det finns en oerhört stark förträngningsmekanism (jag är inte bättre, om än medveten om det) hos oss som gör att vi hellre fokuserar på oväsentliga detaljer än besvärliga helheter.

Oavsett område så räcker det med att det finns ett litet tekniknaivistiskt halmstrå att klamra sig fast vid, eller så är det ett tunnelseende som slår till och får annars intelligenta politiker att bara se möjligheter. Den populära bilden av det miljövänliga Stockholm är ett bra exempel på tunnelseende. Målsättningen med en fossilfri fordonsflotta år 2030 samtidigt som trafikvolymen ska öka, är ett annat exempel där man lyckas få in både tekniknaivism och tunnelseende (Effekt skriver om den krackelerande drömmen om elbilen).

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...