Monthly Archive for July, 2013

24 röster om evig tillväxt

Att svära i kyrkan : tjugofyra röster om evig tillväxt på en ändlig planetFör några dagar sedan gick det ut en TT-artikel som tog upp kostnaderna för den ökade smältningstakten på Arktis (se Uppsalainitiativet för bakgrund). Underligt nog har den potentiellt katastrofala (läs tex det som Galen? har skrivit) temperaturhöjningen vid Arktis ofta framställts som positivt. Antingen för att det öppnar upp nya transportvägar eller för att det skapar möjligheter för råvarutvinning (så att vi kan elda på klimatuppvärmningen ytterligare).

Jordens olika ekosystem har en fantastisk förmåga att svälja mycket av den stress som vi utsätter dem för, men på alltför många områden närmar vi oss den brytpunkt när systemet inte bara påverkas i proportion till den senast tillförda påfrestningen, utan där det sista strået är det som knäcker kamelens rygg (tänk buffringsexperimenten på kemilektionerna).

Kostnadsuppskattningen är ett sätt att visa att vi har nått en gräns där nedsidan kan förväntas bli mycket större än det lilla vi kan få ut av att vi ökar påfrestningarna på systemet ytterligare.

För dig som har funderat ett tag i dessa banor är det säkert både intuitivt och faktamässigt glasklart att genomsnittspolitikerns reflexmässiga och politiskt korrekta standardlösning, ”öka tillväxten” eller möjligen det lika naiva ”grön tillväxt” endast bidrar till att gräva gropen ännu djupare.

Antologin ”Att svära i kyrkan. Tjugofyra röster om evig tillväxt” är ett riktigt bra försök att sprida insikten om det paradigmskifte som vi antingen kan förbereda oss inför eller kommer att bli tvingade till. Nätverket Steg3 ligger bakom den. Obligatorisk läsning och utmärkt bok att ge bort!

Många av de tjugofyra rösterna känns igen från den tillväxtkritiska världen. Det är positivt att boken också innehåller bidrag från personer som är kända från helt andra områden. Fredrik Lindström, Stina Oscarson och KG Hammar är namn som säkert kan ge en skjuts åt spridningen.

Jag återkommer till de texter som jag av olika anledningar vill uppmärksamma lite extra.

 

Du kan köpa boken på tex Adlibris och Bokus

Andra om boken: Schlaug, Per GrankvistPär Holmgren, Anders Wijkman, SR, Landet Runt, Sara Karlsson, Ylva Lundin,

American Bullshit

Upptäckte ganska nyligen George Carlin. Han var en amerikansk komiker (dog för några år sedan) som utgjort förebild och inspirerat många av dagens komiker. Man kan beskriva honom med att han hade förmågan att uttrycka sig klart och tydligt..

Religion är ett ämne som han ofta tycker till om, även i detta klipp.

När det gäller religion, om du inte känner till pastafarianerna eller kopimistsamfundet, så läs mer här.

Hållbar konsumtion

För en verkligt hållbar konsumtion, dvs inte bara grönmålad medelklasslivsstil (om du tjänar mycket så är ditt fotavtryck större oavsett ditt miljöintresse), krävs det 100% engagemang och helst total okänslighet för vad som anses socialt accepterat. Vår samhällsstruktur, både ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv, skapar synnerligen svaga incitament för en hållbar livsstil. Den ekonomiska modellen bygger på oändlig tillväxt och ökad konsumtion. Det sociala trycket att med allt tätare intervall uppdatera allt från garderob till möbler, inredning och hemelektronik eldas på med reklam och media eftersom det helt enkelt driver företagens lönsamhet.

Sveriges stoltheter IKEA och HM är två exempel på företag vars grundläggande affärsidé driver en ökad omsättningshastigheten och därmed ökad konsumtion och minskad hållbarhet. Det finns marknader där IKEA ännu inte har fått så stort genomslag och där det fortfarande anses normalt att köpa möbler som ska hålla resten av livet utan hänsyn till tillfälliga inredningstrender. Ungefär som det såg ut i Sverige för 50-60 år sedan. Fascinerande att IKEA trots sin massiva påverkan mot ett mindre hållbart konsumtionsmönster lyckas hålla en så hög profil i miljöfrågor!

Om det hade funnits en ekonomisk drivkraft mot en hållbar konsumtion så hade vi sett helt andra affärsmodeller där tillverkare skulle anstränga sig för att maximera livslängden samtidigt som trendcyklerna skulle förlängas och försvagas. Det finns givetvis en hel del enkelspåriga tillväxtnaivist som bara kan se de enstaka exempel där det ger miljömässiga fördelar av att byta ut gamla prylar (tex tillräckligt gamla kylskåp och frysar).

Men låt oss vara realistiska. Med en samhällsstruktur som premierar hållbar konsumtion hade vi alla använt den typ av diskborstar som på bilden (säljs på Granngården). Jag har sett exempel på daglig användning i över 20 år utan att diskborstens prestanda har försämrats!

 

Läs mer här: Köpstoppbloggen, Vego Eco, ASPO

Sjöstedt vågar vara på tvären

http://gfx.aftonbladet-cdn.se/image/16949512/800/normal/5eb0309aa8b22/jm1NY.jpgDet har alltid funnits sätt för politiker och andra makthavare att i större eller mindre utsträckning berika sig själva. Demokrati är ett utmärkt sätt att begränsa fenomenet. Förfördelade politiker men också rakryggade politiker, media,  samhällsengagerade medborgare och företag är några grupperingar som ges utrymme (och incitament) i en välfungerande demokrati att se till att politikers samvete inte blir för rymligt.

De senaste 20 åren har det hänt en hel del i Sverige som gör att rågången mellan samhällets och den enskilde politikerns bästa har blivit allt otydligare. Att 37% av politiker och politiskt tillsatta tjänstemän som lämnat riksdag eller regeringskansli börjar kränga sina makthavarnätverk (som lobbyister) är ett tydligt tecken.

I dagsläget finns det 92 miljarder skäl för riskkapitalbolagen att hålla sig väl med politiker. Ju större köttgryta desto fler slevar får plats. Ett bra exempel är Anders Hultins uppmärksammade facebook-sida, där det blir tydligt hur nära banden är mellan staten och (risk)kapitalet, vilket Cornucopia beskrev bra.

Jonas Sjöstedt sätter fingret på problemet i en text som publicerades i Aftonbladet under den stora lobbyingveckan i Almedalen.

Nu när Löfven har tagit täten i trianguleringskampen (läs Schlaugs sköna inlägg) och även MP verkar ha fått en släng av mittensjukan, så återstår i stort sett bara två partier som tar en egen position. Vänsterpartiet har dessutom visat upp många konkreta förslag (tex ekologi och ekonomi) som gör att det alltmer framstår som det för närvarande enda seriösa alternativet i den svenska politikerdammen. Nu kommer det säkert att krävas en eller annan svart svan för att ändå tränga igenom bruset och skapa en position med reellt inflytande.

Ett vänsterparti, för stort för att ignoreras av S, hade nog kunnat skapa en intressant dynamik. S och MP skulle bli tvingade att lyssna lite mer på sina egna tillväxtrealister och välfärdsvänner och på så sätt formera ett intressant alternativ till dagens stoppa-huvudet-i-sanden-politik.

 

 

Om omställning

OM omställningDen omställning av samhället som krävs för att vi ska sluta leva på miljökredit är givetvis en stor utmaning. Men det är absolut inte omöjligt! Jag kan garantera att den kommer att ske. På vilket sätt är en annan fråga. Antingen blir det den hårda vägen med kollapsande system eller så ser vi till att dra hårt i alla spakar så snabbt som möjligt innan det är för sent.

Som jag tidigare uttryckt så är jag lite tveksam till den i mitt tycke smått naiva inställning som präglar omställningsrörelsen. Det är helt enkelt för mycket fokus på individen och ofta kosmetiska aktiviteter (som stadsodling) för att det ska kunna bli mer än en marginell företeelse på vägen mot ett hållbart samhälle. För att få till de strukturella förändringar som påverkar hela samhället behövs det mycket mer av politisk och ekonomisk påverkan. I slutändan räcker den miljömässiga viljan inte speciellt långt. Det hjälper inte att miljömedvetna medelklassare köper miljöbil och sopsorterar minsta papperslapp. Det är ändå tjockleken på plånboken som i slutändan styr hur stor klimatpåverkan du bidrar med.

Men trots det kan jag se att det finns en positiv aspekt av omställningsrörelsen som handlar om att den skapar större medvetenhet och förståelse för våra utmaningar. Förhoppningsvis kan det bidra till ett större tryck som får politiken att våga skapa de nödvändiga strukturerna.

Passar därför ändå på att tipsa om den nya omställningstidningen OM omställning som finns tillgänglig på nätet.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...