Anders Wijkman kommenterar miljö och klimat

Föräldravrålet har satt ihop ett bra material inför EU-valet:

“Är du osäker på hur du ska rösta i EU-valet?

Föräldravrålet med sin klimatexpert Anders Wijkman släpper nu sin andra politikergranskning som visar hur partiledarna tänkt sig att det ska gå till att ställa om samhället från kol- och oljeberoende till ett grönt, klimatneutralt samhälle.

Hur tänker de sig att framtidens arbetsmarknad och levnadsstandard ska se ut och hur ska tillväxten ske. Anders Wijkman granskar deras utsagor och förklarar klimatfrågan – utsläpp, grön energi, återvinning, jobb och ekonomi – så att man förstår!”

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1 Response to “Anders Wijkman kommenterar miljö och klimat”


  • Tänk om det är på det viset att all överförbrukning av exergi från naturen orsakar dess utarmning, alltså oavsett energislag. Och tänk om detta missförstånd hänger ihop med vår åtskillnad av ”ren” resp. ”smutsig” energi och om samma primitiva uppfattning om miljön har med vår avsky för ”kiss o bajs” att göra. I alla fall ger oss detta stenålderstänkande hopp om att kunna fortsätta hålla liv i civilisationen.

    Lite elementär matematik säger oss att om vi hade skapat civilisationen utan fossila bränslen så hade där inte funnits någon natur kvar idag, eller rättare sagt; det går varken att bygga eller underhålla en global civilisation utan fossila bränslen. Och de är snart slut.

    Vi hittade en smörgåstårta av energi i naturen, men hade inte förstånd att avstå från den och det går heller inte att förvänta sig av en art som dittills bara upplevt naturen från sin ljusa sida.

Leave a Reply