Tag Archive for 'PPM'

Pensionärerna vill skrota PPM..

.. stod det i lördagens DI. I ett tidigare inlägg på den här bloggen kan man läsa om varför PPM är ett absurt påhitt.

Kostnaderna är ett bra exempel: Arbetskostnaden för att göra de aktiva val som rekommenderas kan uppskattas till 7 miljarder. Visserligen bidrar ett aktivt val framförallt till en slumpmässig fördelning av vinsterna, men det är en annan historia. Utöver de 7 miljarderna så har vi en driftskostnad på runt 1,5 miljarder där förvaltarna tar 1 miljard för att skapa den slumpmässiga vinstutdelningen och myndigheten en halv för att hålla bluffen levande.

Ett datoriserat system där man väljer hur stor del av pengarna som placeras i aktier och som sedan slumpmässigt fördelar investeringen på olika aktier hade gett en högre genomsnittlig avkastning (eftersom större delen av 1 miljard hade kunnat hamna som avkastning istället) samtidigt som kostnaden för myndigheten hade blivit en bråkdel.

Med tanke på det orimliga i dagens konstruktion så var det kul att se artikeln i DI. När jag skulle leta upp mer info så upptäckte jag dock att det bara var en bra-att-ha-på-lager-artikel. Den rapport som hänvisas till släpptes den 11/4 tidigare i år. Nåja, jag missade ju nyheten i våras och det skadar inte att PPM-problemet lyfts upp oftare så jag ska inte klaga.

Pensionsmyndighetens ordförande, Bo Könberg, försvarar så klart systemet. Det lustiga är att han argumenterar att det är inslaget av riskkapital som motiverar PPM. Som om det tramsiga individuella valet skulle vara nödvändigt för att få en riskkapitalavkastning.

Jag kan bara se två riktiga skäl till att man införde och ännu inte har skrotat systemet.

1. 1 miljard kronor. Nu är visserligen en miljard hit eller dit inte så mycket pengar i finansbranschen, men det räcker ju åtminstone till någon bonusmiljon extra.

2. Psykologi. Valfrihet, större eget ansvar, möjlighet till storvinst, etc är ledorden bakom det politiska motivet. Genom att lägga på lite glättig yta i form av PPM så blev det nya pensionssystemet lite mer lättsålt.

I takt med att folk upptäcker att det inte blir mer pengar för att man sitter och flyttar fonder samtidigt som den generella börsutvecklingen lämnar drömutvecklingen från de tre senaste decennierna så kommer den glättiga ytan att bli alltmer solkig.

Och PPM kommer att vara skrotat innan 2015!

Vad kostar det orangea kuvertet?

1994 beslutade riksdagen om en pensionsreform. Man insåg att det gamla ATP-systemet höll på att bli för dyrt och ändrade systemet till att vara premiebaserat i stället för förmånsbaserat.

För att opinionen inte skulle bli för stark mot försämringen för framtida pensionärer lockade man med “premiepension”, 2,5% av inkomsten skulle avsättas till en individuell fond som man fick placera efter eget huvud.

Staten lyckades alltså med att skjuta över hela risken avseende framtida avkastningar till folket. Genom införandet av premiepensionen individualiserades även en del av risken, alltså det är ditt eget fel (genom dåligt fondval) om du får låg pension.

Det finns helt klart fördelar med en förmånsbaserad pension (du får xx% av din lön när du går i pension) utan en premiebaserad (du får xx% av din livsinkomst +/- avkastning). När det gäller de 2,5 % premiepension så kan man misstänka att det fanns taktiska och ideologiska skäl till införandet (typ, vi måste sälja in det på något sätt och valfrihet är alltid bra), men något strukturellt skäl till att låta alla inkomsttagare förvalta en del av sina pensioner finns inte!

Om nu kapitalförvaltning är en skicklighetssport (det vore intressant att pröva det i HD…) så borde det väl finnas de som är mer kvalificerade än genomsnitts-inkomsttagaren. Resultaten från de som försökt med aktiva val övertygar ju inte heller.

Även effektivitetsmässigt är det högst diskutabelt. Är det verkligen befogat att 5,8 miljoner människor ska sitta och fundera över börsutvecklingen i Kina, eller oljeprisets riktning? Enligt vissa s.k. experter bör man titta över sina fondval en gång per kvartal. Om man ägnar ca 9 sekunder åt var och en av de 806 premiepensionsfonderna (dvs totalt 2 timmar) för att göra ett intelligent val så innebär det att det totalt läggs ner 46,4 miljoner arbetstimmar på fondval om alla följer råden att göra ett “aktivt val”.

Det motsvarar ca 28000 helårsarbeten, om vi räknar med en timkostnad på 150 kr så blir den årliga kostnaden ca 7 miljarder. Oräknat denna kostnaden så har “soffligarfonden” varit bättre än snittet av de aktivt valda fonderna 6 av 10 år. Jag tror att tiden/pengarna kan användas bättre.

Under 2009 behövde pensionsmyndigheten dessutom 451 miljoner för att administrera systemet  och fondbolagen tog ungefär 1 miljard för att “förvalta” sina fonder. Sen finns det ju ett antal lycksökande rådgivare som mot en nätt avgift så gärna hjälper till med det aktiva valet och “sätter guldkant på pensionen”

Summa summarum så lägger alltså en massa människor ner en massa tid i onödan på att aktivt välja ppm-fonder. Fonderna tar sedan betalt för att placera pengarna men gör det inte bättre än genomsnittsavkastningen (via Morningstar kan man själv konstatera att endast 19 av 94 sverige-fonder har gått bättre än Avanza Zero räknat på tre år, vilket är ett ganska sannolikt utfall om bara slumpen är inblandad).

Det är dags att lägga ner PPM.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...