Tag Archive for 'Vores Energi'

Danskdjävlar..

.. ropade Ernst Hugo Järegårds rollfigur i “Riget” när han stod på Rigshospitalets tak och blickade ut över vattnet bort mot Barsebäck.

För oss i södra Sverige finns det ett och annat exempel på hur våra grannar på andra sidan sundet har varit mycket framgångsrika i sina förhandlingar med Sverige. Barsebäck är ett utmärkt exempel. Danska påtryckningar fick oss att i förtid stänga ner koldioxidfri (i princip) produktion, vilken sen delvis ersatts med gaskraftverk. Samtidigt fortsatte den danska huvudsakligen kolbaserade elproduktionen att pumpa ut koldioxid. Alltså – danskdjävlar!

Men frågan är om det inte börjar bli dags att betrakta våra grannar ur ett nytt perspektiv.

I Sverige har det pratats mycket om visioner och målsättningar för 2050, men konkreta steg på vägen har det varit ont om, vilket även uppmärksammats av vår nya miljöminister Lena Ek (pluspoäng!). Danmarks nya regering har tagit några imponerande raska och rejäla kliv och fått ihop ett hårt paket i god tid innan jul (kom ut i november).

Inom de tre huvudområdena Energieffektivisering, Förnyelsebart och Elektrifiering har man tagit fram konkreta delmål och åtgärder. När det gäller tex elproduktionen så är det första delmålet att att fram till 2020 bygga ut vindkraften till 50% av den totala elproduktionen (från ca 22% 2010). Alltså helt klart offensivt.

Det finns också ett grundläggande ställningstagande som lyfter paketet över mängden. Det hymlas inte med att omställningen faktiskt kommer att kosta pengar! Och att den kostnaden uppvägs av att man ser en ej obetydlig risk för ett långt värre scenario. I rapporten uttrycks det på följande sätt:

“Omstillingen vil isoleret set medføre en højere energiregning for både husholdninger og virksomheder. Men det kan sammenlignes med en forsikring. Hvis energipriserne stiger mere, end vi forventer i dag – hvilket der er en betydelig
risiko for – vil en højere energiregning være en relativt mindre udgift i forhold til det, vi forsikrer os imod.”

Alltså ganska försiktigt hållet, men trots allt en tydlig bild av ett peak oil scenario, vilken förstärks ytterligare längre fram i rapporten där man skriver:

“Det er specielt kritisk, når det gælder olie, hvor der globalt skal investeres store summer i ny produktionskapacitet, hvis den voksende efterspørgsel skal kunne imødekommes.”

Tydligare än så kan man knappast bli i ett regeringsuttalande. Danmark vill börja förbereda sig för ett peak oil-scenario.

Återstår att se om Lena Ek med kollegor kan få fart på det svenska omställningsarbetet.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...