Europa hoppas på en varm vinter

I år har den del av Europa som värmer sina hus med gas extra skäl att hoppas på en varm sommar. Vanligtvis vid den här tidpunkten är gaslagerna fulla i väntat på att uppvärmningssäsongen ska börja. Den här sommaren har dock gasföretagen avvaktat med att pumpa in gas i sina förvaringssystem. I snitt är lagren endast fulla till ca 75% och om vi tittar på mängden lagrad gas ser det ut så här:

EU_gas

Data från: http://transparency.gie.eu.com/

Då lagring av gas är en långsam process är det osannolikt att lagermängden kommer att öka avsevärt. Det är bara att hoppas på milt väder och att Ryssland inte får för sig att stänga av. gaskranen. Annars finns det risk för att förra årets gasproblematik  överträffas avsevärt.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 Responses to “Europa hoppas på en varm vinter”


  • No Comments

Leave a Reply