Oavbruten ökning av persontransporterna?

VTI, det statliga väg och transportforskningsinstitutet, har släppt en rapport som fått en del uppmärksamhet. Som ett led i arbetet med FFF (fossilfri fordonsflotta) har VTI fått i uppdrag att se hur kollektivtrafiken kan bidra till målet 2030.

Både DN och NyTeknik skriver om rapporten, i NyTeknik med rubriken: “Minimial klimatvinst med fördubblad kollektivtrafik” och i DN:”Ökade utsläpp även med fördubblad kollektivtrafik”. Av någon underlig anledning rubriceras det med vinklingen att fördubblad kollektivtrafik inte ger någon vidare effekt. En bit in i artiklarna framgår det att det inte är kollektivtrafiken som är problemet utan att biltrafiken väntas öka så mycket att de positiva effekterna äts upp.

Forskarna har också gjort en analys av effekter från politiska åtgärder som 50% högre drivmedelsskatt, ingen avdragsrätt för arbetsresor och sänkt kollektivtrafiktaxa. Trots detta relativt rejäla batteri menar forskarna att det kollektiva resandet inte skulle öka med mer än 44%. Samtidigt ökar biltrafiken alltså så mycket att nettoeffekten blir marginell.

När jag hade läst så långt fick jag en känsla av att det var något som inte stämde. Hur är det egentligen? Blir det någon tid över till annat än att åka runt med våra bilar 2030? Det måste helt enkelt vara en hockeyklubba (uttryck för naiv tillväxttro, används ofta i investeringssammanhang, se också HUI) som spökar!

Jag såg att det fanns ett kapitel i rapporten som hette “Trafikverkets prognos”. Onda aningar spred sig.

Jodå, där fanns den. Hockeyklubban. Rapportens författare inleder med att försiktigt uttrycka: “De förutsättningar som ges för beräkningarna är av stor betydelse för resultatet”. Och här kommer Trafikverkets antaganden om vad som händer fram till 2030:

  • Inkomsterna, +46 procent
  • Befolkning, +10%
  • Bilar per capita, + 30%
  • Resande i form av personkilometer, +30% eller +1,3% per år, varav bilar står för 1,5%

Aha. Kan det möjligen vara så att 50% högre bensinpris inte får så stor effekt när inkomsterna antas öka med 46%? Att beskriva hur man ska nå visionen för Fossilfri FordonsFlotta 2030, men ta utgångspunkt i Trafikverkets prognoser är som att en familj i lyxfällan diskuterar hur de ska kunna köpa en villa och samtidigt behålla sina shopaholic-vanor.

Jag lånar också en bild från Ljungbergs blogg som visar hur mycket Trafikverkets tidigare prognos överskattade personbilstrafikens utveckling

Förbifart Stockholm är ju också ett tydligt exempel på hur Trafikverkets prognoser kan ställa till det.

Har du sett något träd som växt upp till himlen på sistone?

Andra intressanta bloggar på liknande tema: 1, 2, 3, 4, 5

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

2 Responses to “Oavbruten ökning av persontransporterna?”


  • Bra synpunkter! Har du vidarebefordrat dessa till Ny Teknik och DN?

  • Nix, be my guest. Fritt fram att sprida i ditt nätverk eller uppmärksamma tidningar på det. Alla sådana initiativ uppskattas!

Leave a Reply