Fossiloberoende 2030 – fler höjdpunkter!

Elforsk / Svensk Energis rapport som jag skrev om i förra inlägget innehåller fler guldkorn som jag vill lyfta fram.

”Styrmedel bör introduceras så snart som möjligt. I samband med kontrollstationer kan effekten av de införda styrmedlen följas upp och jämföras med målen.”  

Det är en totalt grundläggande metod att mäta effekten av de åtgärder som införs, utvärdera framdriften i förhållande till det långsiktiga målet och anpassa åtgärderna om man är ur kurs. Samma sak borde såklart göras för de totala klimatutsläppen. Problemet är såklart att det då blir uppenbart hur mycket mer politiskt svåra åtgärder som behövs för att vi ska kunna nå visionerna. Ju fler rapporter och tunga organ som trycker på, desto större chans att politikerna vågar utmana den högbelånade medelklassen och diskutera de hårda bananer som behövs för att visionerna ska kunna bli verklighet.

“Utvecklingen går inte spontant”

För att slå in spiken ordentligt så tar man upp behovet av “tydliga mål och starka styrmedel” och att de införs omgående. Till råga på allt uttrycker man att det kommer “… innebära vissa uppoffringar av den egna bekvämligheten och utmana vår förändringsobenägenhet”. Raka rör och inget tekniknaivistiskt flum!

”Andra generationens biodrivmedel blir viktiga för att få fram erfordrade mängder biodrivmedel”

Biogas är bra, men för att producera de mängder biogas som verkligen gör skillnad så krävs det helt riktigt betydligt mer. Enligt rapportens scenario hamnar behovet 2030 på 30TWh (bara för trafiken alltså), vilket kan jämföras med de ca 1,5 Twh som produceras i dagens rötningsanläggningar (runt 300st).

Om du inte har tid att läsa hela rapporten så rekommenderar jag dig att läsa de inledande tolv sammanfattande punkterna.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 Responses to “Fossiloberoende 2030 – fler höjdpunkter!”


  • No Comments

Leave a Reply