Nästa recession?

Sickla Udde - Hammarby Sjöstad

Image by Joakim Westerlund via Flickr

Det finns tecken som tyder på att bostadspriserna är på väg ner. Vad skulle det i så fall innebära för resten av ekonomin?

Bostadskreditnämnden BKN har gett ut ett antal intressanta rapporter rörande bostadsbubblan. I marknadsrapporten som släpptes i februari 2010 tittar man bland annat på hur pengarna från ökningen av bolåneskulderna mellan 2000 och 2008 har använts. Det visar sig att endast en tredjedel av dessa har använts till bostadsinvesteringar medan två tredjedelar har använts till konsumtion.

I dag (november 2010) uppgår hushållens samlade skulder till 2505 miljarder (varav bostadslån utgör 2002 miljarder). Den årliga ökningstakten är 8,4% eller 210 miljarder (varav ökningen av bostadslånen utgör 176 miljarder). Hushållens totala konsumtionen 2010 ser ut att landa på ca 1600 miljarder.

Om BKN:s siffror stämmer innebär det alltså att ca 11% av hushållens totala konsumtion finansieras av ökade bolåneskulder! Eller ca 5% av BNP.

Vid fallande, eller stillastående, bostadspriser är det troligt att ökningen av bostadslånen kommer att upphöra eller kanske tom minska. Är det måhända fallande/stagnerande bostadspriser som kommer utlösa nästa recession?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1 Response to “Nästa recession?”


Leave a Reply