SYSAV går och blir radikalt konsumtionskritiska

Sysav, det kommunala avfallsbolaget här i södra Sverige, har dragit igång en lovvärd kampanj för att reducera avfall genom minskad konsumtion. På kampanjsidan kan man bland annat läsa:

“Utveckling och framsteg är något fantastiskt och spännande. Mycket positivt händer på vår jord. Men det finns också en baksida. En bakgård. Där avfallet från vår utveckling och våra framsteg samlas.

Om vi fortsätter köpa, slänga och producera i den takt vi gör nu, kommer det globala avfallet att ha ökat med 72% år 2025.

Det är mycket. Och det är snart

Och det ställer krav på oss. Att minska avfallet.
Att se att vi alla är med och påverkar.
För vi kan påverka.

Genom att laga gamla prylar, köpa begagnat och undvika onödigheter kan du bidra till en renare framtid.

Så minska avfallet. Köp inte skräp!”

Budskapet är glasklart. Det är helt enkelt ett kommunalt bolags upprop för att minska vår konsumtion. Det är ingen hemlighet att ökad konsumtion har varit en förutsättning för de tillväxtsiffror vi sett i Sverige under lång tid. Det är inte heller okänt att konsumtionsökningen i huvudsak har drivits av ökad import från lågkostnadsländer och därmed en export av de miljökonsekvenser som produktionen medför.

Sysav försöker visserligen lätta upp konsumtionskritiken med följande kommentar:

“1. Om vi inte handlar massor av grejer drabbar det samhället negativt eftersom vår ekonomi är uppbyggd på konsumtion.

Det handlar om att konsumera smartare, på ett sätt som inte belastar miljön så mycket. Konsumera upplevelser, handla vintage, köp kvalitetsgrejer.
Mycket som säljs är tyvärr gjort för att varken hålla särskilt länge eller gå att laga. Undvik prylar som du vet kommer att hamna i soppåsen snart. Köp inte skräp helt enkelt.”

Jag skulle vilja kalla kommentaren ett halvtaskigt försök att lägga lite PK-fernissa på det grundläggande budskapet. I styrelsen för Sysav är det tätt med moderater (6 av 11 ledamöter och ordförande). Undrar om kampanjen ger styrelseledamöterna allergireaktioner eller om konsumtions- och tillväxtkritik är något för de ny-nya-nyaste moderaterna?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1 Response to “SYSAV går och blir radikalt konsumtionskritiska”


Leave a Reply