Att göra verklighet av klimatfantasier

Det är inte lätt att vara politiker i klimatfrågor. Samtidigt som man vill ligga i framkant och måla upp visioner/fantisera om hur klimatvänliga vi ska vara 2050, så finns det en verklighet där jobb, skattesänkningar och andra vardagliga ting måste prioriteras för att säkra röster.

Så fort vi höjer blicken och utgår ifrån fakta, tex vad som verkligen krävs för att nå visionerna, så blir det genast besvärligt. Detta är ett favoritämne här på bloggen med många varianter. Ett exempel är hur vi faktiskt behöver reducera våra utsläpp med 1 ton Co2 per capita och mandatperiod för att nå nollutsläpp 2050.

Annars är det just nu populärt att slå sig för bröstet och prata om hur Sverige lyckats minska utsläpp och ökat BNP samtidigt. Givetvis bortser man då från effekten av ökad import av prylar, mat och annat med utsläpp utomlands. Att utsläppen orsakade av svensk konsumtion har ökat med 15% mellan 1993 och 2010 är det inte lika roligt att prata om.

Det finns dock några spirande initiativ och tankar när det gäller att sätta handling bakom orden. Även på högre nivå än bloggar och debattartiklar. Klimatpolitiskt ramverk är begreppet som gäller. Global Utmaning, en fristående tankesmedja, som stöds av näringslivshöjdare som E.ON, Vattenfall, SAAB, Skandia, mfl, lyfter fram näringslivets behov av långsiktiga och tydliga spelregler, i form av ett klimatpolitiskt ramverk.

Den brittiska “The climate change act” som introducerades redan 2008 nämns som en förebild. Så här beskrivs den:

“… lagstadgade mål om en 34 % minskning av växthusgaser till 2020 och en 80 % minskning fram tills 2050 baserat på 1990 års siffror. För att målen ska uppnås vidtas femåriga budgetperioder som sträcker sig tre mandatperioder fram i tiden för att skapa tydlighet och långsiktighet.”

Skottland, Mexico (!) och Nordrhein-Westfalen är andra regioner/länder som har infört liknande lagstiftning. Danmark, Norge, Finland, Baden-Württemberg och faktiskt Kina har pågående processer med syfte att införa klimatpolitiska ramverk.
Vänsterpartiet fortsätter att hålla fanan högst i den svenska klimatpolitiska debatten. Jonas Sjöstedt beskrev partiets ambitioner för att skapa långsiktiga och tydliga spelregler, som ger möjlighet att inte bara fantisera om visioner utan också realisera dem, så här:
“Vi kommer att verka för att vi får Sveriges första klimatminister någonsin och ett separat klimatdepartement för att ytterligare skynda på omställningen av Sverige. Vi vill ha en koldioxidbudget likt den i Storbritannien för bättre ordning i klimatarbetet.”
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

2 Responses to “Att göra verklighet av klimatfantasier”


 • Hej! Undrar om du kanske har lite mer info om t.ex. fabrikerna i Kina påverkan på klimatet när man jämför med t.ex Tyskland här i EU. Det vore väldigt intressant!

  MVH
  Jessy från Kinakatalogen

 • Det är svårt att göra en exakt jämförelse av klimateffekter från produktion i Kina respektive Tyskland, men grovt förenklat kan man säga så här:

  Kinas energianvändning (2009) utgjordes av 70% kol, 19% olja, 4% naturgas, 1% kärnkraft och resten, dvs 6%, var vattenkraftbaserad.

  Tysklands mix (2010) var 35% olja, 24%kol, 22% naturgas, 12% kärnkraft och 7% förnybart (främst vind och vatten).

  Dessa siffror avser ju den totala energianvändningen, inte bara det som används i fabriker, men ur den jämförelsen kan man dra slutsatsen att Tysklands produktion sannolikt använder lägre andel kol i energimixen, mer kärnkraft, naturgas och förnybart, därmed lägre klimatpåverkan.

  Utöver det finns det starkare incitament för en klimateffektiv energianvändning (och inte minst andra miljöhänsyn som partikelutsläpp), vilket resulterar i en effektivare energianvändning. Utsläppsrättshandeln är ju det system som är tänkt att sätta press på industrin i Europa. På grund av finanskrisen och utebliven tillväxt har systemet inte fått den effekt som var tänkt, men generellt finns det ändå en relativt stark press på europeisk och inte minst tysk industri när det gäller klimatpåverkan.

Leave a Reply