Trafikverket är ute och cyklar, eller borde börja

Jag har skrivit om det nyligen. Trafikverket lever i det förgångna. Det fanns en tid när man trodde att trafiken skulle fortsätta öka i ungefär samma takt som den alltid gjort. På den tiden fattade man beslut om att bygga infrastrukturlösningar som förbifart Stockholm. Utan trafikverkets prognoser för trafikunderlag hade kalkylen aldrig gått ihop.

Med glädje noterade jag att det är alltfler som uppmärksammar fenomenet med avtagande personbilstransporter, aka peak car. I Ny Teknik skriver Svensk Energi och Elforsk (läs också om deras utmärkta transportsystemrapport) om orimligheten i Trafikverkets ålderstigna världsbild, eller som det uttrycks i artikeln:

“Flera experter menar att Sverige passerat eller snart passerar bilkulmen. Drivmedelsförsäljningen minskar. På tåget blir restiden nyttig genom läsplattor och datorer. Urbaniseringen fokuserar resandet mellan orter med järnväg. Är det då rätt att planera infrastrukturen för en förgången tid?

Artikelförfattarna uppmärksammar också att Trafikverket ignorerat eldrivna “fåhjulingar” och deras effekt på transportsystemet. Det verkar som om någon har tänkt till!

Framtidens transportsystem kan inte baseras på att behöva förflytta 2 ton dödvikt för transport av 75 kg människa. Transportsystemet måste bli betydligt mer energieffektivt.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 Responses to “Trafikverket är ute och cyklar, eller borde börja”


  • No Comments

Leave a Reply