Fossiloberoende transportsystem 2030. Hur då?

Elforsk och Svensk Energi har släppt sitt bidrag till den tilltagande strömmen av rapporter och analyser med fokus på regeringens mål om en fossiloberoende fordonsflotta 2030, ”Roadmap för ett fossilbränsleoberoende transportsystem år 2030”.

Transportverkets rapport från i våras (läs gärna Cornucopias sammanfattande kommentar) har etablerat en definition av fossiloberoende som åtminstone 80% lägre användning av fossil energi än 2004.

Elforsk och Svensk Energi har utgått från den definitionen och gjort sin analys av vad som krävs.

I rapporten konstateras först och främst att det är en möjlig, men ambitiös målsättning. För att nå målet krävs det att omställningen startas omgående och att mycket starka styrmedel införs.

Rapporten passar också på att ge en subtil (?) känga åt regeringens oförmåga att klart och tydligt definiera innebörden av målet. Samtidigt poängterar rapportförfattarna att den uppgiften blivit delegerad till utredningen om fossilfri fordonstrafik. Förmodligen är jag inte ensam om att se risken för att alliansen, med Anders Borg i spetsen, kommer att skyffla utredningen under mattan när det blir klart hur politiskt svårsäljbart det obehagliga åtgärdspaketet som utredningen kommer att leverera. Och till på råga på allt just när det är valår…

Målet sattes redan 2009 och med lite politisk fingertoppskänsla skulle utredningen såklart tillsatts så fort som möjligt så att resultatet antingen hade hamnat i knät på en rödgrön regering eller gett alliansen lite tid på sig att hantera det innan det var dags för val igen.

Vägen / Vägkartan / vägvisaren / kartan (eller något annat svensk ord som passar bättre än Roadmap) till ett fossiloberoende transportsystem är inte enkel. Rapporten lyfter fram att det inte räcker med teknikutveckling – alla åtgärdstyper behövs. För bara något år sedan var det totalt tabubelagt att ens viska om några andra åtgärder, vilket bland annat resulterade i Andreas Carlgrens sorgliga krumbukter.

Någon som vill gissa på hur länge det dröjer tills kalkylerna för Förbifart Stockholm kommer att drabbas av verkligheten. Hur många miljarder kommer att vara nerplöjda innan insikten om att trafiktillväxten inte fortsätter öka linjärt drabbar beslutsfattarna?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

2 Responses to “Fossiloberoende transportsystem 2030. Hur då?”


  • Vi är många som underar hur fossilfri fordonsflotta (20 % olja kvar i systemet) ska kunna förverkligas såvida hen inte menar en total nedgång av transporterna med 80 %. Då klara vi det. Men det blir nog lite knivigt att förklara detta för medborgarna ett valår. Som vi skrivit och visat tidigare på ASPO Sveriges blogg så har Engergimyndigheten under de senaste åren publicerat motstridiga uppgifter / prognoser för troliga fordonsbränslen för år 2030. När många lyfter fram elbilen prognisticerar Energimyndigheten 2 % elbilar 2030 i en rapport. Läs mer på http://www.asposverige.se/ “VW sänker elbilen för gott” och där en biltillverkare öppet presenterar den inbäddade energin vid tillverkning av olika typer av bränsledrivna fordon.

  • Det finns många knivigheter att förklara om vi ska nå 80% reduktion av fossilbränsleanvändande till 2050. Men det finns helt klart fler sätt att nå målet än att reducera transporterna med 80%.

    Mycket intressant med en uppställning där energiåtgången vid tillverkning är inräknad. Undrar om definitionen av tillverkning inkluderar all energi som krävs hela vägen tillbaka till råvarubrytningen?

Leave a Reply