Archive for the 'Transport' Category

Förbifarten snart förbi..

Det finns ett och annat som pekar på att vi har nått kulmen på bilanvändandet. Utöver beteendeförändringar (typ justare att pilla på mobilen på bussen än att sitta fjättrad vid ratten) så finns det också en viss risk att tillgången och efterfrågan på drivmedel tvingar oss till att köra mindre.

Eller så håller vi oss till den tekniknaivistiska linjen och utgår från att drivmedelsfrågan löser sig med ny teknik. I ett sådant scenario kan vi också utgå från att vi susar runt i självstyrande bilar.

När bilarna är självstyrande finns det ingen anledning att äga din egen bil. Du beställer en transport när du behöver den. Utöver att du slipper hålla ordning på din bil, parkera den, binda ett hyfsat kapital / kosta låneräntor, så innebär det också ett hyggligt högre kapacitetsutnyttjande både på vägen och av fordon. Person och kollektivtrafik blir ett integrerat system. Studier talar om att upp till 90% färre fordon kan utföra samma transportarbete.

Det finns också många andra intelligenta skäl till varför det är bättre att tänka framåt än bakåt.Vänsterpartiet i Stockholm har satt upp en kampanjsida där du kan läsa mer: klimatpartiet.se. Läsning av StoppaFörbifarten rekommenderas också.

På 60-talet var det högsta mode att riva omodern bebyggelse i stadskärnorna och göra plats för ståtliga vägar istället. I Lund började man riva kvarter för att göra plats för en fyrfilig motorväg (genombrottet). Gissningsvis är det NOLL lundapersoner som ångrar att motorvägsbygget genom stadskärnan inte blev av..

 

Minskar inte trängeln. Fotocred till Tage Olsin/Creative Commons

Fossilfrihet på väg – rimliga tillväxtantaganden?

Sitter och bläddrar i SOU 2013:84 (Fossilfrihet på väg) och kan inte låta bli att snabbt kommentera en detalj (mer övergripande analys är planerad).

I kapitlet om viktiga antaganden så finns avsnittet “Ekonomisk utvecklig 2010-2050”, där följande tabell redovisas:

Genast när det handlar om bedömningar av procentuell tillväxt över många år så blir jag misstänksam. Snabb kontrollräkning visar att vid antagande om en genomsnittlig ökning med 2% per år under perioden, så motsvarar 2% 2050 en ökning med 4% 2010 (i absoluta tal) .

I rapporten redovisas att det är Konjunkturinstitutets ekonomiska prognoser fram till 2030 och en framskrivning av dessa under 2030-2050 som ligger till grund. Därutöver kommenteras det enligt följande:
“Den strukturella bilden bygger på historiska trender för skilda sektorers produktivitetsutveckling, tendenser hos strukturella förändringar under de senaste åren och antaganden om skilda sektorers framtida förutsättningar på världsmarknaden.”
Det allra viktigaste antagandet, dvs att tillväxten i absoluta tal ska vara dubbelt så hög 2050 som 2010, kommenteras alltså inte alls. Konsumtionen (gärna lånebaserad) framhålls ju ofta som en viktig tillväxtfaktor, så kan någon förklara för mig varför vi 2050 årligen ska kunna öka vår shopping dubbelt så mycket som vi gör idag?
Framförallt skulle jag vilja veta varför det kan göras antagande om dubbelt så stor årlig tillväxt 2050 utan någon som helst förklaring? I min värld är det snarare rimligt att anta en avtagande tillväxt, även i absoluta tal, med tanke på ökad global konkurrens om begränsade naturresurser (och även minskande sådana).

Barnpornografisk reklam och långsamma processer

Det dagliga flödet av information är större än någonsin. Men att få en överblick och förståelse av grundläggande förändringar genom att ‘se på nyheterna’ eller på annat sätt ta till sig vardagsmedia är nästan i klass med att leta efter kontaktlinsen i havet. Samtidigt sker de flesta genomgripande förändringar så gradvis och långsamt att de är svåra att uppfatta.

Det var inte så länge sedan som följande annons var fullt accepterad:

(Klicka här för mer läsning om människans naturliga konservatism och tröghet och fler tankeväckande reklamexempel).

På liknande sätt finns det många förändringsprocesser som pågår för fullt utan att vi noterar det i vardagen. Det finns gott om psykologisk forskning som visar att vår kognitiva förmåga ofta är enkelspårig och föredrar de invanda vägarna trots att det finns gott om information som vi hade kunnat använda för att fatta mer rationella beslut.

Vi kommer garanterat att kunna blicka tillbaka på vår tids brutala uttryck för uppfattning av verkligheten baserad på den förvrängda bild av verkligheten som vi lever med idag.

På min personliga topplista över dagens missuppfattningar som vi i framtiden kan blicka tillbaka på  ligger inte helt oväntat synen på våra begränsade resurser. Det finns gott om information och fakta som visar på problemen med vårt överutnyttjande av naturresurser. Samtidigt som individer, näringsliv och politiker uttrycker förståelse för problemet så är det lång väg kvar tills vi också argumenterar och agerar i linje med den insikten. Uttrycket “Hållbar tillväxt” är essensen av detta.

För den som letar finns det dock exempel på analyser och uttryck som indikerar dessa grundläggande förändringar, något jag skrivit mycket om tidigare i tex:  Peak everything , nu även i finansbranschen och  “On the Road to Zero Growth”. Antologin “24 röster om evig tillväxt” är ett annat exempel.

Inför 2014 har jag förhoppningar om att de första betydande stegen ska tas mot en uppdaterad verklighetsbild när det gäller transportbranschen. Trots diverse turbulens och överdriven optimism så har ändå den statliga utredningen “Fossilfrihet på väg” potential att sätta fingret på en och annan grundläggande pusselbit i framtidsspelet. En och annan vrångbild (som tex oavbruten ökning av persontransporter) som hänger med av gammal vana kan riskera att stryka med.

Systemkritik och tillväxtrealism i P1

Nya Vågen i P1 är ofta lite för krystkulturellt för min smak. Råkade lyssna på ett program i veckan och blev mycket positivt överraskad.  Det är inte varje dag man får höra tre personer med insikt om hållbarhetens verkliga gränser diskutera i radion!

Så här beskriver Nya Vågen programinnehållet:

“Och om tillväxtekonomin ifrågasätts – hur kan då en ny ekonomisk spelplan se ut?
Medverkar gör Anna Borgeryd, företagare och koncernstrateg som nyligen kommit ut med relationsromanen Tunna Väggar som samtidigt är ett manifest för hållbarhet i ekonomi och miljö, Björn Forsberg, statsvetare och författare som bland annat skrivit Omställningens tid och David Jonstad, frilansskribent och författare till bland annat Kollaps. Livet vid civilisationens slut.”

Anna, Björn och David har alla en koppling till klimatmagasinet Effekt. David drog igång den och både Anna och Björn har intervjuats i den. Läs mer om Davids bok “Kollaps” här. Det företag som Anna sysselsätter sig med är familjeföretaget Polarbröd. Inte helt vanligt att ägare till hyfsat stora företag kommer ut som tillväxtrealister. Björn Forsberg har också en bra blogg som du hittar här.

Det finns många tecken på att det börjar bli alltmer accepterat att hålla sig med en något sånär realistisk bild av vad hållbarhet innebär. Även om det fortfarande proklameras grön tillväxt så är det inte lika stigmatiserande längre att förutse tillbakagång inom olika sektorer. Att bilanvändandet kommer fortsätta minska är tex en uppfattning som får allt starkare fäste. Snart är det nog bara Trafikverket som ståndaktigt håller fast vid sin förlegade bild av trafikutvecklingen.

Trafikverkets hockeyklubba i SvD

Kommer ni ihåg VTI:s analys av hur ökad kollektivtrafik kan bidra till 2030-visionen om fossilfri fordonsflotta? Det något överraskande svaret var att klimatvinsten blir minimal trots fördubblad kollektivtrafik. Vid närmare granskning visade det sig att VTI:s slutsats baserades på Trafikverkets vilda antagande om att vi ska ha 30% fler bilar per capita och avverka 30% fler personkilometrar 2030. I ljuset av Trafikverkets tidigare prognoser, peak car, tänkbar oljeprisutveckling och en hel del annat, skulle jag vilja beskriva de siffrorna som fria fantasier.

I SvD har Stellan Tengroth fått en artikel publicerad som elegant belyser problematiken i Trafikverkets framtidsfantasier. Bland annat skriver han så här.
“De ekonomiska ramarna för byggande och underhåll av vägar och järnvägar fram till år 2025 uppgår till svindlande 522 miljarder kronor. Att fördela dessa medel med ett underlag som är svagt underbyggt och med en aningslös framtidstro är, för att uttrycka sig diplomatiskt, anmärkningsvärt.”

Det är värt att upprepas att beslutsunderlag för projekt som Förbifart Stockholm är baserade på denna aningslösa framtidstro. Med en mer sansad bild, tex i någon form av scenarioanalys, så hade kalkylen aldrig gått ihop.

 

Bloggrannarna, ASPO, Tillväxtreflektera (Stellans egen blogg), Cornucopia och Bodis uppmärksammar också artikeln.

 

Det hettar till i FFF

Utredningen om hur Sverige ska nå en fossiloberoende fordonsflotta 2030 närmar sig sitt slut då den ska vara klar i december. Samtidigt som arbetet har kommit in på upploppet så har tydligen vissa frågeställningar ställts på sin spets. Det har nämligen rapporterats att huvudsekreteraren Per Kågesson har hoppat av. Huvudskälet är det av regeringen myntade, men ej förklarade, uttrycket fossiloberoende. Att ta fram en förklaring på vad det innebar sköt regeringen över på utredningen, vilket tydligen skapat en del intern friktion.

I ett tidigare inlägg om utmaningarna med omställningen av transportsektorn så tog jag upp just problematiken med den obefintliga definitionen av fossiloberoende  som tekniknaiva politiker glatt satt i händerna på utredarna. Då skrev jag “Gissningsvis kommer en del av lösningen ligga i definitionen av fossiloberoende.” Jag tolkar Per Kågessons avhopp som ett uttryck för att jag gissade rätt.

På tal om tekniknaiva politiker och fossiloberoende fordonsflotta. Så här uttryckte sig den stackars miljöministern Andreas Carlgren för tre år sedan:

“Miljöbilsutvecklingen går i en rasande fart. Biltillverkarna utvecklar nya tekniker med snålare motorer varje år. Och successivt närmar man sig en verklighet där bilarna går på el. När Förbifart Stockholm står klar någon gång i början av 2020-talet har vi en helt annan situation på vägarna än idag. Målet att ha en fossilbränslefri trafik närmar sig. Möjligen kommer vi redan att vara där.”

Jo men visst!

Tråkigt om det bara blir pajkastning av utredningen. Ett mer pragmatiskt förhållningssätt som tex Elforsk och Svensk Energi använde sig av (fossiloberoende=20% fossilberoende) visar att vi ändå har häcken full för att kunna nå en sådan vision till 2030. Och inte minst kräver det en hel del obekväma politiska beslut. Typiskt att det ska vara val just i år! Men jag gissar att politikerna nog hittar en kreativ lösning för att spela bort pucken som  de får från utredningen. Ska vi gissa att de interna stridigheterna kanske leder till en förlängning så att det olyckligtvis inte finns utrymme att ta tag i frågan innan valet…

 

Hjälp cykellobbyn

Jag puffade nyligen för dokumentärprojektet BIKES vs CARS. Kickstarter-kampanjen närmar sig sitt slut och det är en bit kvar till målet. Fredrik Gertten och hans team skickade ut nedanstående behändiga text. Du som också tror att cykeln har en viktig plats i det framtida transportsystemet – sprid texten och se till att vi blir fler cykellobbyister!

“Om du anser att cykeln kan vara ett redskap för förändring så tror jag att du kommer att gilla Fredrik Gerttens nya dokumentär BIKES vs CARS. Filmen planeras bli färdig under 2014 och undersöker hur bilindustrin påverkar våra möjligheter att ta oss runt i städer utan bil. BIKES vs CARS följer personer på olika platser i världen som valt cykeln som transportmedel. Deras erfarenheter från livsfarlig trafik har gjort dem till aktivister som kräver cykelbanor och säkrare trafik. Kolla in trailern så kommer du att förstå: http://www.kickstarter.com/projects/fredrik-gertten/bikes-vs-cars-we-are-many Skänk gärna en slant, varje krona räknas då många supporters visar att vi är många som vill se en förändring.”

BIKES vs CARS

Vi är många som på ett eller annat sätt försöker bidra till en mer hållbar samhällsutveckling. Det finns många sätt att dra sitt lilla, lilla strå till stacken och hoppas att det är många andra som också gör det.

Ett sätt är att stötta de olika initiativ och kampanjer som dras igång. Föräldravrålets busskampanj är ett sätt. Fredrik Gertten (han som gjorde filmerna om bananarbetarna och Dole) har en film på gång som vill lyfta fram cykeln som transportmedel i stadsmiljö. På Kickstarter har du möjlighet att ge det bidrag som kan få den här filmen att bli av! I dagsläget har det samlats ihop 11000$ av de 50000$ som krävs för att insamlingen ska gå i mål.

Konsumera dig lycklig – ge ett bidrag till produktionen av Bikes vs Cars!

Här är en kort beskrivning hämtad från Kickstart-kampanjen.

“Bikes vs Cars is not only a film, we are a part of a global movement. This feature-length documentary, a work-in-progress aiming for 2014 release, is meant to be used an engine for all of us that think change is needed and possible. The film will investigate the politics that keep the car model thriving. Here’s a peak into the synopsis:

There’s an ongoing war: bikes vs cars. A multi-billion dollar industry that from early days has done everything to make society car dependent. Hundreds of billions of dollars are invested every year to sell the dream of car freedom. Now, oil prices and traffic gridlock have opened up room for bicycle revenge. Creative initiatives pop up, politicians and activists take on the mighty car. The car lobbyists have an enormous impact on city planning, in history and today. Do politicians dare to challenge the lobbyists?”

Trafikverket är ute och cyklar, eller borde börja

Jag har skrivit om det nyligen. Trafikverket lever i det förgångna. Det fanns en tid när man trodde att trafiken skulle fortsätta öka i ungefär samma takt som den alltid gjort. På den tiden fattade man beslut om att bygga infrastrukturlösningar som förbifart Stockholm. Utan trafikverkets prognoser för trafikunderlag hade kalkylen aldrig gått ihop.

Med glädje noterade jag att det är alltfler som uppmärksammar fenomenet med avtagande personbilstransporter, aka peak car. I Ny Teknik skriver Svensk Energi och Elforsk (läs också om deras utmärkta transportsystemrapport) om orimligheten i Trafikverkets ålderstigna världsbild, eller som det uttrycks i artikeln:

“Flera experter menar att Sverige passerat eller snart passerar bilkulmen. Drivmedelsförsäljningen minskar. På tåget blir restiden nyttig genom läsplattor och datorer. Urbaniseringen fokuserar resandet mellan orter med järnväg. Är det då rätt att planera infrastrukturen för en förgången tid?

Artikelförfattarna uppmärksammar också att Trafikverket ignorerat eldrivna “fåhjulingar” och deras effekt på transportsystemet. Det verkar som om någon har tänkt till!

Framtidens transportsystem kan inte baseras på att behöva förflytta 2 ton dödvikt för transport av 75 kg människa. Transportsystemet måste bli betydligt mer energieffektivt.

Oavbruten ökning av persontransporterna?

VTI, det statliga väg och transportforskningsinstitutet, har släppt en rapport som fått en del uppmärksamhet. Som ett led i arbetet med FFF (fossilfri fordonsflotta) har VTI fått i uppdrag att se hur kollektivtrafiken kan bidra till målet 2030.

Både DN och NyTeknik skriver om rapporten, i NyTeknik med rubriken: “Minimial klimatvinst med fördubblad kollektivtrafik” och i DN:”Ökade utsläpp även med fördubblad kollektivtrafik”. Av någon underlig anledning rubriceras det med vinklingen att fördubblad kollektivtrafik inte ger någon vidare effekt. En bit in i artiklarna framgår det att det inte är kollektivtrafiken som är problemet utan att biltrafiken väntas öka så mycket att de positiva effekterna äts upp.

Forskarna har också gjort en analys av effekter från politiska åtgärder som 50% högre drivmedelsskatt, ingen avdragsrätt för arbetsresor och sänkt kollektivtrafiktaxa. Trots detta relativt rejäla batteri menar forskarna att det kollektiva resandet inte skulle öka med mer än 44%. Samtidigt ökar biltrafiken alltså så mycket att nettoeffekten blir marginell.

När jag hade läst så långt fick jag en känsla av att det var något som inte stämde. Hur är det egentligen? Blir det någon tid över till annat än att åka runt med våra bilar 2030? Det måste helt enkelt vara en hockeyklubba (uttryck för naiv tillväxttro, används ofta i investeringssammanhang, se också HUI) som spökar!

Jag såg att det fanns ett kapitel i rapporten som hette “Trafikverkets prognos”. Onda aningar spred sig.

Jodå, där fanns den. Hockeyklubban. Rapportens författare inleder med att försiktigt uttrycka: “De förutsättningar som ges för beräkningarna är av stor betydelse för resultatet”. Och här kommer Trafikverkets antaganden om vad som händer fram till 2030:

  • Inkomsterna, +46 procent
  • Befolkning, +10%
  • Bilar per capita, + 30%
  • Resande i form av personkilometer, +30% eller +1,3% per år, varav bilar står för 1,5%

Aha. Kan det möjligen vara så att 50% högre bensinpris inte får så stor effekt när inkomsterna antas öka med 46%? Att beskriva hur man ska nå visionen för Fossilfri FordonsFlotta 2030, men ta utgångspunkt i Trafikverkets prognoser är som att en familj i lyxfällan diskuterar hur de ska kunna köpa en villa och samtidigt behålla sina shopaholic-vanor.

Jag lånar också en bild från Ljungbergs blogg som visar hur mycket Trafikverkets tidigare prognos överskattade personbilstrafikens utveckling

Förbifart Stockholm är ju också ett tydligt exempel på hur Trafikverkets prognoser kan ställa till det.

Har du sett något träd som växt upp till himlen på sistone?

Andra intressanta bloggar på liknande tema: 1, 2, 3, 4, 5

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...