Archive for the 'Infrastruktur' Category

Förbifarten snart förbi..

Det finns ett och annat som pekar på att vi har nått kulmen på bilanvändandet. Utöver beteendeförändringar (typ justare att pilla på mobilen på bussen än att sitta fjättrad vid ratten) så finns det också en viss risk att tillgången och efterfrågan på drivmedel tvingar oss till att köra mindre.

Eller så håller vi oss till den tekniknaivistiska linjen och utgår från att drivmedelsfrågan löser sig med ny teknik. I ett sådant scenario kan vi också utgå från att vi susar runt i självstyrande bilar.

När bilarna är självstyrande finns det ingen anledning att äga din egen bil. Du beställer en transport när du behöver den. Utöver att du slipper hålla ordning på din bil, parkera den, binda ett hyfsat kapital / kosta låneräntor, så innebär det också ett hyggligt högre kapacitetsutnyttjande både på vägen och av fordon. Person och kollektivtrafik blir ett integrerat system. Studier talar om att upp till 90% färre fordon kan utföra samma transportarbete.

Det finns också många andra intelligenta skäl till varför det är bättre att tänka framåt än bakåt.Vänsterpartiet i Stockholm har satt upp en kampanjsida där du kan läsa mer: klimatpartiet.se. Läsning av StoppaFörbifarten rekommenderas också.

På 60-talet var det högsta mode att riva omodern bebyggelse i stadskärnorna och göra plats för ståtliga vägar istället. I Lund började man riva kvarter för att göra plats för en fyrfilig motorväg (genombrottet). Gissningsvis är det NOLL lundapersoner som ångrar att motorvägsbygget genom stadskärnan inte blev av..

 

Minskar inte trängeln. Fotocred till Tage Olsin/Creative Commons

Rigga spelet och casha hem – dagens riskkapitaltips

I SvD skriver ett gäng företrädare för större gaskunder (typ Höganäs, Hylte, Nordic Sugar) om deras besvikelse över att monopolföretaget Swedegas/EQT kommer undan med avgiftshöjningar på 27% utan större uppmärksamhet – varken från media (och därmed politiker) eller Energimarknadsinspektionen.

2012 hade Swedegas en vinst på ca 200 mkr. Jag vet inte om avgiftshöjningen gjordes före, under eller efter 2012, men om vi antar att den kom 2013 så innebär det, allt annat lika, att den årliga vinsten ökade med 54 miljoner. Därmed har våra kära riskkapitalister skapat ett värde på i runda slängar 400-500 miljoner. Det är så man fixar sköna bonuspengar som slinker rakt ner i den skattebefriade riskkapitalistfickan.

Swedegas/EQT har fixat en fin position i gasbranschen. Kostnaderna är låga och förutsägbara samtidigt som intäkten har kunnat skruvats upp ordentligt utan att reglerande myndighet kommer med invändningar. Minimal risk och en ordentlig kassaflödesökning.

Jag skrev om varför EQT placerade Pär Nuder i Swedegas styrelse. Nu vet även Höganäs, Hylte och Nordic Sugar det.

 

Läs också mina tidigare inlägg där Swedegas/EQT figurerar:

EQT – Swedegas. This game is rigged

Korrumperade politiker eller bara naiva lobbyister?

Privat välfärd och korruption

Drivkraften bakom expansion av natugasnät

 

 

Frågor till Fredrik och Stefan

Alla initiativ som syftar till att politiker ska agera med längre tidshorisont än nästa val är bra. Global utmaning med partners uppmanar i DI våra politiker att svara på ett antal frågeställningar med långsiktigt perspektiv.

Angående energi och klimat ställs frågan:

“‘Vad tänker ni göra de närmaste fem, tio åren för att Sverige ska bli koldioxidneutralt 2050?”

De skriver också följande angående omställningen:

“Sverige har unikt goda förutsättningar för att gå före i omställningen till ett fossilfritt samhälle: Statsskulden är bland de lägsta i Europa, överskotten i handeln med utlandet har länge varit rekordhöga och inflationen låg eller obefintlig. Sverige kan utan vidare mobilisera de betydande offentliga och privata resurser som krävs för att bland annat energieffektivisera miljonprogrammet, se till att allt som byggs nytt är energisnålt, satsa på förnybar energi, smarta elnät, utbyggnad av kollektivtrafiken, trafiksystem för eldriven trafik och en långt mer resurseffektiv ekonomi – där produkterna har längre livslängd och material av olika slag återvinns maximalt. Vi har dessutom råd att ställa upp för de många fattiga länder som drabbas hårdast av klimatförändringen, i en situation där deras bidrag till utsläppen varit minimalt.”

VD för E.ON i Sverige är en av avsändarna och i sammanhanget något av en udda fågel (Anders Wijkman, Anders Wejryd, Stefan Einhorn är några av de andra). Jag har nämnt det tidigare – det börjar byggas upp betydligt mer tryck från näringslivet i den här typen av frågor. Positivt!

 

Fossilfrihet på väg – rimliga tillväxtantaganden?

Sitter och bläddrar i SOU 2013:84 (Fossilfrihet på väg) och kan inte låta bli att snabbt kommentera en detalj (mer övergripande analys är planerad).

I kapitlet om viktiga antaganden så finns avsnittet “Ekonomisk utvecklig 2010-2050”, där följande tabell redovisas:

Genast när det handlar om bedömningar av procentuell tillväxt över många år så blir jag misstänksam. Snabb kontrollräkning visar att vid antagande om en genomsnittlig ökning med 2% per år under perioden, så motsvarar 2% 2050 en ökning med 4% 2010 (i absoluta tal) .

I rapporten redovisas att det är Konjunkturinstitutets ekonomiska prognoser fram till 2030 och en framskrivning av dessa under 2030-2050 som ligger till grund. Därutöver kommenteras det enligt följande:
“Den strukturella bilden bygger på historiska trender för skilda sektorers produktivitetsutveckling, tendenser hos strukturella förändringar under de senaste åren och antaganden om skilda sektorers framtida förutsättningar på världsmarknaden.”
Det allra viktigaste antagandet, dvs att tillväxten i absoluta tal ska vara dubbelt så hög 2050 som 2010, kommenteras alltså inte alls. Konsumtionen (gärna lånebaserad) framhålls ju ofta som en viktig tillväxtfaktor, så kan någon förklara för mig varför vi 2050 årligen ska kunna öka vår shopping dubbelt så mycket som vi gör idag?
Framförallt skulle jag vilja veta varför det kan göras antagande om dubbelt så stor årlig tillväxt 2050 utan någon som helst förklaring? I min värld är det snarare rimligt att anta en avtagande tillväxt, även i absoluta tal, med tanke på ökad global konkurrens om begränsade naturresurser (och även minskande sådana).

Det hettar till i FFF

Utredningen om hur Sverige ska nå en fossiloberoende fordonsflotta 2030 närmar sig sitt slut då den ska vara klar i december. Samtidigt som arbetet har kommit in på upploppet så har tydligen vissa frågeställningar ställts på sin spets. Det har nämligen rapporterats att huvudsekreteraren Per Kågesson har hoppat av. Huvudskälet är det av regeringen myntade, men ej förklarade, uttrycket fossiloberoende. Att ta fram en förklaring på vad det innebar sköt regeringen över på utredningen, vilket tydligen skapat en del intern friktion.

I ett tidigare inlägg om utmaningarna med omställningen av transportsektorn så tog jag upp just problematiken med den obefintliga definitionen av fossiloberoende  som tekniknaiva politiker glatt satt i händerna på utredarna. Då skrev jag “Gissningsvis kommer en del av lösningen ligga i definitionen av fossiloberoende.” Jag tolkar Per Kågessons avhopp som ett uttryck för att jag gissade rätt.

På tal om tekniknaiva politiker och fossiloberoende fordonsflotta. Så här uttryckte sig den stackars miljöministern Andreas Carlgren för tre år sedan:

“Miljöbilsutvecklingen går i en rasande fart. Biltillverkarna utvecklar nya tekniker med snålare motorer varje år. Och successivt närmar man sig en verklighet där bilarna går på el. När Förbifart Stockholm står klar någon gång i början av 2020-talet har vi en helt annan situation på vägarna än idag. Målet att ha en fossilbränslefri trafik närmar sig. Möjligen kommer vi redan att vara där.”

Jo men visst!

Tråkigt om det bara blir pajkastning av utredningen. Ett mer pragmatiskt förhållningssätt som tex Elforsk och Svensk Energi använde sig av (fossiloberoende=20% fossilberoende) visar att vi ändå har häcken full för att kunna nå en sådan vision till 2030. Och inte minst kräver det en hel del obekväma politiska beslut. Typiskt att det ska vara val just i år! Men jag gissar att politikerna nog hittar en kreativ lösning för att spela bort pucken som  de får från utredningen. Ska vi gissa att de interna stridigheterna kanske leder till en förlängning så att det olyckligtvis inte finns utrymme att ta tag i frågan innan valet…

 

Trafikverket är ute och cyklar, eller borde börja

Jag har skrivit om det nyligen. Trafikverket lever i det förgångna. Det fanns en tid när man trodde att trafiken skulle fortsätta öka i ungefär samma takt som den alltid gjort. På den tiden fattade man beslut om att bygga infrastrukturlösningar som förbifart Stockholm. Utan trafikverkets prognoser för trafikunderlag hade kalkylen aldrig gått ihop.

Med glädje noterade jag att det är alltfler som uppmärksammar fenomenet med avtagande personbilstransporter, aka peak car. I Ny Teknik skriver Svensk Energi och Elforsk (läs också om deras utmärkta transportsystemrapport) om orimligheten i Trafikverkets ålderstigna världsbild, eller som det uttrycks i artikeln:

“Flera experter menar att Sverige passerat eller snart passerar bilkulmen. Drivmedelsförsäljningen minskar. På tåget blir restiden nyttig genom läsplattor och datorer. Urbaniseringen fokuserar resandet mellan orter med järnväg. Är det då rätt att planera infrastrukturen för en förgången tid?

Artikelförfattarna uppmärksammar också att Trafikverket ignorerat eldrivna “fåhjulingar” och deras effekt på transportsystemet. Det verkar som om någon har tänkt till!

Framtidens transportsystem kan inte baseras på att behöva förflytta 2 ton dödvikt för transport av 75 kg människa. Transportsystemet måste bli betydligt mer energieffektivt.

EQT- Swedegas. This game is rigged

Stringer: “Until then, Mr. Charles, we’re gonna handle this shit like businessmen. Sell the shit, make the profit and later for that gangster bullshit. Yeah.”

Poot: Do the chair know we gonna look like some punk ass bitches out there?”

Stringer: “Motherfucker, I will punk your ass for saying some shit!”

Shamrock: “Yo String! String! Poot did have the floor man.”

Stringer: “Shut the fuck up man, this nigga too ignorant to have the fuckin’ floor. Y’all niggas need to start looking at the world in a new fuckin’ light. Start thinking about this shit like some grown fucking men. Not some niggas off the fuckin’ corner, you heard me?”

———-

Slim Charles: “Game’s the same, just got more fierce.”

———-

Frank Sobotka: ” You know what the trouble is Brucie? We used to make shit in this country, build shit. Now we just put our hand in the next guy’s pocket.”

———–

Citaten kommer från “The Wire”. Överlägset bästa tv-serien som jag sett och med en dialog som får en att drömma om att man kunde prata som en Baltimore-gangster eller polis.

Jag nostalgiläste citaten på wikiquote och kom av någon underlig anledning att tänka på riskkapitalbranschen. Tankegången ledde vidare till EQT och deras affärer med det svenska transmissionsnätet för naturgas.

För ca två år sedan skrev jag om att EQT kompletterade sitt innehav i gasstamnätsbolaget Swedegas med de högtrycksrör som E.ON ägde och på så sätt fick en monopolställning. Jag konstaterade också:

“..det kan också bli en ganska känslig situation eftersom det är myndighetsbeslut som till stor del styr möjligheterna att generera vinster. Energimyndigheten övervakar marknaden med en regleringsmodell som sätter ett tak för avkastningen på anläggningarna […]

För att få lite snurr i rören och kunna kränga infrastrukturen vidare till nästa fondbolag med bra avkastning så krävs det helt enkelt att man har tumme med politikerna. Det är inte så bra om det slängs politiska käppar i hjulen när man ska skrämma upp volymer och avkastning till att bilda en fin tillväxthistorik, samtidigt som det måste gå att måla upp möjligheter för vidare expansion.”

När det gäller expansionen så har EQT/Swedegas slängt fram planer på LNG-terminaler i Göteborg och Gävle (med gasnät). Framtidsvisionen med fantastiska expansionsmöjligheter är uppmålad. Inga investeringar som ökar risken för EQT är gjorda, bara lite förstudiemedel. Så ska riskkapitalslipstenen dras.

Gastransmission är en verksamhet med mycket låg risk. Åtminstone med det tidsperspektiv och det BAU-paradigm som riskkapitalisterna arbetar under. Så när EQT/Swedegas tryckte upp kassaflödet genom att lyckas öka på överföringsavgifterna ordentligt så ökade man raskt värdet på sitt innehav. Distributörerna som är “kunder” till Swedegas protesterade högljutt och förde höjningen vidare till slutkunderna.

För att summera så kan vi konstatera att EQT har skapat ett stamnätsmonopol, målat visioner och höjt priser. Så nu är det dags att sälja. Som vanligt skapar riskkapitalbolag massor av värde som kommer hela samhället till gagn. Ett antal hundra miljoner eller någon miljard ska man väl ha för det besväret. Kul att styrelseledamoten Pär Nuder också har fått dra sitt strå till riskkapitalstacken, precis som andra prominenta sossar. Om man inte vill riskera att slå alltför hårt i regleringstaket när man ska maximera intäkter så är det aldrig fel att ha en politiker med rätt nätverk i bakfickan.

Tyvärr är det ju inte så att jag behövde vara synsk eller översmart för att förutspå vad EQT hade för planer för Swedegas. EQT:s enda mål är att maximera vinsten som slussas över till skatteparadiset. Precis som i andra riskkapitalverksamheter där spelet spelas på eller i närheten av politikernas arena så skapas det en farlig gråzon.

Och precis som i The Wire så simmar de riktigt stora fula fiskarna oberört vidare.

Framtidsbilen Zbee

zbee-indonesiaSorry alla framtidsdrömmare, men det ser mörkt ut för både flygande och atomdriven privat personbilstransport. Om det inte dyker upp några svarta svanar som välter upp och ner på resurstillgången i världen så pekar trenden på betydligt resurssnålare alternativ. Även mycket resurssnålare än dagens energislukande elbilsmonster som ska accelerera och transportera en massa som lätt är tio gånger tyngre än det som ska transporteras.

Jag har skrivit om fordonsutmaningen i tidigare inlägg och bland annat lyft fram ett betydligt mer trovärdigt alternativ – Zbee. Med 150 kg fordon får du en effektivitet, inte minst när du inkluderar den ofta förbisedda resursåtgången vid produktion, som gör dagens personbilar till dinosaurier.

Därför är det kul att Clean Motion som tillverkar Zbee har haft framgångar med marknadsföring i Indonesien, där man nu ska testa fordonet under hösten.

Fossiloberoende transportsystem 2030. Hur då?

Elforsk och Svensk Energi har släppt sitt bidrag till den tilltagande strömmen av rapporter och analyser med fokus på regeringens mål om en fossiloberoende fordonsflotta 2030, ”Roadmap för ett fossilbränsleoberoende transportsystem år 2030”.

Transportverkets rapport från i våras (läs gärna Cornucopias sammanfattande kommentar) har etablerat en definition av fossiloberoende som åtminstone 80% lägre användning av fossil energi än 2004.

Elforsk och Svensk Energi har utgått från den definitionen och gjort sin analys av vad som krävs.

I rapporten konstateras först och främst att det är en möjlig, men ambitiös målsättning. För att nå målet krävs det att omställningen startas omgående och att mycket starka styrmedel införs.

Rapporten passar också på att ge en subtil (?) känga åt regeringens oförmåga att klart och tydligt definiera innebörden av målet. Samtidigt poängterar rapportförfattarna att den uppgiften blivit delegerad till utredningen om fossilfri fordonstrafik. Förmodligen är jag inte ensam om att se risken för att alliansen, med Anders Borg i spetsen, kommer att skyffla utredningen under mattan när det blir klart hur politiskt svårsäljbart det obehagliga åtgärdspaketet som utredningen kommer att leverera. Och till på råga på allt just när det är valår…

Målet sattes redan 2009 och med lite politisk fingertoppskänsla skulle utredningen såklart tillsatts så fort som möjligt så att resultatet antingen hade hamnat i knät på en rödgrön regering eller gett alliansen lite tid på sig att hantera det innan det var dags för val igen.

Vägen / Vägkartan / vägvisaren / kartan (eller något annat svensk ord som passar bättre än Roadmap) till ett fossiloberoende transportsystem är inte enkel. Rapporten lyfter fram att det inte räcker med teknikutveckling – alla åtgärdstyper behövs. För bara något år sedan var det totalt tabubelagt att ens viska om några andra åtgärder, vilket bland annat resulterade i Andreas Carlgrens sorgliga krumbukter.

Någon som vill gissa på hur länge det dröjer tills kalkylerna för Förbifart Stockholm kommer att drabbas av verkligheten. Hur många miljarder kommer att vara nerplöjda innan insikten om att trafiktillväxten inte fortsätter öka linjärt drabbar beslutsfattarna?

EUs strategi för rena drivmedel

För några dagar sedan kom en pressrelease om EUs strategi och åtgärdspaket för rena drivmedel. Det finns en hel del positivt med det som ska drivas igenom, men det finns också några lustigheter. Som så ofta när något har manglats genom EU-kvarnen så blir det ofta lite Orwellianskt stuk på kommunikationen.

I pressmeddelandet talas det om en strategi för rena drivmedel och miljövänlig energi för transport. El och vätgas är de omnämnda energibärare som jag kan köpa att de klassas som rena och miljövänliga. Men förslaget handlar också om naturgas för fartyg, LNG och CNG (flytande respektive komprimerad naturgas) för fordon. Infrastrukturen för gasol (propan) behöver man inte ta tag i eftersom det redan finns en utbyggd sådan. Visst finns det anledning att under en övergångsperiod ersätta bensin och diesel med naturgas. Men snälla, kalla saker vid dess rätta namn!

Sen kommer nästa stycke som får mig att skratta.

“Tillgången på rena drivmedel bromsas främst av tre hinder: höga fordonspriser, negativ inställning hos konsumenterna och brist på laddnings- och tankstationer. Detta är en ond cirkel. Tankstationer byggs inte, eftersom det inte finns tillräckligt med fordon. Fordon säljs inte till konkurrensmässiga priser, eftersom det inte finns tillräcklig efterfrågan. Konsumenterna köper inte fordonen, eftersom de är dyra och det inte finns tankstationer. Kommissionen föreslår därför ett paket med bindande minimimål för medlemsstaterna när det gäller infrastruktur för rena drivmedel, såsom el, vätgas och naturgas, liksom EU-omfattande standarder för den utrustning som krävs.”

Konkurrensmässiga fordonspriser har inte mycket med tillräcklig efterfrågan att göra, åtminstone inte för elfordon. Även med tiodubblade volymer hade batterierna varit förbannat dyra! Men det är klart om EU i sin definition av rena drivmedel exkluderar elen och därmed elfordonen så hänger det ihop lite bättre..

Jag kan konstatera att pressmeddelandet inte verkar ha rönt någon vidare uppmärksamhet i Sverige. Det enda jag kunde hitta var en artikel i Vi Bilägare och ett debattinlägg i GP från EU-komissionären som står bakom det hela, Siim Kallas. Det är trots allt en strategi som påverkar oss i Sverige en hel del . EU-kommissionen har visst lite svårt att tränga igenom mediebruset!

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...