EUs strategi för rena drivmedel

För några dagar sedan kom en pressrelease om EUs strategi och åtgärdspaket för rena drivmedel. Det finns en hel del positivt med det som ska drivas igenom, men det finns också några lustigheter. Som så ofta när något har manglats genom EU-kvarnen så blir det ofta lite Orwellianskt stuk på kommunikationen.

I pressmeddelandet talas det om en strategi för rena drivmedel och miljövänlig energi för transport. El och vätgas är de omnämnda energibärare som jag kan köpa att de klassas som rena och miljövänliga. Men förslaget handlar också om naturgas för fartyg, LNG och CNG (flytande respektive komprimerad naturgas) för fordon. Infrastrukturen för gasol (propan) behöver man inte ta tag i eftersom det redan finns en utbyggd sådan. Visst finns det anledning att under en övergångsperiod ersätta bensin och diesel med naturgas. Men snälla, kalla saker vid dess rätta namn!

Sen kommer nästa stycke som får mig att skratta.

“Tillgången på rena drivmedel bromsas främst av tre hinder: höga fordonspriser, negativ inställning hos konsumenterna och brist på laddnings- och tankstationer. Detta är en ond cirkel. Tankstationer byggs inte, eftersom det inte finns tillräckligt med fordon. Fordon säljs inte till konkurrensmässiga priser, eftersom det inte finns tillräcklig efterfrågan. Konsumenterna köper inte fordonen, eftersom de är dyra och det inte finns tankstationer. Kommissionen föreslår därför ett paket med bindande minimimål för medlemsstaterna när det gäller infrastruktur för rena drivmedel, såsom el, vätgas och naturgas, liksom EU-omfattande standarder för den utrustning som krävs.”

Konkurrensmässiga fordonspriser har inte mycket med tillräcklig efterfrågan att göra, åtminstone inte för elfordon. Även med tiodubblade volymer hade batterierna varit förbannat dyra! Men det är klart om EU i sin definition av rena drivmedel exkluderar elen och därmed elfordonen så hänger det ihop lite bättre..

Jag kan konstatera att pressmeddelandet inte verkar ha rönt någon vidare uppmärksamhet i Sverige. Det enda jag kunde hitta var en artikel i Vi Bilägare och ett debattinlägg i GP från EU-komissionären som står bakom det hela, Siim Kallas. Det är trots allt en strategi som påverkar oss i Sverige en hel del . EU-kommissionen har visst lite svårt att tränga igenom mediebruset!

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1 Response to “EUs strategi för rena drivmedel”


Leave a Reply