Tag Archive for 'Trafikverket'

Trafikverkets hockeyklubba i SvD

Kommer ni ihåg VTI:s analys av hur ökad kollektivtrafik kan bidra till 2030-visionen om fossilfri fordonsflotta? Det något överraskande svaret var att klimatvinsten blir minimal trots fördubblad kollektivtrafik. Vid närmare granskning visade det sig att VTI:s slutsats baserades på Trafikverkets vilda antagande om att vi ska ha 30% fler bilar per capita och avverka 30% fler personkilometrar 2030. I ljuset av Trafikverkets tidigare prognoser, peak car, tänkbar oljeprisutveckling och en hel del annat, skulle jag vilja beskriva de siffrorna som fria fantasier.

I SvD har Stellan Tengroth fått en artikel publicerad som elegant belyser problematiken i Trafikverkets framtidsfantasier. Bland annat skriver han så här.
“De ekonomiska ramarna för byggande och underhåll av vägar och järnvägar fram till år 2025 uppgår till svindlande 522 miljarder kronor. Att fördela dessa medel med ett underlag som är svagt underbyggt och med en aningslös framtidstro är, för att uttrycka sig diplomatiskt, anmärkningsvärt.”

Det är värt att upprepas att beslutsunderlag för projekt som Förbifart Stockholm är baserade på denna aningslösa framtidstro. Med en mer sansad bild, tex i någon form av scenarioanalys, så hade kalkylen aldrig gått ihop.

 

Bloggrannarna, ASPO, Tillväxtreflektera (Stellans egen blogg), Cornucopia och Bodis uppmärksammar också artikeln.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...