Kollaps, David Jonstad

David Jonstad, en av eldsjälarna bakom Effekt (skaffa en prenumeration om du inte redan har en!), har gett ut en bok om vårt samhälles kommande tillbakagång till en lägre komplexitetsnivå – vår civilisations kollaps.

Boken börjar med en beskrivning av den industriella civilisationens kris som vi är på väg in i. David gör en gedigen genomgång av de tre E:na – Energi, Ekologi och Ekonomi. Mycket bra sammanställning och effektfulla liknelser, som tex att det krävs 700 miljoner cyklister som cyklar dygnet runt för att producera den energi som förbrukas i Sverige.

Andra delen fortsätter med intressanta beskrivningar av andra civilisationers uppgång och fall med tydliga paralleller till situationen i vår civilisation. En viktig poäng i den historiska tillbakablicken är hur kollapsen inte är en ögonblickshändelse. Romerska rikets kollaps som tas upp i boken är ett bra exempel.

Den tredje delen blickar framåt och resonerar om vad man kan göra för att möta civilisationens nedgång.

“Kollaps” är en bok som borde vara obligatorisk läsning för vår lands alla tillväxtnaivister. Tyvärr lär den vara långt ifrån alla topplistor och har inte skapat någon vidare mediestorm, men kul att den inte har gått helt obemärkt förbi, tom TV4:s morgonsoffa har gästats av David!

Mina huvudinvändningar berör den sista delen av boken. I de första delarna betonas kollapsens långsamma tillbakagång, men när det handlar om vad vi kan göra så är det mer på nivån att man ska övertala hyresvärden om att få odla grönsaker på innergården eller att förstå hur kroppen reagerar när de grundläggande behoven inte tillfredsställs. För egen del satsar David och hans bekanta på en relativt självförsörjande ekoenhet ute på landet.

Visst är det stora utmaningar som vårt samhälle står inför, men att backa tillbaka till ett individperspektiv och inte försöka hantera situationen på ett övergripande plan är lite väl defensivt för min smak. Hoppet från dagens överflödssamhälle till en situation där villagräsmattorna blir potatisodlingar kan säkert gå snabbare än många föreställer sig, men är faktiskt inte så sannolik. Om Sverige slipper svarta svanar som startar krig så finns det en oerhört stor effektiviserings/besparingspotential där mycket kan avstås och resurser kan omprioriteras innan vi behöver skära på kaloriransonerna.

Det hade varit betydligt intressantare och mer relevant att i den tredje delen lyfta fram idéer om vad som kan göras för att hantera situationen på nationellt plan.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

2 Responses to “Kollaps, David Jonstad”


  • julia pressel

    Hej David, vi är några som skulle vilja se gården i Sörmland, nån gång på våren eller ännu hellre sommaren, är det möjligt?
    Med vänliga hälsningar Julia

Leave a Reply