Tag Archive for 'David Jonstad'

Systemkritik och tillväxtrealism i P1

Nya Vågen i P1 är ofta lite för krystkulturellt för min smak. Råkade lyssna på ett program i veckan och blev mycket positivt överraskad.  Det är inte varje dag man får höra tre personer med insikt om hållbarhetens verkliga gränser diskutera i radion!

Så här beskriver Nya Vågen programinnehållet:

“Och om tillväxtekonomin ifrågasätts – hur kan då en ny ekonomisk spelplan se ut?
Medverkar gör Anna Borgeryd, företagare och koncernstrateg som nyligen kommit ut med relationsromanen Tunna Väggar som samtidigt är ett manifest för hållbarhet i ekonomi och miljö, Björn Forsberg, statsvetare och författare som bland annat skrivit Omställningens tid och David Jonstad, frilansskribent och författare till bland annat Kollaps. Livet vid civilisationens slut.”

Anna, Björn och David har alla en koppling till klimatmagasinet Effekt. David drog igång den och både Anna och Björn har intervjuats i den. Läs mer om Davids bok “Kollaps” här. Det företag som Anna sysselsätter sig med är familjeföretaget Polarbröd. Inte helt vanligt att ägare till hyfsat stora företag kommer ut som tillväxtrealister. Björn Forsberg har också en bra blogg som du hittar här.

Det finns många tecken på att det börjar bli alltmer accepterat att hålla sig med en något sånär realistisk bild av vad hållbarhet innebär. Även om det fortfarande proklameras grön tillväxt så är det inte lika stigmatiserande längre att förutse tillbakagång inom olika sektorer. Att bilanvändandet kommer fortsätta minska är tex en uppfattning som får allt starkare fäste. Snart är det nog bara Trafikverket som ståndaktigt håller fast vid sin förlegade bild av trafikutvecklingen.

Kollaps, David Jonstad

David Jonstad, en av eldsjälarna bakom Effekt (skaffa en prenumeration om du inte redan har en!), har gett ut en bok om vårt samhälles kommande tillbakagång till en lägre komplexitetsnivå – vår civilisations kollaps.

Boken börjar med en beskrivning av den industriella civilisationens kris som vi är på väg in i. David gör en gedigen genomgång av de tre E:na – Energi, Ekologi och Ekonomi. Mycket bra sammanställning och effektfulla liknelser, som tex att det krävs 700 miljoner cyklister som cyklar dygnet runt för att producera den energi som förbrukas i Sverige.

Andra delen fortsätter med intressanta beskrivningar av andra civilisationers uppgång och fall med tydliga paralleller till situationen i vår civilisation. En viktig poäng i den historiska tillbakablicken är hur kollapsen inte är en ögonblickshändelse. Romerska rikets kollaps som tas upp i boken är ett bra exempel.

Den tredje delen blickar framåt och resonerar om vad man kan göra för att möta civilisationens nedgång.

“Kollaps” är en bok som borde vara obligatorisk läsning för vår lands alla tillväxtnaivister. Tyvärr lär den vara långt ifrån alla topplistor och har inte skapat någon vidare mediestorm, men kul att den inte har gått helt obemärkt förbi, tom TV4:s morgonsoffa har gästats av David!

Mina huvudinvändningar berör den sista delen av boken. I de första delarna betonas kollapsens långsamma tillbakagång, men när det handlar om vad vi kan göra så är det mer på nivån att man ska övertala hyresvärden om att få odla grönsaker på innergården eller att förstå hur kroppen reagerar när de grundläggande behoven inte tillfredsställs. För egen del satsar David och hans bekanta på en relativt självförsörjande ekoenhet ute på landet.

Visst är det stora utmaningar som vårt samhälle står inför, men att backa tillbaka till ett individperspektiv och inte försöka hantera situationen på ett övergripande plan är lite väl defensivt för min smak. Hoppet från dagens överflödssamhälle till en situation där villagräsmattorna blir potatisodlingar kan säkert gå snabbare än många föreställer sig, men är faktiskt inte så sannolik. Om Sverige slipper svarta svanar som startar krig så finns det en oerhört stor effektiviserings/besparingspotential där mycket kan avstås och resurser kan omprioriteras innan vi behöver skära på kaloriransonerna.

Det hade varit betydligt intressantare och mer relevant att i den tredje delen lyfta fram idéer om vad som kan göras för att hantera situationen på nationellt plan.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...