Klimatförnekare, peak oil och cigaretter

Människan är av naturen konservativ. Genom historien finns det otaliga exempel på vad som händer när ny information om sakernas tillstånd dyker upp. Ingenting! Eller åtminstone bara lite och mycket långsamt. Det kan handla om allt från vetenskapliga rön (jorden är inte platt) till grundläggande förutsättningar för en civilisations överlevnad (Påsköns invånare kunde inte låta bli att hugga ner alla träd, trots att de var beroende av träden för överlevnad). Det fina som har hänt den senare delen av mänsklighetens tid på jorden är att man åtminstone har tagit ett stort steg mot att bli mer framåtsträvande. Man har nämligen utvecklat en metod som sätter kunskapen i första rummet och kan trycka tillbaka de konservativa krafter som spjärnar emot – vetenskapen! Ofta är makt eller pengar en bakomliggande orsak till att insikten om det nya inte vill infinna sig (som kyrkan under medeltiden), men framförallt är det lättare att behålla den världsbild som nötts in under många år, än att behöva vända upp och ner på sin referensram.

Det finns en typ av debattfrågor som tydligt visar att ju längre från vetenskapliga intellektuella kretsar man rör sig desto större stöd finns det för diverse bakåtsträvande idéer. I USA är det tex knappast på universiteten som kreationism har störst stöd. På samma sätt är hedersmord en aktivitet för mellanösterns ”rednecks”. Samtidigt är det också så att ju längre man har gått och trott att evolutionsteorin bara är ett kommunistiskt påhitt desto svårare blir det att ta till sig det nya. Därför är det betydligt vanligare bland äldre (och av någon underlig anledning män) att inte vilja ta till sig det nya. Klimatförnekarna är ett tydligt exempel på ovanstående. När man läser kommentarerna på tex TheClimateScam så blir det ganska uppenbart att logiken och den analytiska förmågan inte alltid är på topp. Samtidigt finns det såklart en och annan klimatförnekare med mer vetenskaplig profil, men intressant nog så är de förbluffande ofta inte bara professorer utan även emeritus, dvs till åldern komna (och män). Det finns andra ämnen i den här kategorin som har något mindre vetenskapsprägel, men där ovanstående också passar in. Några bra exempel på siter där detta kan studeras är Politiskt Inkorrekt, Genusnytt och Verklighetens folk.

Det finns en annan kategori av samhällsfrågor där mänsklighetens motsträvighet mot förändring gör avtryck, men som är besvärligare ur ett samhällsperspektiv än redneck-frågorna. När frågan riskerar att vända upp och ner på världsbilden och vardagen, även för samhällets privilegierade, så resulterar det ofta i ett irrationellt argumenterande/agerande. Återigen är klimatfrågan ett bra exempel. Skillnaden jämfört med redneck-perspektivet är att grundproblemet erkänns (eftersom man litar på den vetenskapliga processen). Men den mänskliga försvarsmekanism som kickar in här är ”stoppa huvudet i sanden”. Detta resulterar i att man försöker gripa halmstrån som ”ny teknik kommer att lösa problemen” eller som Andreas Carlgren uttrycker det ”bilar är inte problemet, det är utsläppen”. På så sätt målar samhällets elit upp en illusorisk bild av att problemen egentligen inte är så stora och inte kommer att resultera i någon större påverkan på vår vardag, med effekten att ett antal viktiga frågor flyter runt på mediasoppans botten (som den här bloggen..) utan att få något konkret genomslag i verkligheten. En annan favorit i det här området är så klart peak oil där det finns mycket forskning (aleklett) som visar att det kan bli ett problem mycket tidigare än vad de flest. Inte minst är det originellt att det finns så tydliga ekonomiska tecken på detta samtidigt som det inte precis är nationalekonomerna som håller fanan högst i denna fråga.

Men vad har då cigaretterna med det hela att göra? Tja, det var ändå inte så många år sedan som reklam som denna speglade samhällets värderingar, så det är mycket som kan hända på någon generation. Dessutom kan det också dyka upp svarta svanar som leder utvecklingen i rätt riktning. Föreställ dig den reaktion du hade fått om du runt 2000 hade föreslagit allmänt rökförbud på restauranger för en italienare eller irländare! Riskerna med rökning har varit kända sedan 50-60-talet, men det var riskerna med passiv rökning som startade den lavin som har resulterat i ett dråpslag mot delar av cigarettmarknaden i Europa.

Här är några andra annonser som också visar att samhällets syn på vad som är acceptabelt och normalt kan förändras ganska mycket på några årtionden:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Fler intressanta annonser finns här.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

6 Responses to “Klimatförnekare, peak oil och cigaretter”


 • Vad är en “klimatförnkare”? Det är väl ingen som “förnekar” klimatet?
  Det är ju trots allt en förutsättning för att du och jag skall kunna sitta här och skriva.

 • Med ”klimatförnekare” menas så klart de som förnekar den antropogena globala uppvärmningen. För övrigt är klimatet inte en förutsättning för att vi ska kunna sitta här och skriva, klimatet bara är. Dock så är ett klimat liknande dagens klimat en sådan förutsättning.

 • Jag tycker att du förenklar och generaliserar väldigt. Självklart finns det många som helt enkelt inte bryr sig – dom bryr sig antagligen inte om något.
  Det finns också många, som Du skulle kalla “klimatförnekare”, som accepterar tanken att vi människor ställer till det för oss men inte lösningarna som “AGW-sidan” står för.

  Du skriver själv att det handlar om makt och pengar och det gäller antagligen “båda sidor” – om det nu bara finns två sidor i detta.

  Framtiden och våra livsvillkor är en för stor fråga för att kasta skit runt sig – vare sig man kallar sina motståndare “klimatförnekare” eller “AGW fanatiker”. Ingen har sanningen, så lite ödmjukhet vore på sin plats. Det är mycket vi trots allt kan enas om, t.ex, energieffektivisering och oljeurfasning.

  Din utläggning om klimatet fattar jag inte alls – men den är säkert bra.

  Lycka till!

 • Självklart är det en förenkling. Jag har gjort en grov indelning i två typer av förändringsobenägna grupper och använt klimatfrågan som exempel. I verkligheten finns det förmodligen oändligt med variationer om man går in på individnivå, men syftet var att åskådliggöra det som jag ser som två huvudfåror.

  Visst finns det makt och pengar oavsett vilken sida man står på i alla större frågor, men ofta råder det stor obalans till fördel för de som gynnas av den befintliga situationen (oavsett fråga).

  “Kasta skit” är inget jag sysslar med. Jag utgår från fakta och försöker uttala mig tydligt, men med ödmjukhet när det är på sin plats.

  Utläggningen om klimatet var bara ett sätt att besvara din petimeterkommentar, men om inte poängen gick fram så glöm det.

 • Det är patetiskt hur ni miljövänsterextremister försöker göra er fanatism rumsren och låtsas att det ni håller på med är vetenskap. Intellektuell ohederlighet är bara förnamnet. Er fanatism och ert hat avslöjar er. Inget nytt här, samma gamla socialister och kommunister som har hittat en ny plattform, koldioxidhotet, som skall skrämma massorna till underkastelse. Att er rörelse skulle vara opolitisk eller objektiv är ju ett fullkomligt absurt påstående.

  Tänk vad pinsamt för dig om det skulle visa sig att du har haft fel hela tiden. Du har gått så långt nu att du inte kan ändra dig, det är ett välkänt psykologiskt problem. Du väljer ut fakta som stödjer dina förutfattade meningar. Din blogg är lika pinsam som den är förutsägbar.

  • Hur vore det att försöka sig på en relevant kommentar som på något sätt anknyter till inlägget?

   När du skriver “haft fel hela tiden” så förmodar jag att du syftar på klimatförändringarna. Jag kan intyga att det inte hade varit ett dugg pinsamt om jag hade haft fel. Bara oerhört lättande. Du får gärna förklara varför jag inte skulle kunna ändra mig. Så länge det finns en överväldigande konsensus i forskarvärlden om hur sambanden hänger ihop och vad vi kan förvänta oss så finns det ingen anledning för mig att “ändra” mig.

Leave a Reply