BNP-tillväxt på 0,9% – om allt går som det ska

Jeremy Grantham, vars kvartalsbrev är obligatorisk läsning om man gillar skarpa makroanalyser, har i det senaste brevet formulerat varför USA (samma resonemang är i stora delar giltigt även för andra i-länder) är “On the Road to Zero Growth”. I siffror resulterar analysen att USA fram till 2030 kan räkna med en genomsnittlig tillväxt på 0,9% och mellan 2030-2050 blir det 0,4%. Och då handlar det inte alls om något skräckscenario utan snarare om ett läge när allt rullar på som det ska.

Jag tog upp analysen i ett tidigare inlägg, “On the Road to Zero Growth“, men vill passa på att återigen lyfta fram några bra citat och rekommendera en kommentar till analysen som Gregor Macdonald har skrivit.

“The U.S. GDP growth rate1 that we have become accustomed to for over a hundred years – in excess of 3% a year – is not just hiding behind temporary setbacks. It is gone forever. Yet most business people (and the Fed) assume that economic growth will recover to its old rates. […]

Accurate measurements of growth must eventually include the full costs of running down our natural assets. True income (said Hicks) is meant to allow for sustained productive capacity, which our current measures clearly do not. If they had done so the developed countries might well have been in reverse for the last 20 years. […]

Investors should be wary of a Fed whose policy is premised on the idea that 3% growth for the U.S. is normal. Remember, it is led by a guy who couldn’t see a 1-in-1200-year housing bubble! Keeping rates down until productivity surges above.”

Fundera gärna på vad en tillväxt på 0,9% innebär för pensionen!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 Responses to “BNP-tillväxt på 0,9% – om allt går som det ska”


  • No Comments

Leave a Reply