Bradley Manning

Domen mot Bradley Manning har fastställts och media uppmärksammar honom på nytt, inte minst för den begränsat intressanta och relevanta könsidentitetsfrågan. Därför är det också lägligt att fräscha upp minnet av det avslöjande som det hela kretsade kring.

Nu ser det ut som om Bradley Manning har en lång period i fängelse framför sig. Dödsstraffet som åklagaren yrkade på kom han dock undan. De amerikanska militärer som mejade ner civila ansågs ha följt  “codes of engagement” och har därmed inte drabbats av någon påföljd.

Två av de nerskjutna var reportrar för nyhetsbyrån Reuters. Reuters försökte undersöka förloppet och utreda orsaken till dödsskjutningen. Därför anhöll man om att få ta del av den film som rutinmässigt spelas in. Militären nekade Reuters att ta del av filmen.

Det var först när Bradley Manning gjorde filmen (och annat material) tillgängligt via Wikileaks som Reuters kunde få en bild av hur deras medarbetare, samt de som försökte komma till undsättning, hade dödats.

“Let us shoot”:

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 Responses to “Bradley Manning”


  • No Comments

Leave a Reply