Dags att sluta slåss mot väderkvarnar!

Don Quijote och Jonny Fagerström har definitivt en hel del gemensamt.. (undrar bara vem som är hans Sancho Panza – och räddar Jonny ur alla tokigheter?)

Frågan är vad som ska få Jonny och hans gelikar att vakna upp ur mardrömmen där vindkraftverk förkroppsligar all världens ondska. Åtminstone kan man få intrycket att det är så de upplever det när man läser deras inlägg och kommentarer i ämnet. En sak är säkert – fakta hjälper inte! Det enda man kan göra är att se till att så få som möjligt drabbas av deras förbannelse.

Vi har tidigare visat hur illa Jonny Fagerström och Marian Radetzki räknar och inte minst vilken tråkig debatteknik Jonny använder sig av. Därför är det kul att se när deras fabulerande bemöts offentligt på ett bra sätt. Dessutom av personer (Tomas Kåberger och Lennart Söder) som har en betydlig bättre kunskap och auktoritet på området än vad pansarlöjtnant Jonny har. Eller som Ekologistas uttrycker det: “Vem är mest trovärdig, professorn i elektriska energisystem eller överstelöjtnanten?”

Även Svensk Vindenergi hakar också på NyT-debatten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 Responses to “Dags att sluta slåss mot väderkvarnar!”


  • No Comments

Leave a Reply