Den årliga uppföljningen

Helt traditionsenligt är det så här vid årsskiftet dags för en uppföljning av kostnaderna för vindkraftens elcertifikat under året. Bakgrunden är att Marian Radetzki och Jonny Fagerström för snart två år sedan hävdade att vindkraften skulle kosta 300 miljarder fram till och med 2035. Denna siffra var enbart baserad på fria fantasier men det hindrade ändå inte tex Timbro  från att föra vidare den. Trots den uppenbara orimligheten bakom siffran 300 miljarder, så lever den fortfarande vidare  i vissa sammanhang.

Hursomhelst så ser summeringen för 2013 ut som följande:

Total produktion vindkraft: 9,51TWh

Medelpriset för elcertifikat 2013: 203SEK/GWh

Total kostnad blir då: 1,93 Miljarder SEK

Enligt Radetzki och Fagerströms gissningar så skulle kostnaden vara 5,3 miljarder kr med en produktion på 11,1 TWh, dvs en kWh kostnad på 47,75 öre per kWh, istället för det verkliga 20,3 öre per kWh. Årets fel är alltså 135% och därmed en knapp förbättring från förra årets 137%.

Ackumulerat sedan 2011 är den verkliga kostnaden 4,77 miljarder för en produktion av 22,4TWh (21,29 öre/kWh). Radetzkis och Fagerströms gissningar har ackumulerats till 12 miljarder för 25,2 TWh (47,6 öre/kwh). I snitt ligger de alltså 124 % fel…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 Responses to “Den årliga uppföljningen”


  • No Comments

Leave a Reply