Gudomligt maktmissbruk

På något sätt måste det ha blivit en bugg i kommunikationsgränssnittet som Gud satte upp när han använde sig av bibeln som styrande dokumentet för mänskligheten och påven som den ofelbare uttolkaren.

Så här beskriver katoliknu.se gränssnittet:

“Uppenbarelsen har byggts upp av den heliga Skrift (skrivna ord från Gud) och helig tradition (talade ord från Gud). Det krävs en tillförlitlig och auktoritativ uttolkare, en som är fri från varje misstag (ofelbar). Påven är den ofelbare uttolkaren av uppenbarelsen. Påven är den ende ofelbare i ting som rör tron och moralen, då han klart definierar något som den högste herden i den katolska kyrkan.”

Min egen uttolkning av den katolska strukturen formulerade jag så här i ett tidigare inlägg:

“En diktatorisk maktstruktur baserad på ofelbarhet och stark konservatism och kunskapsförnekelse, dessutom i kombination med något så onaturligt som knullförbud, leder såklart till maktmissbruk och moraliskt moras.”

Under 2000-talet avslöjades den ena pedofilskandalen efter den andra i den katolska världen. Mycket har skrivits om fruktansvärda och systematiska övergrepp som den katolska kyrkan gjort allt för att dölja.

Just nu går dokumentären Den största synden som sammanfattar läget och på ett oerhört avslöjande sätt visar att det verkligen inte bara handlar om ruttna delar av kyrkan. Filmen tydliggör att det även på allra högsta nivå (Vatikanen och påven) har varit känt i detalj, men att policyn hela tiden har varit att dölja, inte åtgärda problemen.

Årets bästa dokumentär. Bör ses av alla, inte minst av katoliker!

 

Tack till Homo Politicus för tipset. Läs också hans utmärkta inlägg om Vatikanen.

 

Katolska bloggar om du är nyfiken på den världen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

6 Responses to “Gudomligt maktmissbruk”


 • Om man är så litet insatt i ett problem och så klart sväljer svensk propaganda..
  Och dessutom skriver egna funderingar som så klart visar att man inte vet ett smack så är det bättre att inte yttra sig!!

  Först är Påven endast biskop i Rom, möjligen kan posten betraktas som “verkställande direktör”, men dagens uppfattning om påvejobbet är en medial grej då man idag inte har så många spektakulära skådespel ur verkligeheten som inte är bara kriga och annat elände…

  Celibatet, när det infördes, var tvunget för att hålla ihop kyrkans ekonomi, ty annars hade arvingarna bråkat om tillgångarna, såsom det ofta skett inom Svenska kyrkan, som många gånger blivit illa sedda på grund av alla ekonomiska tvivelaktigheter.
  Så det var den ursprungliga tanken, som nu är i gungning. Gifta präster har funnits länge, både i Sverige och utomlands! Dock är det lämpligt att gifta sig INNAN man funderar på att bli präst i Katolska kyrkan…

  Pedofili har nog alltid funnits då barn varit oskyddade, ty människan är svag, oavsett var hon befinner sig…
  Sådana skandaler dyker upp överallt och är nog svårt att undvika. Svenska kyrkan är numera inte utsatt för samma tryck som förr, men nog hände det att konfirmander råkade illa ut…
  Jehovas vittnen hade en skandal för så där femton år sedan, som gjorde att många inom rörelsen mådde dåligt…
  Så, sådant går nog inte att undvika..
  Tyvärr så måste nog Katolska kyrkan ta i detta litet hårdare, men så finne det lokala, nationella trafitioner som egentligen styr detta, ty i Sverige skulle det vara uteslutet att detta skulle ske idag, ty det finns nog något fall från femtiotalet, men då måste man inse att det var en annan tid där kyrkan var en ren immigrationsrörelse och medlemmarna var nog mer isolerade då än nu..

  Och så, alltså, man skall inte plocka direkt från nätet, särskilt i religiösa frågor (ja, även politiska), ty finns det något där folk spårar ur så som i religiösa frågor?
  Ty, vad det där katolik.nu är för nåt vill jag inte yttra mig i….

  • Du påstår att jag inte vet ett smack, men tyvärr så kan jag i din långa text inte hitta något som visar att jag missförstått något.

   Intressant att du likställer påverollen med att endast vara biskop i Rom. Det är nog inte många katoliker som håller med dig om det.

   Visst finns det gifta katolska präster, men det är sällsynta undantag och motbevisar inte på något sätt den moraliska problematik som det kan leda till.

   Sorgligt att du tycker det är svårt att undvika pedofili. Jag kan ju bara konstatera att det är den inställningen som gett katolska kyrkan dess problem. Jag kan ge dig många exempel på hur man åtminstone kan agera för att minska risken för att det ska hända. För bra exempel på hur man inte ska agera så rekommenderar jag dig att se filmen om hur katolska kyrkan hanterar det.

   • Då Katolska kyrkan finns reprresenterad över nästan hela världen och dessutom sedan lång tid tillbaka, så har vi en mssa olika lokala tradtioner.
    Det är inte En organisation utan många, egentligen.
    Därför går det inte att översätta problem i ett land och tro att samma problem finns överallt.
    Därför så är synen på påvedömet lika olika som folk är..
    Det finns katoliker som t.o.m. anser att påven är Jesu ersättare på Jorden.

    Celibatet har också sina rötter i klosterväsendet, då många katolska präster rekryteras från klostren. Då är celibatet naturligt!

    Pedofili, som jag påpekade är finns, och har alltid funnits överallt i tillvaron men är alltid värre när den vuxne är i en maktställning, som lärare, präster eller andra sådana poster. Självklart anser jag att just präster borde vara mer fundersamma på sitt agerande, men detta är inget nytt.
    Säskilt Katolska kyrkan blev ju illa åtgången efter pesten 1350 då kyrkans folk engagerade sig i pestens orsaker. Och strök med i stor skala….
    Ersättarna på de poster, präster, biskpar och annat, var nog ofta rena lycksökare och utnyttjade situationen….
    Man har ju sett nidblider på munkar och präster som smugit in hos och betäckt bondens hustru medan bonden var ute på fälten…
    Ty det var likadant då, att en präst har en stark ställning socialt bland kvinnor…
    Så pesten 1350 har nog sin betydelse för reformationen något senare…
    Likaså är vår socialt oroliga tid i västvärlden idag samma svåra tid för Katolska kyrkan, då man skall stå för stabilitet och säkra värderingar, men ändå förändra sig för att följa med människors nya livsförutsättningar.

    Även om en organisation som Katolska kyrkan inte är en demokratisk rörelse utan en hierarkisk så finns en balans mellan folk och kyrkan. Om kyrkan avviker från folkets uppfattning fö mycket så lämnar man kyrkan, ty något våldsmonopol har man ej efter reformations strider. Detta problem har man inom Islam på vissa platser, men det är ju en annan fråga…

    Jag har jobbat inom kriminalvården ett kort tag och även med annat socialt arbete och man stötte på pedofiler och andra udda typer då…
    Därför så kan man konstatera att världen ser ut så och om det sociala trycket inte är tillräckligt så blommar deras udda karaktärer ut. Och så sker särskilt idag!
    Men så är det i alla oroliga tider, idag precis som förr.

    • Har du sett filmen? Om inte så gör det. Den ger en väldigt bra förståelse av hur katolska kyrkan prioriterat omsorgen om sitt rykte framför att förhindra övergrepp mot barn.

     • Då jag är uppvuxen i Pravda-TV så hjälper det inte vad som sägs eller visas, ty det väsentliga är vad jag ser i min omvärld, inte vad som,sägs på TV!
      Inga Nordkoreanska metoder accepetar jag.
      Men självklart så räcker det att man har en som går över gränsen för att det skall vara en för mycket, men fundera du på dina egna motiv litet i det här….

     • Det finns fakta och det finns tyckande (ofta baserat på vad man ser i sin omvärld, dvs ett individuellt intryck som inte har med verkligheten att göra). Jag kan konstatera att religion, däribland katolisicm, historiskt har lett till en sämre värld (återigen inte alltid, men generellt) och det finns stor risk att det fortsätter ha samma negativa inflytande.

      Det är mitt motiv. Jag förstår inte vad du menar med mina egna motiv.

Leave a Reply