Hur mycket är ditt barn värt?

För ett tag sedan skummade jag lite i någon menlös gratistidning och läste en artikel om en pappagrupp som brukade träffas på en öppen förskola eller liknande. I artikeln intervjuade de en av papporna, bland annat fick han redogöra för hur han delat upp föräldraledigheten med barnets mamma. Föga förvånande skulle mamman vara hemma längre. Anledningen till det beslutet var ”av ekonomiska skäl”. Själv har jag hört många som har resonerat på samma sätt och har egentligen inte reflekterat på det innan jag läste den här artikeln. De jag har hört prata om ”ekonomiska skäl” har varit typisk medelklass med ordnad ekonomi, men där mannen tjänar mer än kvinnan.

När jag läste artikeln började jag fundera på hur mycket pengar det egentligen kunde röra sig om ifall den som tjänar mest är föräldraledig eller ej. Om man antar en familj där kvinnan tjänar 25000 per månad och mannen 35000 per månad blir skillnaden ifall mannen eller kvinnan är föräldraledig ca 1300 kr per månad, tjänar mannen istället 40000 i månaden växer skillnaden till ca 2900 kr per månad. Detta är enbart räknat på ersättningen från försäkringskassan, många kollektivavtal innehåller förmånligare villkor än så. Man bör också komma ihåg att män i genomsnitt pendlar längre och oftare med bil (se tex denna avhandlingen), en kostnad som ju försvinner ifall mannen är hemma.

Idag tar pappor i Sverige i genomsnitt ut en fjärdedel av föräldrapenningen . Ifall denna delades lika skulle männen behöva ta ut fyra månader mer. Kostnaden för det enligt exemplen ovan skulle hamna på ca 5200 kr respektive ca 11500 kr. Detta anses alltså av många vara en för stor kostnad för att få tillbringa tid med sina barn. Men en iPhone 5 måste man ju uppgradera till, men den kostar ju bara 449 i månaden…

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 Responses to “Hur mycket är ditt barn värt?”


  • No Comments

Leave a Reply