Archive for the 'Politik' Category

Page 3 of 9

Dagens scoop, eller Region Skåne gör det igen.

tidningarna har man de senaste dagarna har man kunnat läsa att rgion Skåne ska sälja vårdlokaler för 101 miljoner. Då dessa är bokförda för 21 miljoner blir det ju en resultatförbättring på 80 miljoner till regionens hårt ansträngda ekonomi.

Oppositionen har såklart kritiserat utförsäljningen och av nyfikenhet (alla har vi våra olika böjelser) så började jag leta efter dokument där affären beskrivs, och hittade detta beslutsförslag.

Tyvärr finns där inte mycket ekonomisk information, mer än att hyrorna för primärvården kommer att vara oförändrade i samtliga fall, i alla fall de närmsta åren. Detta säger ju inget om det är ekonomiskt vettigt att genomföra affären.

Den största affären i detta paket är försäljningen av fastigheten som inhyser vårdcentralen Måsen i Lund. Denna affär betingar ett värde av 35 000 000. Köpare är ett för mig tidigare okänt bolag som vi kan kalla för ”L AB”. Med lite hederligt grävande så hittar vi då följande om bolaget.

En snabb koll på ”L AB” visar att det är ett bolag bildat 2012 och som inte har lämnat in någon årsredovisning ännu. I styrelsen för bolaget sitter tre personer, vi kan kalla dem för ”J”, ”O” och ”A”. Det visar sig att ”J” driver ett, som det verkar, framgångsrikt bolag i textilbranschen. ”A” sitter bland annat i styrelsen för ett fastighetsbolag som har blivit avregistrerat för F-skatt pga ”bristande betalning/redovisning”.

En sökning på den tredje styrelsemedlemmen ”O” ger bland annat följande artikel. I artikeln beskrivs ”O” som ”nolltaxerare med mångmiljonskulder”. Fastigheten som ”O” äger och som beskrivs i artikeln kallas för ”skandalhus” och tvingades att utrymmas pga brister i brandsäkerheten.

Bolaget ”L AB” som snart alltså kan vara ägare till fastigheten där vårdcentralen Måsen finns har en c/o-adress som går till ett av ”O”s bolag.

Visst kan det vara så att Region Skåne har gjort en ordentlig bakgrundskontroll och att ”O” numera är en exemplarisk fastighetsägare. Men något får mig att tvivla att så är fallet…

Sydsvenskan goes tillväxtrealism – av misstag?

I Sydsvenskan kommenterade ledarskribenten Henrik Bredberg inledningstalet till MPs kongress.

Efter en inledning om samarbetsstrategier så skrev Henrik följande:

‘Valet lär handla om jobben och det gröna temat i helgen är “Dags för en ny arbetslinje”.

Linjen låter lockande, det bör sägas, men konturerna är suddiga.

En arbetslinje à la MP kopplas till en grön omställning och därför sätter Romson målet att Sverige satsar motsvarande minst 4 procent av BNP på forskning och utveckling.

Vad som krävs är, enligt Romson, inget mindre än en ny ekonomisk modell. Ska ekonomin kunna växa, men då inom de ramar som en ansvarsfull klimatpolitik sätter? Grön tillväxt?

Både skapa massor av nya jobb i en växande ekonomi och spara ändliga resurser till barnbarnen. Kongressen i Västerås får gärna visa hur det är tänkt att gå till. Till dess ska det kanske ses som ett reptrick i den gröna skolan.’

Är det någon über-ironi  som visslar förbi mitt förstånd? Eller vad säger Henrik egentligen om MP-ledningens försök att strömlinjeforma partiet in i tillväxtnaivismens huvudfåra? Konstaterandet är ju fullkomligt riktigt, dvs att kombinera massor av nya jobb i en växande ekonomi samtidigt som ändliga resurser sparas är lättare sagt än gjort. Men att Sydsvenskans ledarsida skulle komma ut som tillväxtrealister är ju bara inte möjligt. Slant pennan?

Om man nu väljer att läsa vad som står och ignorerar eventuell ironi eller underfundighet så är det ju lite pikant att just MP åker på däng för att vara naiva när de i stort sett bara upprepar det gröna tillväxtmantra som åtminstone alliansen + S har flummat om så länge.

För de mest relevanta kommentarerna till MP:s kongress läs Birger Schlaugs blogg.

Homo Politicus har också skrivit en läsvärd kommentar.

Om du har funderat på det där med tillväxt, men inte nått ända fram så rekommenderar jag detta tidigare inlägg.

Korrumperade politiker eller bara naiva lobbyister?

TT har tryckt ut en bra artikel som visar att 37% av de politiker eller politiskt tillsatta tjänstemän som lämnat politiken under de senaste sex åren kapitaliserar sina politiska nätverkstillgångar, dvs säljer sina politiska kontakter till de kunder som betalar PR-byråerna bäst. I Aftonbladet har statsvetaren Jörgen Hermansson uttalat sig:

“– Sverige är jämlikt bara på valdagen, då det är en person och en röst som räknas, men vilka som därefter har möjlighet att påverka politiken riskerar att bli en fråga om ekonomiska resurser, säger Hermansson till tidningen.”

Det konstateras också att det är en oreglerad verksamhet utan lagstiftning.

Jag passar därför på att återge delar av ett tidigare inlägg där jag tagit upp problemet.

Andelen välfärdstjänster som levereras av privata aktörer har växt ordentligt de senaste 20 åren. 2011 gick 92 miljarder skattefinansierade kronor till sådana tjänster.

92 miljarder, stor sannolikhet för ytterligare tillväxt, fina konsolideringsmöjligheter, hyggliga vinstmarginaler och ur en riskkapitalists perspektiv ett mycket förutsägbart intäktsflöde, gör sektorn synnerligen attraktiv. Det är fullt rimligt och rätt att ett bolag vars uppdrag är att leverera vinster till sina ägare ska göra sitt yttersta för att, inom lagens gränser, maximera vinsten.

Att riskkapitalbolagens skattefinansierade vinster från deras välfärdsbolag rinner ut ur landet är fullt naturligt, så länge det inte finns ett regelverk som omöjliggör det. Och det är här politikernas ansvar kommer in i bilden. I en dynamisk värld där förutsättningarna förändras är det politikens roll att bevaka allmänna gemensamma samhällsintressen och inte låta särintressen få för stort inflytande.

Lobbying balanserar ofta farligt nära gränsen till korruption, dvs ett företag eller branschorganisation betalar (dyrt) för att politiken ska gynna deras intresse. Ibland sammanfaller egenintresset med ett bredare intresse, men inte alltid. Med pengar öppnas det helt enkelt nya möjligheter att höja sin demokratiska röst så att den hörs något bättre. En förmildrande omständighet är att lobbying oftast är en indirekt påverkan som visserligen i slutändan kan resultera i bättre affärsmöjligheter, men inte för ett enskilt företag. Ändrade affärsvillkor påverkar alla i samma bransch (att EQT är ensamma ägare (via Swedegas) av gasstamnätet med statligt reglerad intäktsmodell gör dock lobbyingen så viktig att man vikt en plats i styrelsen åt Pär Nuder)

Hur det årliga flödet av 92 miljarder fördelas är betydligt mer minerad mark. Här hamnar pengarna direkt i resultaträkningen. Därför finns lagen om offentlig upphandling. När det fungerar som det ska så bestämmer politikerna vad som ska konkurrensutsättas / upphandlas och tjänstemännen utför det och ser till att alla konkurrerande anbudsgivare behandlas rimligt och rättvist. Vinstdrivande aktörer i välfärdssektorn inser att verkligheten är mer komplex och anlitar därför gärna “konsulter” som kan hjälpa till att sälja deras tjänster. Precis som för rikspolitiker som tar dyrt betalt för sitt nätverk (Göran Persson, mfl) så har det därför dukats upp ett gottebord för politiker även på lokal nivå. Det är bara att ta för sig. Tyvärr är det på bekostnad av oss andra.

Det finns många anledningar att sätta avdankade politiker i karantän och isolera dem från alla tjänster och uppdrag där de kan håva in genom att sälja sitt politiska nätverk. Jag gissar att det finns en och annan politiker som inte kan se någon anledning till restriktioner på det här området.

2010 blommade en skandal (Prime) upp kring Svenskt Näringslivs uppdrag till före detta sossar då de fick betalt för att cementera en betongsyn på tillväxtfrågan. Där kröp det fram hur naiv (korrumperad?) synen på lobbyism är. Erik Laakso försvarade agerandet med uttalande som ”kapitalet betalar för min strävan att bygga ett socialdemokratiskt samhälle”.

Det är hög tid att vrida åt kranen och stoppa handeln med politiskt inflytande.

 

Några tidningar som publicerat: AB, DN,Di,SVT,Skånskan, GP, HD, Metro, SR, Sr 1, Sr 2, Svd 1, Svd 2, Svd 3, Svd 4, Svd 5,

Bloggare på temat: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

Föräldravrålet

Jag har skrivit om Föräldravrålet tidigare. Jag fortsätter tjata. Här är ett citat från deras sida som kan användas för att förklara för andra och engagera fler.

 

Jag oroar mig för klimatförändringarna. De allra flesta forskare är överens om att klimatet kommer att förändras påtagligt, och detta redan inom femtio år.

Därför är det viktigt att vi gör vad vi kan för att klimatförändringarna ska bli så små som möjligt. En del kan vi göra själva, men för många förändringar krävs stora politiska beslut, som gör det lättare att leva klimatvänligt.

Jag tycker inte politikerna tar klimatfrågan på tillräckligt stort allvar. Jag vill att politikerna ska visa mod. Därför har jag skrivit på Föräldravrålets upprop. Om vi blir många som skriver på så kan vi visa politikerna att de har folkets mandat att agera i klimatfrågan.

Föräldravrålet är till för föräldrar, men också mor- och farföräldrar, mostrar, farbröder, kusiner, vänner, lärare och alla andra som bryr sig om ett eller flera barn och som känner ett ansvar för den värld dessa barn ska växa upp i.

Därför vill jag gärna att du också skriver på och hjälper till att sprida Föräldravrålet. Det är enkelt: du går in på www.foraldravralet.se och klickar på ”Gå med” och fyller i där. Vill du kan du även gilla facebooksidan www.facebook.com/Foraldravralet och dela den till fler.

Tack!

 

Privat välfärd och korruption

Andelen välfärdstjänster som levereras av privata aktörer har växt ordentligt de senaste 20 åren. 2011 gick 92 miljarder skattefinansierade kronor till sådana.

Det här inlägget handlar inte om för- eller nackdelar med vinstdrivna privata aktörer i vård-skola-omsorg.

92 miljarder, stor sannolikhet för ytterligare tillväxt, fina konsolideringsmöjligheter, hyggliga vinstmarginaler och ur en riskkapitalists perspektiv ett mycket förutsägbart intäktsflöde, gör sektorn synnerligen attraktiv. Det är fullt rimligt och rätt att ett bolag vars uppdrag är att leverera vinster till sina ägare ska göra sitt yttersta för att, inom lagens gränser, maximera vinsten.

Att riskkapitalbolagens skattefinansierade vinster från deras välfärdsbolag rinner ut ur landet är fullt naturligt, så länge det inte finns ett regelverk som omöjliggör det. Och det är här politikernas ansvar kommer in i bilden. I en dynamisk värld där förutsättningarna förändras är det politikens roll att bevaka allmänna gemensamma samhällsintressen och inte låta särintressen få för stort inflytande.

Lobbying balanserar ofta farligt nära gränsen till korruption, dvs ett företag eller branschorganisation betalar (dyrt) för att politiken ska gynna deras intresse. Ibland sammanfaller egenintresset med ett bredare intresse, men inte alltid. Med pengar öppnas det helt enkelt nya möjligheter att höja sin demokratiska röst så att den hörs något bättre. En förmildrande omständighet är att lobbying oftast är en indirekt påverkan som visserligen i slutändan kan resultera i bättre affärsmöjligheter, men inte för ett enskilt företag. Ändrade affärsvillkor påverkar alla i samma bransch (att EQT är ensamma ägare (via Swedegas) av gasstamnätet med statligt reglerad intäktsmodell gör lobbyingen så viktig att man vikt en plats i styrelsen åt Pär Nuder)

Hur det årliga flödet av 92 miljarder fördelas är betydligt mer minerad mark. Här hamnar pengarna direkt i resultaträkningen. Därför finns lagen om offentlig upphandling. När det fungerar som det ska så bestämmer politikerna vad som ska konkurrensutsättas / upphandlas och tjänstemännen utför det och ser till att alla konkurrerande anbudsgivare behandlas rimligt och rättvist. Vinstdrivande aktörer i välfärdssektorn inser att verkligheten är mer komplex och anlitar därför gärna “konsulter” som kan hjälpa till att sälja deras tjänster. Precis som för rikspolitiker som tar dyrt betalt för sitt nätverk (Göran Persson, mfl) så har det därför dukats upp ett gottebord för politiker även på lokal nivå. Det är bara att ta för sig. Tyvärr är det på bekostnad av oss andra.

Det finns många anledningar att sätta avdankade politiker i karantän och isolera dem från alla tjänster och uppdrag där de kan håva in genom att sälja sitt politiska nätverk. Jag gissar att det finns en och annan politiker som inte kan se någon anledning till restriktioner på det här området…

I Sydsvenskan finns det en bra artikel som tydligt illustrerar fenomenet.

 

Andra bloggar om privat välfärd: 1, 2, 3, 4, 5, 6,

 

 

Årets roligaste!

Om ni inte redan har sett denna så gör det nu! Otroligt roligt, men med en bitter eftersmak.

 

Vad det handlar om är att Piers Morgan på CNN har uttalat sig för ett förbud mot halvautomatiska gevär samt utökade bakgrundskontroller vid vapenköp. Alex Jones, som är radiopratare och konspirationsteoretiker, har startat en namninsamling för att Piers Morgan ska deporteras från USA (han är brittisk medborgare). Över 100 000 har skrivit på denna namninsamling. Efter att ha sett filmen kan man ju fundera på om det känns tryggt att Alex Jones har över 50 vapen…

 

Grön tillväxt – eller den miljövänligaste blöjan?

Passar på att återposta ett inlägg eftersom DN publicerat en artikel om att tidig potträning även minskar risken för urinvägsinfektion.

Om du känner småbarnsföräldrar som försöker göra sitt bästa för att minska sin miljöpåverkan så har säkert blöjfrågan varit på tapeten. Tygblöjor eller vanliga? För de miljövänner som är lite bekvämare av sig så finns det ett mellanting där man har ett inlägg som kastas, vilket de mer renläriga tycker är trams – fy för engångs! Många miljövänner känner sig helt enkelt kallade att göra en heroisk insats och kämpar på med sina tygblöjor, åtminstone för det första barnet. Om man ser objektivt på blöjduellen så visar det sig faktiskt att miljövinsten med tygblöjan inte är större än att den går upp i ånga om man kör tygblöjorna i torktumlaren. Det som jag tycker är så fascinerande är hur sällsynt det är att den miljömedvetne föräldern sällan väljer det allra bästa alternativet. Den enkla lösningen är ju faktiskt att se till att barnet inte behöver blöja! Barn idag har ofta blöja tills de är 3 år. På 70-talet var det sällan längre än till 2 år. I andra kulturer (tex Kina) sätts barnen på potta långt innan de är ett.

Jag tycker att detta är ett typiskt exempel på hur konsumtion av miljövänliga alternativ alltid ses som lösningen när det ofta går att nå en mycket större miljövinst genom att inte konsumera alls eller dra ner på användningen! Det är tom ett så inpräglat beteende att även inbitna miljövänner har svårt att se skogen för alla träd. Det finns många liknande exempel, tex bil, torktumlare och tvättmaskin, glödlampor, kläder, hemelektronik, resor – i princip alla områden där det finns konsumenter som vill ha ett grönt samvete.

Om vi siktar på ett verkligt klimatsmart och miljövänligt samhälle så måste de verkligt gröna lösningarna dominera, vilket helt enkelt innebär mindre konsumtion i vardagen. Samtidigt tror jag ändå att det kan finnas en möjlighet till grön tillväxt, åtminstone under en period. För att ställa om samhället till något mer än bara gröntvättat behövs enorma investeringar (tex inom energi, transport, jordbruk, etc) som skulle kunna ge ekonomin ett lyft. Det utrymme i hushållskassan som idag läggs på miljöbelastande varor och tjänster måste helt enkelt styras om. Och vi pratar inte om småduttande med momssatser, snarare omställningar i nivå med krigsekonomierna under andra världskriget. Ett exempel är individuella utsläppsrätter som skulle kunna vara det som verkligen satte fart på anpassningen till ett klimatneutralt samhälle! Faktiskt en lösning som rekommenderats av brittiska parlamentets miljökommitté!

Föräldravrålet

Då var det dags igen. Nytt initiativ och upprop för att få lite fart på politikerna. Lätt att bli uppgiven och lite cyniskt nämna att “Radikalisera klimatpolitiken”, som lanserades för runt ett år sedan, inte har fått stöd från fler än 13000, eller ca 1,4 promille av befolkningen.

Föräldravrålet är inte helt olikt det föregående uppropet, men med en hur-ska-våra-barn-få-det-vinkling. Ska man då trött sucka fram att det ändå är meningslöst? Nix, det är bara att skriva på. Det är kanske inte sannolikt att just detta initiativ kommer att utlösa en lavineffekt. Men vi vet aldrig när det inträffar och inte heller om det är ditt lilla bidrag till att sprida initiativet som blir den utlösande faktorn.

Alltså klicka här och skriv sen under: Föräldravrålet

Gå föralldel också in på Radikalisera Klimatpolitiken och skriv på där också!

Här är ett utsnitt av det jag skrev förra gången:

Det lite besvärande i situationen är att vårt samhälle mer än någonsin är i behov av politik som vågar tar upp de stora frågorna. Miljö, energi, ekonomi. Våra samhällen står inför många utmaningar. Den gemensamma faktorn är att de karaktäriseras av tröga processer där effekterna av vad vi gör eller inte gör idag kommer att märkas först långt senare. När nuvarande politiker är långt borta från makten. Och en politiker som vill överleva i dagens värld bör ju inte tala om något som sträcker sig längre än nästa valrörelse, helst inte bortom den senaste väljarundersökningen.

Att lägga ansvaret på individen är meningslöst. Så länge systemet motarbetar individen handlar miljötänket endast om att tillfredsställa sitt egna samvete.

Jag tror att det blir mycket svårt att bryta mönstret av kortsiktigt tänkande i politiken. Därmed inte sagt att man ska ge upp. Passa därför på att ge ditt stöd till att Radikalisera Klimatpolitiken. Det är ett upprop med “… en uppmaning till samtliga politiska partier: besluta om så radikala åtgärder att Sverige inte bidrar till utsläpp som fortsätter att driva upp jordens medeltemperatur på det sätt som forskarna varnar för – och det gäller även om åtgärderna leder till lägre konsumtionsnivå och till förändringar av den nuvarande livsstilen i Sverige.”

Kom igen! Använd fejan till något vettigt för en gångs skull..

Lucia, Kalle Anka och osvenskhet

De senaste dagarna har det skrivits många arga insändare och inlägg i tidningar, på diverse forum och bloggar. Handlar det möjligen om misslyckandet i Doha, den ökande arbetslösheten eller bombningarna av civila i Syrien?

Nej det handlar om något så otroligt viktigt som Lucia-firande och Kalle Ankas julafton. Tydligen har en lärare på en skola sagt till ett barn att han inte fick vara pepparkaksgubbe och Disney har beslutat att klippa bort några sekunder ur ”tomtens verkstad”. Vreden som detta skapar hos vissa individer är något som både förvånar och skrämmer mig.

På den tragiska siten avpixlat verkar man ha gjort det till sin uppgift att samla alla rapporter som tyder på att man någonstans avviker på något sätt från det traditionella luciafirandet. Ungefär med samma frenesi som extrema muslimer letar efter någon eller något som avviker från det renläriga. Något som slog mig när jag skummade bland kommentarerna var att det verkade mycket populärt att använda ett nedsättande språk om invandrare.

I tisdags hörde jag en intervju i P1 med Mattias Karlsson som är huvudförfattare av SD:s principprogram. Mattias hävdade att det som utmärkte svenskheten var bland annat hänsynstagande. Så till alla kommentatorer på avpixlat och alla andra Kalle Anka-fundamentalister som säkert har ett gott öga till SD vill jag skicka med en varning; passa er så ni inte stämplas som osvenska av SD!

Och nej, att säga att man inte tycker figurerna i Kalle Anka är nedvärderande är inte att ta hänsyn om man är vit, ickejudisk svensk.

 

Hälsovisionen

Att avregleringen av apoteket inte blev en succé borde vid detta laget vara uppenbart för de flesta. Åtminstone om syftet med avregleringen var att öka tillgängligheten (i hela landet) och sänka kostnaderna. Låt oss bortse från de nyliberala dimridåerna om att det hela är till för kunderna. Det är ändå inte så många som fintas bort så lätt. Givetvis handlar det om att låta hungriga riskkapitalister sätta tänderna i en jungfrulig marknad och hoppas på att det ska skapa någon promille tillväxt.

Som så ofta får den grundläggande samhällsvisionen inte något utrymme i debatten. Vad är egentligen syftet med apoteksverksamheten och vilket värde ska det leverera till kunderna/samhällsmedborgarna?

Detaljhandeln har växt mer eller mindre oavbrutet de senaste 20 åren. Självklart kommer det att fortsätta i all oändlighet. Men det finns anledningar att inte släppa in alla verksamheter på köpfesten. Precis som med systembolaget så kan man ifrågasätta värdet av ökad försäljning av hälsorelaterade produkter. Visserligen är det receptbelagda utbudet undantaget, men även det receptfria utbudet bygger till stora delar på att kunderna ska uppleva att produkterna bidrar till en bättre hälsa. Oavsett om det har med verkligheten att göra eller inte. Betala dig frisk och bli av med dina krämpor är säljargumentet.

Nästa steg i en kommersialiserad hälsovision, där det är marknaden som styr, är så klart att ge kunderna de läkartjänster som de vill ha, istället för vad som är medicinskt motiverat. Executive Health (som du kanske kommer ihåg är det Finansblogg-skribenten som har ett finger med i det spelet) är ett intressant exempel på medicinsk verksamhet som ger kunderna vad de vill ha, inte vad som behövs. Läs gärna de underhållande kundreferenserna! Men ännu hellre den här artikeln som belyser vilka problem fenomenet medför.

För den som har erfarenhet och kunskap om sjukvård i USA så är det lätt att förstå konsekvenserna av att släppa in marknadskrafterna i sjukvården.  Resultatet blir världens dyraste sjukvård (sjukvård/BNP dubbelt så hög som i Sverige) samtidigt som 20% procent av befolkningen konsumerar 80% av resurserna.

Under tiden som jag skrivit detta inlägg har reklam-tv stått på i bakgrunden. 15-20% av reklaminslagen har försökt prångla ut fler näsdroppar, voltarenkrämer och liknande…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...