Produktivitet ökar men inte lön

Hur länge till kan trenden fortsätta?

Tankeväckande att produktivitetsökningen i den amerikanska ekonomin under de senaste 40 åren har skapat ett teoretiskt utrymme för halverad arbetstid.

Istället är medianersättningen för en manlig heltidsanställd kvar på samma nivå som 1973 och produktivitetsökningen har lagts på ökade utdelningar och högre ersättningar för de bäst betalda.

Us_hourly_compensation_productivity

Diagrammet är hämtat från Economic Policy Institute.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

7 Responses to “Produktivitet ökar men inte lön”


 • Precis som beskrivs i filmen “Lönesänkarna” då. Samma fenomen i hela västvärlden förmodligen. Det är som man ryser av obehag.

 • Intressant att USA nådde sin nationella peak oil samtidigt som löneutvecklingen avstannade för arbetstagare!

  Svante

 • Jag är ingen ekonom men…

  Kan det inte vara så att det har blivit dyrare att anställa folk? Att det är inte bara löner som cheferna betalar utan även andra avgifter som varje anställd medför nuförtiden?

  Att förklara det med girighet är ju löjligt. Menar ni på fullt allvar att cheferna/företagen inte vara giriga innan 1970?

  Är det inte så att vad som skulle bli arbetarnas löner försvann för att finansiera deras välfärd?

  • Diagrammet ovan avser den totala kompensationen, dvs inte bara direkt lönekostnad. I USA där exemplet är hämtat finns det dessutom inte samma arbetsgivaravgifter som i Sverige utan sjukförsäkring, pension, etc är i betydligt större utsträckning en del av det totala löneerbjudandet.

   Men även i Sverige är situationen densamma, dvs att kurvorna går isär trots att man räknar in arbetsgivaravgifter.

   Jag förstår inte varför du pratar om girighet. Det är ingen annan som gjort det. Självklart är det inte girighet som förklarar skillnaden. Det handlar om maktbalansen mellan kapital och arbete.

   • Ang. girigheten: var mest riktad till Sotlugg som refererade till som hänvisade till “lönesänkarna”. Förklaringen till varför arbetaren har en lägre lön, enligt “lönesänkarna” är just på grund av girigheten.

    Men jag måste också säga att det var dumt och onödigt av mig att påpeka det. Vad jag tolkar av vad som sägs i dokumentären är ju min subjektiva bedömning. (;

    Jag är bekant med både USAs och Sveriges situation ang. produktivitet och löne gapet. I artikeln du hänvisade kan jag inte hitta hur författaren definierar “compensation”. Det är nog inte säkert om författaren ta in faktorer som “health benefit” och liknande kompensationer.

    Det sagt så tror jag att detta är en intressant läsning.

    http://www.heritage.org/research/reports/2013/07/productivity-and-compensation-growing-together

    Sen undrar jag också vad du tror är är orsaken till gapet?

Leave a Reply