Skuldbubblan – “The real effects of debt”

BIS, eller Bank for International Settlements, är en klubb för världens riksbanker med syfte att supporta riksbankernas arbete på olika sätt, tex genom forskning. Det händer då och då att det resulterar i intressanta beskrivningar av vår värld. I början av året så uppmärksammade jag en rapport där BIS beskriver explosiviteten i dagens skuldberg när de kombineras med en åldrande befolkningsstruktur.

I september kom den intressanta rapporten “The real effects of debt”, som dock har fått förvånansvärt lite uppmärksamhet. En sökning på svenska sidor ger inte mer än en handfull (sex) träffar, varav en är ett protokoll från riksbanksdirektionens sammanträde, där Stefan Ingves hänvisar till rapporten!

Författarna har gjort en studie där skulsättningsgradens utveckling och dess konsekvens för tillväxten undersöks. Datamaterialet är baserat på statlig, hushålls-, och företagsskuldsättning i 18 OECD länder under 1980-2010.

Om vi inte fördjupar oss i tillväxtens egna besvärligheter utan lullar vidare i det förlegade tillväxtparadigmet så kan vi av rapportens slutsatser bekymrat konstatera att tillväxten hämmas av för hög skuldsättning. Den tröskel för negativt inflytande som studien kommit fram till är 85% statsskuld i förhållande till BNP, 90% för företagsskuld och 85% för hushållsskuld. Med 87% ligger Sverige överraskande lågt när det gäller hushållens skulder, däremot betydligt högre, 196% för företagens (exklusive finanssektorn) skuldsättning.

Under de 30 studerade åren har den totala skuldnivån ökat från 167% 1980 till 314% idag. Rapporten nämner också hur skuldsättningsgrad över ett visst tröskelvärde ökar sannolikheten för finansiella systemkrascher och hur allvarliga de blir. Även i denna studie nämner man det väntande pensionärsberget i de 18 länderna som ett kommande hot.

Kombinera finanskris 2.0, som vi är mitt uppe i, med energikrisen (pågår redan – mer än vad många har insett) och med åldersstrukturen så är slutsatsen klar. Positiva tillväxtutsikter för kommande decennium blir aldrig mer än en hägring – precis som de bedömningar av 2012 som gjordes så sent som för några månader sedan.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 Responses to “Skuldbubblan – “The real effects of debt””


  • No Comments

Leave a Reply