Statliga energisubventioner

Uppskattningar av det globala statliga stödet till förnyelsebar energi visar att det landade strax över 40 miljarder USD under 2009.  Det kan låta som ganska mycket – men bara om man låter bli att jämföra med siffran för statliga subventioner av fossila bränslen. För 2008 uppskattades den till ca 550 miljarder USD! Och detta är utan att man tagit hänsyn till externaliserade kostnader som miljöbelastning, hälsoeffekter, etc.

IEA publicerar en intressant världskarta som tydligt visar vilka länder som står för huvuddelen av subventionerna. Mellanösterländerna ligger såklart i topp tillsammans med några andra oljeproducenter. Några intressanta siffror som sticker ut – Saudiarabien spenderade 1372 USD per person under 2009 på subventioner av olja och el (som huvudsakligen genereras i oljeeldade kraftverk), Iran och Uzbekistan toppar när det gäller hur stor andel av BNP som läggs på energisubventioner med 20% respektive 32% av BNP!

De länder på kartan som lyser rött är inte planetens mest framstående demokratier och välutvecklade ekonomier. Även flera av de lite mer ljusrosa länderna ligger inte i direkt i topp. Att oljan i mellanöstern inte bara är en välsignelse för medel-mohammed har förmodligen blivit uppenbart för de flesta av oss under den senaste tiden. Egypten är ett exempel som visar på svårigheterna att balansera samhällsutvecklingen när den inhemska oljan börjar sina och det är dags att ställa om ekonomin. Bloggrannen Livet efter oljan har skrivit bra inlägg om detta.

IEAs karta visar subventioner som är riktade mot konsumenterna, men det finns en hel del statligt stöd som går till producenterna. I USA har det debatterats mycket om produktionssubventioner där Obama vill spara 36,5 miljarder USD under en tioårsperiod genom att stryka de skattelättnader som ges till olje- och gasbolag. Olje och gasindustrin kämpar förstås emot och hotar med förlorade jobb och ökat beroende av utländsk energi. Möjligen en aningen utmanande attityd när de tre största amerikanska oljebolagen håvade in en total vinst på ca 58 miljarder USD – bara under 2010! Eller så är energibolagen bara vana vid att få som de vill – än så länge har demokraterna inte lyckats ta bort stödet.

Ett annat exempel är Kanada där staten stödjer olje- gasindustrin med ca 1,4 miljarder CAD årligen.

Undrar hur länge det dröjer tills de globala subventionerna av förnyelsebar energi blir större än de statliga stödpengarna som bränns på fossil energi?

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

2 Responses to “Statliga energisubventioner”


  • cornucopias länk pekar mot din wordpress. Om han länkar hit så kommer jag att hitta dig i fortsättningen.

    • Hej!
      Cornucopia är informerad om detta och vi hoppas att han pekar om sin länk. Du får gärna påpeka för honom att du saknar länken, så kanske det går fortare.

Leave a Reply