Bensinpriset upp med minst 50% – på kort sikt

Elforsk/Svensk Energis intressanta rapport om hur vi ska nå 2030-målen för trafiken har jag tidigare tagit upp här, och här (läs också Flutes inlägg på temat). Nu är det dags att återkomma till den.

Ett kapitel i rapporten behandlar styrmedel som en viktig del för att förverkliga visionen. Inledningsvis fastställs det klart och tydligt att det inte handlar om att dutta med miljöbilspremier eller liknande politikerpolityr, även om det uttrycks lite mer diplomatiskt. Dessutom är arbetsgrupperna som gett input till rapporten överens om att “styrmedlen bör införas så snart som möjligt om vi avser att ställa om transportsystemet till år 2030“.

Det första styrmedel som lyfts fram är höjd drivmedelsskatt. Där väljer man att luta sig mot Trafkverkets bedömning som pekar på att en ökning av körkostnaden (obs, alltså med hänsyn tagen till minskad bränsleförbrukning) med 50% krävs för att nå målbilden för transportsystemet. Regeringens utredning som svårligen kan lägga sig alltför långt ifrån vad tunga instanser uttrycker kommer att vara klar vid årsskiftet 2013/2014. Att sälja in den plånboksfrågan till valet 2014 blir minst sagt en utmaning!

I ett av de första inläggen på den här bloggen så lyftes arbetsgivarnas subventionering av bilpendlare fram. Samma förhållande påpekas i rapporten där man konstaterar att ca 90% av alla arbetstagare har tillgång till gratis eller mycket billiga bilparkeringar i nära anslutning till arbetsplatsen. Givetvis ska detta förmånsbeskattas och därmed skapa tryck för att låta bli bilpendling, vilket kan ge en minskning av trafiken med 5-40 i rusningstid. Dessutom föreslås även bättre kontroll av reseavdrag för bilpendling då många avdrag görs trots tillgänglig kollektivtrafik. I nästa steg bör ett trafikslagsoberoende avståndsbaserat reseavdrag införas som därmed gynnar kollektivtrafik på bekostnad av bilen.

Ovanstående avser endast vilka generella styrmedel som bör införas på kort sikt. Därutöver tillkommer styrmedel för minskade transportbehov, effektivisering samt drivmedelsbyte. Det handlar om ett rejält antal åtgärder på både kort och lång sikt!

Kom ihåg att detta är åtgärder som med stor sannolikhet är nödvändiga för att vi något sånär planerat, i sista sekunden, ska hinna genomföra den omställning som vi annars kommer att bli tvingade till med kniven på strupen.

 

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

4 Responses to “Bensinpriset upp med minst 50% – på kort sikt”


 • Som bilpendlare med fullsatt bil så kan jag konstatera att bränslepriset skulle behöva höjas med 100% för att ens komma i närheten av kostnaden (periodbiljetter) för att åka med SL.

  Då har jag inte kalkylerat med inkomstbortfall för arbetstagarna och produktivitetsbortfall för arbetsgivarna under *normalt fungerande* trafik. Eller att det bara är att ta ledigt och stanna hemma om det kommer ett rejält snöfall eftersom all trafik då ställs in och man riskerar att få sova på jobbet (och barnen övernatta i skolan).

  Det jag vill få sagt är att man skall låta saker ha sin gång och inte med sedvanlig politikerhybris forsöka dutta med styrmedel likt förmånsbeskattade parkeringar. Det enda man kommer att åstadkomma är högre kostnader och blodtryck för anställda och företag.

  Se till att konstruera samhällen som inte kräver långtransporter. Bygg cykelleder. Bygg (bevakade?) infartsparkeringar för att i alla fall korta ner bilresorna. Se till att kollektivtrafiken fungerar och är ett attraktivt sätt att resa. Folk kör inte bil för att det är så attans kul, utan för att det är det enda drägliga sättet att få tillvaron att gå ihop. Inför morötter – piskan kommer så småningom vare sig vi vill det eller inte, men det sköter sig själv.

  Däremot kan man ju gärna höja bränsleskatten, men då inte endast för syndabocken privatbilism utan för alla transporter globalt. Det skulle stimulera lokal produktion och det är rimligt att låta priset på fisk rensad i Kina återspegla att frakten förbrukar en ändlig resurs. Man kan rensa fisk i Göteborg också har jag hört.

  • som bilpendlare i fullsatt bil hör du inte till genomsnittet..

   du har inte heller kalkylerat med den produktivitetsvinst som det kan innebära att åka kollektivt då det faktiskt finns hyggliga möjligheter att få ett och annat gjort under pendlingen.

   om det bara hade handlat om förmånsbeskattade parkeringar så kan jag hålla med om att det är i klassen duttande, men nu är det ju bara en liten del av de åtgärder som föreslås. Under rubriken “Minskade transportbehov” finns den typen av åtgärder som ska underlätta val av alternativa, effektivare transporter.

   morötter är bra, men piskan behövs också i ett tidigt skede. Risken är att vi inte hinner få till en ordnad övergång annars. Varför inte förbereda samhället för kommande utmaningar istället för att stoppa huvudet i sanden och sedan låta chockverkan slå till?

 • Har svårt att se hur vi genom att politiskt “dutta” hit och “dutta” dit med bensinpriset ska kunna når målet om 80 % fossilfri bilflotta 2030 = vilket på nysvenska betyder fossilfri bilflotta. Bara detta gör ju att man förstår att Elforsk/Svensk Energis rapport endast är terapiarbete för byråkrater. OCh för att bistå politiker med lite nya utspel av intet värde.
  Ekonomen Jeff Rubin har ett betydligt djärvare förslag (ogenomförbart?) höj oljepriset trefalt så löser sig både den ekonomiska tillväxten, utsläppen och den förödande globaliseringen övergår till en lokalisering. Samtidigt kan vi ställa in alla gröna färgburkar och sluta måla denna bedrägliga färg som bara försinkar och försvårar en omställning till ett energisnål loklalsamhälle. Att tredubbla oljepriset innebär att vi knappast behöver politiker i alla fall betydligt färre politiker och slipper miljöaktivister! Som sagt en brandfackla i debatten!
  Själv menar jag att sannolikheten för att bår bilflotta år 2030 skulle bestå av 4.2 milj bilar är högst oannolik, då så gott som samtliga av våra oljelevarntör, Ryssland, Danmark och Norge) då sen länge upphört att exportera olja till Sverige eller rättare sagt de oljebolag som raffinerar i Sverige men verkar på en globala marknad och säljer sina varor till dem som betalar bäst! Med all respekt för Elforsk/Svensk Energis intressanta rapport men den känns redan passé!

 • Det handlar inte bara om bensinpriset.

  Jag skulle vilja se den politiker som ställer sig bakom alla föreslagna åtgärder utan att det leder till katastrofutspel från diverse tankesmedjor som skulle hävda att det vore undergången för svenskt näringsliv, brott mot individens frihet, leda till samhällets kollaps, etc, etc.

Leave a Reply