Den sista diktaturen?

Tänk dig ett land där ledaren är utsedd på livstid, påstår sig vara ofelbar (eftersom Gud har sagt så) och har oinskränkt makt över allt och alla individer i landet. På diktaturskalan skulle landet förmodligen hamna i Nordkorea-häradet och ha ett rykte därefter.

När ska påven få den status han förtjänar?

En diktatorisk maktstruktur baserad på ofelbarhet och stark konservatism och kunskapsförnekelse, dessutom i kombination med något så onaturligt som knullförbud, leder såklart till maktmissbruk och moraliskt moras.

Att även i modern tid hålla pedofilpräster om ryggen och in i det sista kämpa emot rättmätiga straff har visserligen inte ökat katolska kyrkans popularitet, men makten och härligheten för de präster som kommit upp sig i hierarkin är fortfarande alltför oinskränkt. För inte så länge rapporterades det om hur katolska präster i Sydamerika satt upp stiftelser för donationer till välgörande ändamål. Insamlade medel hamnade så klart i prästernas egna fickor.

Låt inte påvedömet bli den sista diktaturen – det är dags för den katolska våren nu!

Här är några talande citat (hämtade från Sydsvenskan) från den avgående påven som visar vilken inskränkt tankevärld härskaren över 1 miljard människor rör sig i.

Kondomer är fel.
Som nybliven påve fördömde Benedictus XVI 2005 kondomer som ett sätt att hejda hiv-spridningen i Afrika.
– Det är starkt oroande att själva stommen i afrikanskt liv, dess källa till hopp och stabilitet, hotas av skilsmässor, aborter, prostitution, människohandel och preventivmedlens mentalitet.

Kvinnans roll är att vårda.
I texten “Om samarbetet mellan man och kvinna” slog kardinal Ratzinger 2004 fast kvinnans roll:
– Trots det faktum att en viss strömning av feminismen gör anspråk för sig själv bevarar kvinnan ändå den djupt grundade intuitionen, att det bästa i hennes liv består i att inrikta sig på den andres väl, på hans tillväxt, på hans skydd.

Homosexualitet är onormalt.
Benedictus XVI har flera gånger fördömt den liberala synen på homosexualitet.
– Att homosexualitet, som den katolska kyrkan lär oss, är en objektiv ordningsstörning i uppbyggandet av den mänskliga existensen, får man snart inte säga längre. (2005)

Lutheraner har ingen kyrka.
Sommaren 2007 retade Benediktus XVI många landsmän med utspelet att de lutherska kyrkorna inte är kyrkor.
– De protestantiska kyrkorna är inte kyrkor i egentlig bemärkelse, utan enbart kyrkliga gemenskaper.

Islam bygger på våld.
Hösten 2006 höll påven en föreläsning i Regensburg och citerade utan att ta avstånd en medeltida bysantinsk kejsare:
– Visa mig vad nytt Muhammed har frambringat, och allt du ser är dåligt och omänskligt; han föreskrev att den tro han predikade ska spridas med svärd.

Spanjorerna frälste Amerika.
Vid de latinamerikanska biskoparnas konferens 2007 gjorde påven de spanska erövrarna till missionärer:
– Spanjorernas erövring gav Amerikas urbefolkning ett nytt liv genom dopets vatten. Den betydde för dem att få lära känna och anamma Kristus, den obekante Guden, som deras förfäder, utan att veta om det, hela tiden hade sökt i sina religiösa traditioner.

Galilei våldförde sig på naturen.
I sin fastepredikan 1981 förklarade Joseph Ratzinger att kyrkan gjorde rätt när man dömde den berömde astronomen.
– De naturvetenskapliga instrumentens konstruktion är för honom jämförbar med de tortyrredskap som människan i sin egenskap av absolut herre använder när hon vill tvinga en anklagad att tala.

Darwin hade inte rätt.
Vid ett besök i Regensburg 2006 ifrågasatte påven Charles Darwins evolutionsteori.
– Till slut handlar det om dessa alternativ: Vad fanns från början, det skapande förnuftet, anden som verkar i allt och omfattar allt – eller oförnuftet som utan tanke, på ett besynnerligt sätt, frambringar ett matematiskt ordnat kosmos…

Judarna bidrog till antisemitismen.
I boken “Zum Lehre des Glaubens” (1985/2007) gjorde Benedictus judarna i Wien medskyldiga till nazismen
– Nationalsocialismens giftiga kemi är inte frukten av österrikisk och sydtysk katolicism, utan av den dekadenta kosmopolitiska atmosfären i Wien under monarkins sista tid.

 

Andra som skrivit om påven och hans avgång: 12345678910,11121314151617, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

 

Det bör också läggas till att påven och katolicismen är i gott sällskap. Dalai Lama är ett exempel på en figur som har fått oförtjänt gott rykte och slipper i stort sett all den negativa kritik som katolicismen välförtjänt har dragit på sig. I många frågor (tex homosexualitet, organisation och makt) är det inte ett dugg bättre där. Buddhism och Hinduism kan också läggas till listan över religioner med ett omotiverat positivt skimmer över.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

4 Responses to “Den sista diktaturen?”


 • Osunt, tack för en god och avslöjande sammanställning av en kyrka och en avgående påve som verkligen har varit i otakt med tiden och sitt ämbete. Han har på ett enastående sätt marknadsfört sin ryggsäck från tiden i Hitlers Nazityskland. Han har säkert oxå bidragit till de spänningar som vi idag ser i våra samhällen.

 • Visst är det så att katolska kyrkan överlag inte har bidragit till att föra samhället framåt. Jag skulle bli mycket överraskad om det skulle bli så mycket bättre med nästa påve. Det känns som om den organisationen ligger åtminstone två generationer efter i utvecklingen…

 • Var är sakligheten i det som framförs här?
  Sydsvenskans artikel har rubriken “Påven vill ha kontroll över vem som tar över” men endast i en enda mening nämns att “Enligt en Vatikanexpert som Sydsvenskan talat med vill påven ha kontroll över vem som ska efterträda honom.”
  Inte mycket till underbyggnad här.

  Sydsvenskans Daniel Rydén har travat upp ett antal “omstridda uttalanden” av påven. Vid närmare granskning handlar det knappast om uttalanden, utan ömsom lösryckta meningar och ömsom rena fabrikationer. Allt för att få påve Benedikt att framstå som något anakronistiskt, ömsom en närmast löjeväckande förvirrad person och ömsom en farlig inkvisitor.

  Det är de vanliga schablonerna om att påven förbjudit kondomer i Afrika (hur skulle det vara möjligt?). Att påven beskrivit mödraskapet som att kvinnan inriktar sig på den andres väl, på dennes tillväxt och skydd är ju också löjligt. Att påven påpekat att homosexualitet inte kan utgöra en grund för uppbyggandet av den mänskliga existensen skall vi underförstått småle åt. Vidare ska vi förfasas av att påven sagt vad kyrkan alltid lärt om de icke-apostoliska kyrkorna, att de inte är samma sak som de apostoliska. Påvens uttalanden om att den spanska erövringen av Sydamerika också förde med sig kristendomen var tydligen också något som Sydsvenskan inte kunde hålla med om. Ett lösryckt citat om Galileis instrumentfixering används som argument att påven är vetenskapsfientlig, samma sak om påvens påpekande att Darwins evolutionsteorier inte utgör en förklaring av hela existensen. Detta tolkas som att påven sagt att Darwin hade inte rätt. Vet då inte denne journalist att det är inbyggt i den vetenskapliga metoden att ingen vetenskaplig teori är oantastlig eller fullständig?

  Naturligtvis har Rydén inte kunnat komma på allt detta själv. Det kommer från en obskyr stridsskrift mot påven, skriven av journalisten och bloggaren Alan Posener på Welt am Sonntag och utgiven av det udda ICA-förlaget under namnet “Påvens korståg. Vatikanen och kriget mot det moderna samhället.” ( På tyska heter den dock Der gefährliche Papst.). Kanske Rydén kunde nämnt detta i artikeln?

  När det gäller katolska kyrkan och påven kan radio, TV och dagspress tydligen användas för rena propagandasyften. Ingen uppfattar det ens som ett problem. All journalistisk heder tycks vara som bortblåst.

 • Helt klart är det lite kvällstidningsvarning på artikeln i Sydsvenskan. Lika klart är det att innebörden av “citaten” är i linje med katolska kyrkans agerande.

  Tex så är det syndfullt att leva ut sin homosexualitet, kondomer motarbetas i stor utsträckning och först runt 2000 gjorde katolska kyrkan avbön för den historiskt starka antisemitiska hållningen (även en hel del katolska otrevligheter utspelade sig under nazismen).

Leave a Reply