Det gröna börjar tränga ner på djupet

Grönmålandet har länge varit det vanligaste sättet att uttrycka sin omsorg för miljöfrågor, även inom politiken. Jag har tidigare skrivit om att det ser ut som om Centerns Lena Ek har gått på offensiven för att fördjupa sin gröna profil. Nyligen visade det sig att även KD i form av Mats Odell på offensiven.

Att Jonas Sjöstedt håller på att ta initiativet från MP när det gäller miljö är inte heller nytt. Däremot blev jag positivt överraskad när jag läste på Gröna Liberalers sida om vad som bubblar i Folkpartiet. Inte minst när jag såg att Kjell Aleklett är delaktig i folkpartiets klimatstrategi och ska hålla i ett seminarium för Gröna Liberaler.

Hoppas att detta embryo till pånyttfödelse för miljöfrågorna kan fortsätta växa sig starkt och inte bli undanträngt av ekonomiska kriser..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1 Response to “Det gröna börjar tränga ner på djupet”


  • Det är bra att gröna liberaler får lära sig lite resurs- och oljekunskap av Kjell Aleklett. Vad jag vet så är fortfarande Kjell A en tillskyndare av mer kärnkraft i Sverige tillsammans med många andra folkpartister, Björklund Hamilton för att nämna några. Kjell A kanske har konverterat?

Leave a Reply