Tag Archive for 'Kjell Aleklett'

Det gröna börjar tränga ner på djupet

Grönmålandet har länge varit det vanligaste sättet att uttrycka sin omsorg för miljöfrågor, även inom politiken. Jag har tidigare skrivit om att det ser ut som om Centerns Lena Ek har gått på offensiven för att fördjupa sin gröna profil. Nyligen visade det sig att även KD i form av Mats Odell på offensiven.

Att Jonas Sjöstedt håller på att ta initiativet från MP när det gäller miljö är inte heller nytt. Däremot blev jag positivt överraskad när jag läste på Gröna Liberalers sida om vad som bubblar i Folkpartiet. Inte minst när jag såg att Kjell Aleklett är delaktig i folkpartiets klimatstrategi och ska hålla i ett seminarium för Gröna Liberaler.

Hoppas att detta embryo till pånyttfödelse för miljöfrågorna kan fortsätta växa sig starkt och inte bli undanträngt av ekonomiska kriser..

Allt du behöver läsa för att förstå vår energiutmaning

Det börjar dyka upp tecken på att alltfler får insikt om de utmaningar världen står inför när det gäller energiförsörjningen. Ganska nyligen tittade något överraskande Mats Odell ut ur garderoben, använder sig av begreppet “peak oil” och bjuder in Kjell Aleklett att tala på kristdemokraternas tillställning.

Insikten att fossileran börjar närma sig sitt slut är steg nummer ett. Sen gäller det att förstå att det inte finns några enkla lösningar för att ersätta den fossila energin. Det finns en blogg som tar upp detta på ett oerhört bra och tydligt sätt.

Tom Murphy, professor på UCSD, har i ett antal inlägg gått igenom potential och svårigheter för olika alternativa energikällor. Med effektiva överslagsberäkningar, inte helt olikt “Sustainable energy without the hot air”, visar Tom tydligt på utmaningarna, energislag för energislag.

Kronan på verket är den sammanställning av ickefossila energikällor som Tom gjorde i det senaste inlägget. Läs!

 

Forsätter IEA sin verklighetsanpassning?

International Energy Association är ett OECD-organ som bildades strax efter oljekrisen 1973. Deras uppgift är att fungera som ett rådgivande organ för sina medlemsländer (och andra) i allt som gäller energi. Medlemmarna, energiföretag, mfl, använder deras rapporter och analyser som underlag för bedömningar av hur energisystemet utvecklas, men inte minst för utformning av energipolitik. Det IEA säger har helt enkelt en hyfsad genomslagskraft. World Energy Outlook är en årlig publikation där IEA siar om framtiden. Den brukar få stor uppmärksamhet i energivärlden och 2011 års upplaga kommer ut nu på onsdag.

För att skapa lite mediesurr inför släppet så har IEA låtit medier ta del av en förhandsversion. Reuters rapporterar bla att det i grundscenariot prognostiseras ett oljepris på 212$ (nominellt) för 2035 vilket är ca 5% högre än de 204$ som gällde i förra årets version.

Det blir intressant att se hur IEA kommer att bedöma  utvecklingen av oljeproduktionen. Om justeringen av prisprognosen indikerar att även volymprognosen kommer att justeras i samma riktning så börjar det snart bli en god tradition!

Kjell Aleklett (professor i globala energisystem) gav i samband med förra årets Energy Outlook en intressant beskrivning av hur IEA påbörjat sin “..resa mot verkligheten och peak oil”. Jag citerar:

År 2002, samma år som vi hade vår första ASPO konferens i Uppsala, var första året som IEA lämnade en prognos för 2030 och det var 120.0 Mb/d. Två år senare hade man uppgraderat prognosen för 2030 till 121.3 Mb/d. Det var då som jag gjorde min första analys av IEA:s prognoser, en analys som IEA försökte övertala mig att ta bort från webben. Sedan börjar man korrigera sina prognoser för 2030, WEO2006 – 116.3 Mb/d, WEO2008 – 106.4 Mb/d och nu senast i WEO2010 – 93.6 Mb/d, alla värden är för år 2030″

Kom ihåg att produktionen av råolja under 2005 fortfarande är oöverträffad, trots de höga oljepriserna!

Badlands Hyena har fått konkurrens

När du har läst för många seriösa och allvarsamma blogginlägg så rekommenderar jag bloggen Badlands Hyena för att lätta upp tillvaron. Där levereras allt som oftast mycket elegant skruvad ironi med utgångspunkt i dagsaktuella händelser och uttalanden. När man har följt bloggen ett tag så får man dessutom en bonuseffekt – man börjar upptäcka seriöst menade artiklar som i stort sett hade platsat rakt upp och ner på BH. Helt plötsligt kan man skratta åt dessa artiklar istället för att bli irriterad.

Min favoritblogg när det gäller teknik- och tillväxtnaivism, Miljöfara, har återigen lyckats!

Det debattinlägg som Kjell Aleklett mfl publicerade i SvD idag har genererat många blogginlägg – 25 blogglänkningar just nu. Slutsatserna i studien är inte precis revolutionerande. Det är inte den första gången som det har konstaterats att tillväxt och växthusgasutsläpp hänger ihop som ler och långhalm. Däremot så bidrar omfattningen av studien till att befästa faktumet att Sverige inte lyckats “decoupla” tillväxt och växthusgasutsläpp.

Åter till Miljöfara. Artikelförfattaren Jonas Frycklund konstaterar att studien ser ut att vara seriös, men försöker ta udden av den genom att hävda att en norsk studie kom till motsatt resultat för Sveriges del. Den norska studien var dock  inriktad på globala samband och sa egentligen inte så mycket om Sverige.  Men det är efter denna ändå sansade inledning som Mr. Frycklunds tankebanor far iväg i tangentens riktning. Jag citerar:

Om Uppsalastudien står sig så är frågan vilken slutsats man ska dra? Är det vettigt att lägga ännu högre miljökrav på svenska företag? Beskattar man den inhemska miljövänliga industrin hårt så driver man ännu mer tillverkning ut ur landet. Vi kommer då att tvingas importera ännu mer miljöskadliga produkter från andra länder. Det är knappast en smart väg att gå. Men miljörörelsen verkar inte ha några problem med denna strategi. Beror det kanske på att ju mer man följer detta koncept desto sämre kommer utvecklingen att se ut i den konsumtionsperspektiva statistiken. Man får en självuppfyllande process som gör att man kan fortsätta att nära sina drömmar om domedagen.

Konsumtionsperspektivet på utsläppen innehåller dessutom en annan sida av myntet. I det vi tillverkar och exporterar bidrar vi till att sänka andra länders utsläpp. Ju mer järnmalm, stål, skogsprodukter och livsmedel vi lyckas prångla ut på världsmarknaden desto bättre för den globala miljön. Detta eftersom vi i vår tillverkning släpper ut så mycket mindre koldioxid och metan än vad mottagarländerna gör i sin produktion.

Aha! Det är alltså de slemma skatternas fel att världen inte är miljövänlig. Och miljövännerna som vill fortsätta att beskatta företagen tillbaka till medeltiden. Om vi bara hade sänkt skatterna så att hela världen kunde få ta del av vår fantastiskt miljövänliga produktion. Det hade varit en smart väg att gå!

 

För lite mer sansade kommentarer så rekommenderar jag:

ASPO, Effekt, Birger Schlaug, Kjell Aleklett (kommentarerna till inlägget, dock inte alla..),

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...