Tag Archive for 'IEA'

Energieffektivisering

IEA är en organisation som har specialiserat sig på att publicera tegelstenstunga rapporter om energiläget i världen. Deras årliga World Energy Outlook är ju lite av en bibel för många energinördar. IEA har en tradition av optimistiska oljeproduktionsprognoser, men har också under senare år blivit alltmer bekymrade över klimatet och har börjat lyfta fram det.

Nyligen släppte IEA rapporten “Redrawing the energy-climate map” där de konstaterar att den samlade vetenskapliga kunskapen pekar på att vi är på väg mot 3,6-5,3 grader, men visar också hur vi ska kunna hålla kvar vid 2-gradersmålet. Det krävs dock avsevärda insatser innan 2020 då ett nytt internationellt avtal är tänkt att ta vid.

Rapporten presenterar fyra åtgärdspaket som skulle kunna ge 80% av den reduktion som krävs fram till 2020 för att vi ska hålla oss kvar på banan mot 2-gradersmålet. Alltså inte allt, men en rejäl bit – 3,1 Gigaton CO2-ekvivalenter. Detta utan någon nettokostnad.

De fyra åtgärderna är:

  • “Adopting specific energy efficiency measures (49% of the emission savings)
  • Limiting the construction and use of the least-efficient coal-fired power plants (21%)
  • Minimising methane (CH4) emissions from upstream oil and gas production (18%)
  • Accelerating the (partial) phase-out of subsidies to fossil-fuel consumption (12%)”

Intressant att notera är att IEA räknar med investeringar i energieffektiviseringar på 200 miljarder USD fram till 2020, som dock uppvägs av de kostnadsminskningar som energibesparingarna leder till. Alltså en hygglig summa för alla energieffektiviseringsentreprenörer att dela på.

Återigen tydligt vilka affärsmöjligheter den svenska regeringen har möjlighet att skapa genom att se till att vi ligger i framkant. Regeringens urvattnade tolkning av EU-direktivet om nära-noll-energihus är ett praktexempel på hur ett kortsiktigt tänkande drabbar den långsiktiga konkurrensförmågan.

Det blir intressant att se vad utredningen om fossiloberoende fordonsflotta kommer fram till. Det är ett annat bra exempel på en möjlighet att skapa goda förutsättningar för energiindustrin. Sverige har en utmärkt chans att skapa en ledande position inom andra generationens biobränslen. Precis som på 80-talet och vindkraften så har Sverige de tekniska förutsättningarna. Nu får vi se om politikerna kan skapa de marknadsmässiga förutsättningarna som i slutändan kan resultera i en ny exportindustri. Med tanke på danskarnas progressiva energipolitik (danskdjävlar!) så finns det risk att vi blir förbisprungna även denna gång.

Fatih Birol som är IEAs chefsekonom var på besök i Stockholm för att lansera rapporten. Passa på att se några klipp och intervjuer från tillfället. När Fatih tillfrågas om situationen i Sverige så lyfter han så klart fram Sverige som ett föredömligt exempel (vilket vi ju är ur ett globalt perspektiv, men det innebär definitivt inte att vi är i mål om nu någon trodde det), men säger också att energieffektivisering är ett område som vi behöver jobba mer med.

 

IEA World Energy Outlook 2011

Efter att ha läst sammanfattningen av årets upplaga så kan jag konstatera att IEA håller fast vid förra årets prognos för oljekonsumtionen år 2035, dvs 99 mb/d (idag är konsumtionen 87 mb/d). Alltså blev det ingen fortsatt anpassning till verkligheten som jag spekulerade i.

Inte helt överraskande så är IEA fortfarande skrupelfria när det gäller att förutspå en ordentlig ökning av takten för upptäckter av nya oljefält. I den verkliga världen är trenden tydlig. Sedan 80-talet har vi konsumerat mer olja än vad vi hittat ny. Under de senaste 6-7 åren har vi haft oljepriser på en nivå som borde stimulerat fram prospekteringsinvesteringar och nya fynd på en helt annan nivå än ett decennium tidigare – den gamla goda tiden då 40 USD ansågs vara ett högt oljepris. Ändå harvar vi på med ett och annat fynd här och där, men ännu inga som får de avtagande tillgångarna i gamla fält att matchas med nya fyndigheter. IEA låtsas som om det regnar och menar att 47 mb/d ny produktion (eller dubbelt så mycket som OPECs nuvarande produktion i mellanöstern) ska dyka upp innan 2035.

En annan del av sammanfattningen lyfter fram ett intressant perspektiv som sällan får tillräckligt genomslag i vår kortsiktiga värld. När det gäller infrastruktur, inte minst för energi, så är tidsperspektivet ett annat än vad vi är vana vid. IEA har tagit fram ett sk 450-scenario som visar vilket utrymme det ges för energikonsumtion och produktion om den globala temperaturökningen ska begränsas till 2 grader. Det är också värt att notera att huvudscenariot i World Energy Outlook (New Policies) som bygger på att nuvarande policyåtagande blir verklighet, förväntas leda till en temperaturhöjning på 3,5 grader! Men tillbaka till 450-scenariot. Redan idag så är 4/5-delar av de totala CO2-utsläppen för 2035 intecknade av befintlig kapitalbas och om det inte händer något radikalt med utvecklingen innan 2017 (dvs inom sex år!) så måste alla nyinvesteringar som görs därefter vara koldioxidneutrala. IEA uttrycker det som att det skulle vara extremt dyrt – vilket är något försiktigt uttryckt om du frågar mig.

Ur ett IEA-perspektiv så ser det ut som om klimatet går en mycket dyster utveckling till mötes. Säkerligen kommer klimatrelaterade samhällsproblem att tillta avsevärt fram till 2035, men den enda räddningen från en katastrofal utveckling mot 3,5 grads höjning eller mer är förmodligen att IEA:s prognoser för tillgången på fossila bränslen är så orimliga som de ser ut att vara. Å andra sidan kommer det att leda till ekonomier där negativ tillväxt blir vardagsmat. En sådan utveckling vänder upp och ner på alla invanda föreställningar om hur livet och samhället ska vara.

Det finns mycket som talar för att vi har en omtumlande period med många utmaningar framför oss.

 

Forsätter IEA sin verklighetsanpassning?

International Energy Association är ett OECD-organ som bildades strax efter oljekrisen 1973. Deras uppgift är att fungera som ett rådgivande organ för sina medlemsländer (och andra) i allt som gäller energi. Medlemmarna, energiföretag, mfl, använder deras rapporter och analyser som underlag för bedömningar av hur energisystemet utvecklas, men inte minst för utformning av energipolitik. Det IEA säger har helt enkelt en hyfsad genomslagskraft. World Energy Outlook är en årlig publikation där IEA siar om framtiden. Den brukar få stor uppmärksamhet i energivärlden och 2011 års upplaga kommer ut nu på onsdag.

För att skapa lite mediesurr inför släppet så har IEA låtit medier ta del av en förhandsversion. Reuters rapporterar bla att det i grundscenariot prognostiseras ett oljepris på 212$ (nominellt) för 2035 vilket är ca 5% högre än de 204$ som gällde i förra årets version.

Det blir intressant att se hur IEA kommer att bedöma  utvecklingen av oljeproduktionen. Om justeringen av prisprognosen indikerar att även volymprognosen kommer att justeras i samma riktning så börjar det snart bli en god tradition!

Kjell Aleklett (professor i globala energisystem) gav i samband med förra årets Energy Outlook en intressant beskrivning av hur IEA påbörjat sin “..resa mot verkligheten och peak oil”. Jag citerar:

År 2002, samma år som vi hade vår första ASPO konferens i Uppsala, var första året som IEA lämnade en prognos för 2030 och det var 120.0 Mb/d. Två år senare hade man uppgraderat prognosen för 2030 till 121.3 Mb/d. Det var då som jag gjorde min första analys av IEA:s prognoser, en analys som IEA försökte övertala mig att ta bort från webben. Sedan börjar man korrigera sina prognoser för 2030, WEO2006 – 116.3 Mb/d, WEO2008 – 106.4 Mb/d och nu senast i WEO2010 – 93.6 Mb/d, alla värden är för år 2030″

Kom ihåg att produktionen av råolja under 2005 fortfarande är oöverträffad, trots de höga oljepriserna!

Sydsvenskans ledarsida: Peak Oil 2006

Revolutionerna i Mellanöstern påverkar oss på många sätt. Prisökningarna på olja och uppdateringen av hur beroende vi är av mellanösterns olja har säkert fått en och annan oljeberoende tyckare i media att fundera lite mer på oljetillgången.

Som en följd har det smått revolutionerande hänt att Sydsvenskan (Skånes DN) på sin ledarsida skriver: “IEA beräknar att peak oil, den maximala produktionskapaciteten, nåddes redan 2006”

Att en av Sveriges större morgontidningar överhuvudtaget tar upp peak oil på ledarsidan är i sig en revolution. Att de dessutom skriver att peak oil inträffade 2006 är smått otroligt. Insatta peak-oil-ister vet mycket väl att IEA förskönar sanningen något (Både Flute och Cornucopia har skrivit om det) och lägger till ökningar av okonventionell olja (tex oljesand) och naturgasbaserade bränsle för att få till en fin stigning av den totala utbudskurvan så att det finns en räddningsplanka för dem som vill fortsätta förneka peak oil (se diagram nedan). Inte minst har IEA dessutom uttryckt en oerhört optimistisk syn på volymen av nya fynd, eller snarare rop på hjälp som Kjell Aleklett uttryckte det..

Min offensiva bedömning är att peak oil trots allt kommer att bli en valfråga redan nästa val. Redan nu finns det några framstående politiker som så smått har öppnat på locket, tex Gustaf Fridolin och Lena Sommestad (efterträdare till Baylan?). Fortsatt turbulens i Mellanöstern med nya pristoppar kommer att elda på frågan ytterligare.

Att det sen finns några mindre förändringsbenägna i vårt land som kommer att fortsätta slåss mot väderkvarnar – det får vi leva med. Förhoppningsvis leder det dock till att personer som Marian Radetzki får mindre mediautrymme och att anhängare av siter som The Climate Scam kan börja ägna sig åt något mer konstruktivt.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...