Forsätter IEA sin verklighetsanpassning?

International Energy Association är ett OECD-organ som bildades strax efter oljekrisen 1973. Deras uppgift är att fungera som ett rådgivande organ för sina medlemsländer (och andra) i allt som gäller energi. Medlemmarna, energiföretag, mfl, använder deras rapporter och analyser som underlag för bedömningar av hur energisystemet utvecklas, men inte minst för utformning av energipolitik. Det IEA säger har helt enkelt en hyfsad genomslagskraft. World Energy Outlook är en årlig publikation där IEA siar om framtiden. Den brukar få stor uppmärksamhet i energivärlden och 2011 års upplaga kommer ut nu på onsdag.

För att skapa lite mediesurr inför släppet så har IEA låtit medier ta del av en förhandsversion. Reuters rapporterar bla att det i grundscenariot prognostiseras ett oljepris på 212$ (nominellt) för 2035 vilket är ca 5% högre än de 204$ som gällde i förra årets version.

Det blir intressant att se hur IEA kommer att bedöma  utvecklingen av oljeproduktionen. Om justeringen av prisprognosen indikerar att även volymprognosen kommer att justeras i samma riktning så börjar det snart bli en god tradition!

Kjell Aleklett (professor i globala energisystem) gav i samband med förra årets Energy Outlook en intressant beskrivning av hur IEA påbörjat sin “..resa mot verkligheten och peak oil”. Jag citerar:

År 2002, samma år som vi hade vår första ASPO konferens i Uppsala, var första året som IEA lämnade en prognos för 2030 och det var 120.0 Mb/d. Två år senare hade man uppgraderat prognosen för 2030 till 121.3 Mb/d. Det var då som jag gjorde min första analys av IEA:s prognoser, en analys som IEA försökte övertala mig att ta bort från webben. Sedan börjar man korrigera sina prognoser för 2030, WEO2006 – 116.3 Mb/d, WEO2008 – 106.4 Mb/d och nu senast i WEO2010 – 93.6 Mb/d, alla värden är för år 2030″

Kom ihåg att produktionen av råolja under 2005 fortfarande är oöverträffad, trots de höga oljepriserna!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1 Response to “Forsätter IEA sin verklighetsanpassning?”


  • Tja, IEA gör väl som förra året. Först kommer man fram till en politiskt korrekt siffra på oljeproduktionen si så där lagom långt fram i framtiden, säg 2030. Sedan tar man årets konventionella oljeproduktion och drar ett horisontellt streck fram till det året man är intresserad av. Detta streck kallar man för framtida utvinningar (som absolut inte behöver vara funna idag, men man räknar med det). Den oljeproduktion som nu fattas löser man genom att räkna med allt som kan tänkas tillhöra oljeproduktion (och lite till) och sedan tillämpar man siffermagi i Excel.

    Q

Leave a Reply