Tag Archive for 'WEO'

IEA World Energy Outlook 2011

Efter att ha läst sammanfattningen av årets upplaga så kan jag konstatera att IEA håller fast vid förra årets prognos för oljekonsumtionen år 2035, dvs 99 mb/d (idag är konsumtionen 87 mb/d). Alltså blev det ingen fortsatt anpassning till verkligheten som jag spekulerade i.

Inte helt överraskande så är IEA fortfarande skrupelfria när det gäller att förutspå en ordentlig ökning av takten för upptäckter av nya oljefält. I den verkliga världen är trenden tydlig. Sedan 80-talet har vi konsumerat mer olja än vad vi hittat ny. Under de senaste 6-7 åren har vi haft oljepriser på en nivå som borde stimulerat fram prospekteringsinvesteringar och nya fynd på en helt annan nivå än ett decennium tidigare – den gamla goda tiden då 40 USD ansågs vara ett högt oljepris. Ändå harvar vi på med ett och annat fynd här och där, men ännu inga som får de avtagande tillgångarna i gamla fält att matchas med nya fyndigheter. IEA låtsas som om det regnar och menar att 47 mb/d ny produktion (eller dubbelt så mycket som OPECs nuvarande produktion i mellanöstern) ska dyka upp innan 2035.

En annan del av sammanfattningen lyfter fram ett intressant perspektiv som sällan får tillräckligt genomslag i vår kortsiktiga värld. När det gäller infrastruktur, inte minst för energi, så är tidsperspektivet ett annat än vad vi är vana vid. IEA har tagit fram ett sk 450-scenario som visar vilket utrymme det ges för energikonsumtion och produktion om den globala temperaturökningen ska begränsas till 2 grader. Det är också värt att notera att huvudscenariot i World Energy Outlook (New Policies) som bygger på att nuvarande policyåtagande blir verklighet, förväntas leda till en temperaturhöjning på 3,5 grader! Men tillbaka till 450-scenariot. Redan idag så är 4/5-delar av de totala CO2-utsläppen för 2035 intecknade av befintlig kapitalbas och om det inte händer något radikalt med utvecklingen innan 2017 (dvs inom sex år!) så måste alla nyinvesteringar som görs därefter vara koldioxidneutrala. IEA uttrycker det som att det skulle vara extremt dyrt – vilket är något försiktigt uttryckt om du frågar mig.

Ur ett IEA-perspektiv så ser det ut som om klimatet går en mycket dyster utveckling till mötes. Säkerligen kommer klimatrelaterade samhällsproblem att tillta avsevärt fram till 2035, men den enda räddningen från en katastrofal utveckling mot 3,5 grads höjning eller mer är förmodligen att IEA:s prognoser för tillgången på fossila bränslen är så orimliga som de ser ut att vara. Å andra sidan kommer det att leda till ekonomier där negativ tillväxt blir vardagsmat. En sådan utveckling vänder upp och ner på alla invanda föreställningar om hur livet och samhället ska vara.

Det finns mycket som talar för att vi har en omtumlande period med många utmaningar framför oss.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...