Massmedia drunknar i miljöalarmism

Vad är nu detta?

Har miljökonspirationens stora terroraktion dragit igång? Samma dag, lördagen den 6 augusti, dyker det upp två av varandra till synes helt oberoende artiklar i Sydsvenskan och SvD som båda ifrågasätter den heliga tillväxten.

Svenskan tar utgångspunkt i en norsk forskarrapport där man har visat att det är ganska andefattigt att skryta med nationella koldioxidutsläppsminskningar (Andreas Carlgrens favoritsport) så länge man inte tar hänsyn till de utsläpp som genereras av importerade konsumtionsvaror. Som det också står i artikeln så är detta ingen nyhet. SvD förklaring till varför studien är unik förstår jag mig inte på. Nyhet eller ej, det viktiga är att frågan uppmärksammas. Birger Schlaug kommenterar också artikeln. Warlenius har en bra fördjupande genomgång av ämnet.

Sydsvenskan (med en av Sveriges sämsta nättidningar) har inte publicerat sin artikel på nätet, men kortfattat handlar den om att effektivare användning av naturresurser hela tiden har ätits upp av konsumtionsökningar. Rockström, Wijkman, Sterner och Eklund kommenterar och refereras. Lite extra roligt är följande mening i ingressen “Vi upplever just nu inte bara en global ekonomisk kris utan också en ekologisk”. Tänk om den ekologiska krisen bara hade fått en liten snutt av den uppmärksamhet som den ekonomiska krisen får..

Eftersom Sydsvenskan har tagit in en TT-artikeln så kommer den säkert att dyka upp på fler ställen.

Att döma av kommentarerna till SvD-artikeln så skulle ämnet behöva uppmärksammas åtminstone dagligen, i alla tillgängliga medier, under några års tid, för att polletten ska trilla ner.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

5 Responses to “Massmedia drunknar i miljöalarmism”


 • Hej Osunt! Som sagt nyheten är minst 5 år gammal. Det tog gammelmedia lång tid att våga tala klartext, att vår nettoimport av CO2 in beaktas varför våra totala utsläpp per capita inte överensstämmer med den myt om våra låga utsläpp i Sverige som dessutom hela tiden sjunker.

  Lyfte fram detta redan 2006 i samband med projektet Konsumera Smartare inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Gjorde två konsumtionsmätningar av 50 stockholms hushåll. Och detta beska besked mottogs inte speciellt nådigt av Stockholm stads politiker och tjänstemän eller andra politiker som på alla sätt försökte dölja och nonchalera stadens import av CO2. Visserligen försökte massmedia att lyfta fram det men med ett kompakt förnekelse från den politiska makten försvann “utsläppslögnen” in i dimmorna.

  Två år senare bekräftades mina mätningar och slutsats först av en skrivbordsanalys av Naturvårdsverket, som fick en viss publicitet. Ungefär samtidigt lanserades den norska Footprint Calculatorn som utan omsvep slogfast att de svenska utsläppen nästan är dubbelt så stor som de officiella siffrorna. Men lik strutsen så borrade politiker och media sig allt djupare ned i en politisk korrekt lögn om våra små utsläpp som sjunker. Stockholm stad har till och med lyckats bli utnämnd till EU:s miljöstad tack vare den lögnen.

 • Hej Martin

  Jag kommer ihåg att jag har läst om ditt projekt i Stockholm och reaktionen på resultatet. Men vem vill höra något sådant tråkigt. Det ska ju vara kul att vara miljövän och självklart ska det inte behöva påverka våra konsumtionsvanor – det är ju fortfarande som att svära i kyrkan.

  Även om man blir uppgiven ibland så går det ju trots allt sakta framåt. Inte minst tack vare eldsjälar som dig!

 • Läs gärna Warlenius analys – där framkommer bl.a. att även om man räknar med importen, så har Sverige minskat sina utsläpp. Så visst är talet om decoupling till stor del befogat.

  • Anna, jag uppskattar att du också tagit dig tid att läsa Warlenius analys. Jag tyckte den var bra, men drar inte slutsatsen att Sverige är på rätt väg.

   Även om man bortser från någon av flera tänkbara förklaringar till att Sverige avviker från det globala mönstret (tex kollapsen av Sovjets industriproduktion som påverkade Sveriges CO2-import i modellen) så tycker jag inte att en kurva som legat stabilt på 80Mton CO2 sedan 2002 är så mycket att skryta med.

   Snarare tolkar jag det som att vi relativt sett har lyckats bli något CO2-snålare men att vi tyvärr ökat konsumtionen så mycket att det äter upp effektiviseringen.

 • Mats Lindqvist

  Anna skrev: “Så visst är talet om decoupling till stor del befogat.” Detta är rent nonsens. Sverige är ett litet exportberoende land och våra exportmarknader är helt och hållet fossildrivna. Förenklat: det som gör att vi har råd att importera är att våra fossildrivna exportmarknader har god tillväxt och billig energi. Enda rimliga sättet att mäta korrelation mellan BNP och energianvändning är att mäta globalt Och då är korrelationen postitiv-ingen de-coupling. Att framhålla Sverige som exempel på de-coupling är som att jämföra en advokats energi/BNP-korrelation med en svetsares.
  /Mats Lindqvist
  ASPO Sverige

Leave a Reply