E-Cat, nu är ryktet bekräftat

Där ser man. Det som jag skrev i mitten av april angående långtidstest av E-Cat har nu bekräftats i form av en publicerad testrapport.

Verkningsgraden i testerna är inte i närheten av de nivåer (1:25 och 1:32) som Defkalion anger i sina produktblad. Jag konstaterar att det är mycket underligheter som cirklar runt i E-cat-världen. Men de resultat som beskrivs i testrapporten (som har författats av ett antal kompetenta herrar och en dam) indikerar faktiskt något mer än bara ruffel. Det finns faktiskt en del som talar för att det är vetenskapligt jungfrulig mark som Rossi och andra LENR-pulare har beträtt. Eller som det formuleras i rapporten:

“Computed volumetric and gravimetric energy densities were found to be far above those of any known chemical source. Even by the most conservative assumptions as to the errors in the measurements, the result is still one order of magnitude greater than conventional energy sources.”

Att verkningsgraden är låg i detta skede skulle inte bekymra mig. Om det handlar om “kall fusion” på riktigt, dvs att energi frigörs vid fusion som sker vid relativt låg temperatur (ett gäng grader kallare än solen alltså), så finns det säkerligen gott om möjligheter att optimera processen och skrämma upp både effektiviteten och tillförlitligheten ordentligt.

Även om det säkert finns en mängd osäkerhetskällor kvar och det kanske slutar i en pyspunka, ungefär vad jag trodde att E-cat hade råkat ut för innan vårens spektakel dök upp, så kan jag också konstatera att de verkligt revolutionerande forskningsgenombrotten inte sällan möts av stor skepsis från den etablerade forskarvärlden. Dels för att de ifrågasätter alla befintliga auktoriteters världsbild, dels för att de ofta dyker upp i andra mer praktiskt präglade miljöer. De teoretiska forskarnas uppgift blir i dessa fall snarare att i efterhand förklara varför något fungerar (utvecklingen av jet-motorn är ett bra exempel där man gjorde först och förstod senare).

Precis som jag gissade så var det alltså Elforsk som finansierade (förmodligen den svenska) långtidsstudien av E-Cat. För alla foliehattar, som tror att den allomfattande världskonspiration med “Big Energy” i frontlinjen gör allt för att ta kål på alla revolutionerande energimanicker som foliehattarna drömmer ihop, så kan jag informera om att Elforsk finansieras av just energibranschen.

Ny Teknik har skrivit en artikel om rapportsläppet. Cornucopia tar också upp nyheten. För den som vill gå med i diskussionsklubben så finns det redan 190 kommentarer till rapporten upplagda på energikatalysatorn.se!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

2 Responses to “E-Cat, nu är ryktet bekräftat”


  • I read about your blog in http://www.e-catworld.com and other forums in relation to Elforsk. I dislike rumors but your guess regarding Elforsk turned out to be a good one. How did you come to that conclusion and do you sit on additional information thats not “out there”.
    / DB

  • The Elforsk research program was available on the web and it showed up when I made a rather detailed search. The rumours that managed to change my view on E-cat from hoax to potentially really interesting does not contain much more additional information than what I already wrote on the blog.

Leave a Reply