E-Cat, nya rykten del 2

Jag har noterat att det fortfarande finns ett stort intresse när det gäller E-Cat. Med lite slutledningsförmåga och googlistik så landar jag i gissningen att det är nedanstående Elforsk-projekt (hämtat från F&U-plan 2013) som har resulterat i ryktet som jag beskrev här.
Energikatalysatorn – (Rossi, E‐cat)
fördjupad granskning
Mål
Ända sedan Fleichman och Pons påstådda fusion i palladium 1989 har kall fusion varit omdebatterat. Ett flertal grupper har sedan dess kunnat visa på värmeproduktion i olika experiment som kan tyda på fusion. Uppfinnaren till energikatalysatorn, ”E-Cat”, är ingenjören Andrea Rossi. Det nya med uppfinningen är att den producerar tillräckligt med värme för praktiskt användbara ändamål, genom en hittills oförklarad process.
Vid olika demonstrationer har enheter visats med effekten 10 kW. Värmeproduktionen är flerfaldigt större än vad som kan åstadkommas med konventionella förbränningsreaktioner. De kända komponenter som ingår är nickel i pulverfrom samt vätgas.
 
Målet med Elforsks projekt är att:
 
• Stödja vetenskapligt genomförda undersökningar som analyserar om energikatalysatorn E-Cat avger den värmeeffekt som har uppgivits i olika demonstrationer
• Stödja försök att fastställa vilken process som kan orsaka värmeproduktionen och hur variation av olika parametrar kan inverka samt analysera eventuella risker eller andra negativa effekter
• Analysera betydelsen av processen (om den fungerar) för framtida el- och värmeproduktion
 
Aktiviteter
Mätningar av värmeeffekten/värmeproduktionen genomförs och om resultaten är ”anmärkningsvärda” inleds analyser avseende bakomliggande processer. Baserat på resultaten från dessa arbeten inleds – om det finns skäl att gå vidare – i samverkan med olika energiexperter studier av framtida koncept för el- och värmeproduktion samt analyser avseende vilken betydelse energikatalysatorn kan få för den framtida energiproduktionen.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

6 Responses to “E-Cat, nya rykten del 2”


 • We normally discuss concerning the discuss shows that mostly political however this channel
  has modified the perception of the peoples by introducing the beneficiant
  speak exhibits on sports activities often on cricket.

 • The PhD, which is required for college students
  who wish to work as university professors in musicology, music history, or music idea, takes three to 5 years of
  study after the grasp’s degree, throughout which era the coed will
  complete advanced courses and undertake research for a dissertation.

 • Fret the 5th fret on the fifth string, this gives you the D be aware, we’ll tune the 4th string to the D observe.

 • I am planning to attend some craft fairs for the first time as a vendor to holiday
  season and I’m working laborious to learn everything I can to be ready!

 • Hip hop videos sometimes show ladies characters in bikinis and these ladies characters
  come licking ice cream cones or lollipops.

 • For each occasion there’s the time it will be introduced, the event
  itself, the ensuing number of the event, the forecasted number
  of the occasion, the number when the event was final announced and finally a grid displaying the standard affect in the marketplace on a scale of 1 to
  3, with 1 being a small impression.

Leave a Reply