E-Cat, nya rykten del 2

Jag har noterat att det fortfarande finns ett stort intresse när det gäller E-Cat. Med lite slutledningsförmåga och googlistik så landar jag i gissningen att det är nedanstående Elforsk-projekt (hämtat från F&U-plan 2013) som har resulterat i ryktet som jag beskrev här.
Energikatalysatorn – (Rossi, E‐cat)
fördjupad granskning
Mål
Ända sedan Fleichman och Pons påstådda fusion i palladium 1989 har kall fusion varit omdebatterat. Ett flertal grupper har sedan dess kunnat visa på värmeproduktion i olika experiment som kan tyda på fusion. Uppfinnaren till energikatalysatorn, ”E-Cat”, är ingenjören Andrea Rossi. Det nya med uppfinningen är att den producerar tillräckligt med värme för praktiskt användbara ändamål, genom en hittills oförklarad process.
Vid olika demonstrationer har enheter visats med effekten 10 kW. Värmeproduktionen är flerfaldigt större än vad som kan åstadkommas med konventionella förbränningsreaktioner. De kända komponenter som ingår är nickel i pulverfrom samt vätgas.
 
Målet med Elforsks projekt är att:
 
• Stödja vetenskapligt genomförda undersökningar som analyserar om energikatalysatorn E-Cat avger den värmeeffekt som har uppgivits i olika demonstrationer
• Stödja försök att fastställa vilken process som kan orsaka värmeproduktionen och hur variation av olika parametrar kan inverka samt analysera eventuella risker eller andra negativa effekter
• Analysera betydelsen av processen (om den fungerar) för framtida el- och värmeproduktion
 
Aktiviteter
Mätningar av värmeeffekten/värmeproduktionen genomförs och om resultaten är ”anmärkningsvärda” inleds analyser avseende bakomliggande processer. Baserat på resultaten från dessa arbeten inleds – om det finns skäl att gå vidare – i samverkan med olika energiexperter studier av framtida koncept för el- och värmeproduktion samt analyser avseende vilken betydelse energikatalysatorn kan få för den framtida energiproduktionen.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 Responses to “E-Cat, nya rykten del 2”


  • No Comments

Leave a Reply