Världens äldsta 116 år

DN har en ganska sunkig artikel om att världens äldsta har fyllt år. Förutom att det är en billig internationell översatt grej så framställs det som ett mysterium att det finns så många 100+are:

“I Kyotango, med 60.000 invånare, finns ytterligare 94 personer som är över 100 år. Staden har inlett ett forskningsprojekt om vad de äter, och inte minst hur mycket salt de konsumerar. Planer finns på att ge ut en kokbok baserad på studiens resultat.”

Det nämns visserligen också att 116-åringen bara äter tills han är 80% mätt, men av någon konstig anledning har saltkonsumtionen puffats som ett huvudskäl till ett långt liv!

Med djurförsök har det tydligt påvisats vilken stor betydelse ett reducerat kaloriintag har för livslängden. Av naturliga skäl går det inte att göra en människostudie med samma säkerhet eftersom det finns så många svårkontrollerade faktorer. I de delar av Japan där man praktiserar ”hara hachi bu”, eller att äta tills man blir 80% mätt, finns det exceptionellt många över 100 år gamla. Kaloriintaget är säkerligen inte den enda orsaken, men det har tveklöst stor betydelse.

Det krävs en rätt ordentlig motivation för att kontinuerligt ligga på ett 80%-igt kaloriintag. Korttidsfasta löser det problemet och sannolikt (återigen djurförsök) ger det ännu bättre effekt.

Läs mer om korttidsfasta i mina tidigare inlägg här och här.

När du går till en läkare 2020 kommer du att kunna bli ordinerad korttidsfasta. Släng in lite motion och socialt välmående också så börjar det bli dags att gå kort i läkemedelsbranschen!

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 Responses to “Världens äldsta 116 år”


  • No Comments

Leave a Reply