Vindkraften, årets kostnader.

Vi har kört en liten repris på Fagerström-fejden här på bloggen (del 1) . För snart två år sedan gick Marian Radetzki och Jonny Fagerström ut och hävdade att satsningen på vindkraft skulle kosta 300 miljarder fram till 2035. Detta är förstås siffror som de inte hade någon som helst belägg för, det hindrade dock inte Timbro för att använda sig av siffrorna i sin vindkraftsrapport.

Traditionsenligt är det nu dags för uppföljning, förra året var Radetzki/Fagerström 92% fel och vi förutspådde att felet skulle öka. Så här ser det ut för 2012:

Enligt Radetzki/Fagerström skulle vindkraften producera 8,4 TWh i år till en kostnad av 4 miljarder dvs ca 47,6 öre/kWh.

Tittar vi på verkligheten ser vi att produktionen (rullande 52v) ligger på 7,18 TWh och medelpriset för elcertifikat har varit 20,05 öre/kWh. Total kostnad alltså ca 1,44 miljarder.  

(Räknat per kWh är alltså Radetzki/Fagerström i år fel med ca 137%, nytt rekord alltså. Jag vågar inte lova att det ökar till nästa år, men ligger antagligen på ungefär samma nivå.

Ackumulerat 2010-2012 ser det alltså ut så här:

Radetzki/Fagerström: Produktion 14,1 TWh, kostnad 6,7 miljarder, ca 47,6 öre/kWh.

Verkligheten: Produktion 13,1 TWh, kostnad 2,89 miljarder, ca 22 öre/kWh.

Ser redan fram emot nästa år!

Man bör komma ihåg att i den här uträkningen är bara “ena sidan” redovisad. Vindkraften bidrar ju även till att sänka elpriset, vilket blir en vinst för samhället. Denna vinst är dock inte lika lätt att upskatta och vi har avhållit oss från det.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 Responses to “Vindkraften, årets kostnader.”


  • No Comments

Leave a Reply