Handelsbanken pratar peak oil

Handelsbankens råvaruchef Torbjörn Iwarson pratar peak oil i Placera.nu (utan att nämna de känsliga orden..). Kul / på tiden att medvetandet börjar sprida sig. Här finns mer på samma tema.

Tittar man på oljemarknaden på lång sikt så talar allting för att bristen på råolja blir ökar när efterfrågan från utvecklingsländerna får en större inverkan på den dagliga globala oljekonsumtionen.

“Tillväxtländerna betyder inte så mycket för efterfrågan på olja ännu, men om konsumtionen i utvecklingsländerna ska upp till samma nivå som i industrialiserade länderna så innebär det en kraftigt ökad efterfrågan”, säger Torbjörn Iwarson.

Han jämför oljekonsumtionen i Kina med grannlandet Sydkorea. I Kina konsumerar varje invånare i dag cirka 2 fat olja per person medan konsumtionen per invånare i Sydkorea snittar på 17 fat per person.

“Om 20-30 år är det rimligt att konsumtionen i Kina är lika stor som den nu är i Sydkorea och det kommer att öka den dagliga globala oljekonsumtionen med cirka 53 miljoner fat olja per dag”, säger Torbjörn Iwarson.

En ökning på 53 miljoner fat innebär en ökning på 60 procent i den globala efterfrågan jämfört med i dag. Till detta ska adderas den ökade konsumtionen i andra utvecklingsländer, exempelvis i Indien.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 Responses to “Handelsbanken pratar peak oil”


  • No Comments

Leave a Reply