Ständigt denne Radetzki

Sydsvenskanhuset, 2002

Image via Wikipedia

Marian Radetzki är professor i nationalekonomi på Luleås tekniska universitet. Professor är visserligen en titel som det har gått viss inflation i, men ändå. Någon form av vetenskapligt förhållningssätt borde man väl ändå kunna förvänta sig!

I Sydsvenskan skriver han om att “Domedagsprofeterna har fel”.  Förklaringen är att människans gränslösa uppfinningsrikedom är mycket starkare än fjuttiga begränsningar av naturresurser. I artikeln står många saker som hade platsat bättre i en högstadietidning än i södra Sveriges största morgontidningen. Två stycken kan jag inte låta bli att kommentera:

“1944 uppgick de globala oljereserverna till 7 miljarder ton. Sedan dess har drygt 120 miljarder ton tagits upp, men de aktuella reserverna på 180 miljarder ton räcker ändå till 45 års fortsatt exploatering.

Lägg siffrorna på minnet om du vill skingra din fruktan för peak oil.”

Nu när tom IEA har justerat ner sina prognoser för när befintliga oljekällor kommer att tas ur produktion så är det svårt att med någon form av heder i behåll hävda att det finns reserver på 180 miljarder ton. Som Kjell Aleklett påpekat så är den takt som man hittat nya källor under de senaste 20 åren avsevärt lägre än vad som krävs för att upprätthålla dagens produktionsnivå. Som nationalekonom borde man också kunna dra någon slutsats av att oljepriset är på rekordnivå trots lågkonjunktur. Professor Radetzki utgår från att det finns en gigantisk oljereserv som ligger och väntar och som ingen orkat bry sig om att hitta än. För att mina tankar kring peak oil ska skingras så krävs lite bättre argument än så.

“Produktionen av vete har blott sjufaldigats – dubbelt så mycket vete per capita finns tillgängligt idag som på 1920-talet. Den långsamma expansionen beror främst på att vi inte orkar äta mer.”

Nä för några fysiska begränsningar finns ju inte i Radetzkis fantastiska värld. Och angående den miljard människor som inte får tillräckligt mycket att äta så beror det väl, om jag följer Radetzkis tankemodeller, att de bara borde ta sig i kragen och se till att bli lite mer uppfinningsrika.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

3 Responses to “Ständigt denne Radetzki”


  • Ingen påläst människa (dock en del får) har på många år brytt sej om denne herres uttalanden.

    • Men kan någon tala om varför han får så stort utrymme i media? Han och Johnny Fagerström hade något i samma klass i DI för inte så länge sedan. Som debattansvarig skulle jag tycka att det är lite pinsamt med en sådan nivå på artiklarna.

  • Eftersom Radetzki har en professors titel är risken att de opålästa (minst 90%) tror på hans fantasier.
    Om man över huvud taget reflekterar över tillväxtens gränser så blir man ju glad över att sagan bara fortsätter.
    Man bara registrerar hur fantastisk människans uppfinningsrikedom är, och sedan går man in och köper en extra stor platt-TV.
    Så lite farlig är den mannen hur stollig han är verkar vara.

Leave a Reply